Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Luister naar Jehovah’s duidelijke waarschuwingen

Luister naar Jehovah’s duidelijke waarschuwingen

 Luister naar Jehovah’s duidelijke waarschuwingen

„Dit is de weg. Wandelt daarop.” — JESAJA 30:21.

1, 2. Waar is Satan op uit, en hoe helpt de Bijbel ons?

EEN wegwijzer die de verkeerde kant op wijst is niet alleen misleidend maar kan ook gevaarlijk zijn. Als een vriend je waarschuwt dat iemand expres met die wegwijzer heeft zitten knoeien omdat hij wil dat mensen verdwalen, ben je waarschijnlijk dankbaar voor die waarschuwing.

2 Satan is er ook op uit ons de verkeerde kant op te sturen (Openb. 12:9). Alle slechte invloeden die we in het vorige artikel hebben besproken komen van hem. Hij wil dat we afdwalen van de weg naar eeuwig leven (Matth. 7:13, 14). Maar gelukkig waarschuwt onze vriend Jehovah ons voor de misleidende ’wegwijzers’ van Satan. We gaan het nu hebben over nog drie invloeden die Satan gebruikt om ons te misleiden en hoe de Bijbel ons helpt die te vermijden. Stel je tijdens deze bespreking voor dat Jehovah achter je loopt en zegt: „Dit is de weg. Wandelt daarop” (Jes. 30:21). Een bespreking van zijn duidelijke waarschuwingen zal ons sterken in ons besluit ernaar te luisteren.

Volg geen „valse leraren”

3, 4. (a) Waarom zijn valse leraren als opgedroogde waterputten? (b) Waar komen valse leraren vandaan en wat is hun doel?

3 Stel dat je door een woestijn trekt. In de verte zie je een waterput, en je loopt ernaartoe in de hoop je dorst te kunnen lessen. Maar als je bij de put komt, zie je dat die droog staat. Wat een teleurstelling! Valse leraren zijn net als opgedroogde waterputten. Als je bij hen waarheidswater hoopt te vinden, zul je teleurgesteld worden. Jehovah waarschuwt ons via Paulus en Petrus voor zulke personen. (Lees Handelingen 20:29, 30; 2 Petrus 2:1-3.) Wie zijn die valse leraren? Uit de woorden van Paulus en Petrus kunnen we opmaken waar ze vandaan komen en hoe ze mensen misleiden.

4 Paulus zei tegen de ouderlingen van de gemeente in Efeze: „Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verdraaide dingen zullen spreken.” En ook Petrus schreef aan christenen dat er onder hen valse leraren zouden zijn. Ze kunnen dus uit de gemeente zelf komen. Het zijn afvalligen. * Paulus zei dat als ze de organisatie verlaten, ze ook proberen „de discipelen achter zich aan te trekken”. In plaats van buiten de gemeente discipelen te maken, willen ze dus „de discipelen”, Jezus’ discipelen, meetrekken. Als „roofzuchtige wolven” zijn ze eropuit gemeenteleden te verslinden door hun geloof te verwoesten zodat ze uit de waarheid gaan (Matth. 7:15; 2 Tim. 2:18).

5. Hoe gaan valse leraren te werk?

5 Hoe misleiden valse leraren mensen? Ze gaan heel listig te werk. Net als smokkelaars introduceren ze „heimelijk” hun  afvallige ideeën in de gemeente. En net zoals een vervalser valse documenten echt probeert te laten lijken, gebruiken afvalligen „vervalste woorden” of onjuiste argumenten om hun ideeën waar te laten lijken. Om hun „bedrieglijke leringen” te verspreiden, verdraaien ze wat de Bijbel zegt (2 Petr. 2:1, 3, 13; 3:16). Afvalligen hebben het dus niet goed met je voor. Als je ze volgt, dwaal je af van de weg naar eeuwig leven.

6. Welke duidelijke raad geeft de Bijbel over valse leraren?

6 Hoe bescherm je je tegen valse leraren? De Bijbel is daar heel duidelijk over: „Mijdt hen.” (Lees Romeinen 16:17; 2 Johannes 9-11.) Blijf dus bij ze uit de buurt, net zoals wanneer een dokter zegt elk contact te mijden met iemand die een besmettelijke, dodelijke ziekte heeft. Afvalligen zijn „geestelijk ziek” en proberen anderen te besmetten met hun onjuiste leringen (1 Tim. 6:3, 4). Jehovah is als die dokter. Hij waarschuwt ons duidelijk geen enkel contact met ze te hebben. Wees dan ook vastbesloten naar die waarschuwing te luisteren.

7, 8. (a) Hoe ga je valse leraren uit de weg? (b) Waarom wil jij geen enkel contact met valse leraren?

7 Hoe zorg je dat je niet in contact komt met valse leraren? Ontvang ze niet bij je thuis en groet ze niet. Lees hun lectuur niet en kijk niet naar tv-programma’s waar ze in voorkomen. Bezoek hun websites niet en reageer niet op hun blogs. Waarom stellen we ons zo op? Uit liefde. We houden van „de God der waarheid” en daarom zijn we niet geïnteresseerd in verdraaide leringen die de Bijbelse waarheid tegenspreken (Ps. 31:5; Joh. 17:17). We houden ook van Jehovah’s organisatie, die ons prachtige waarheden heeft geleerd. Bijvoorbeeld Jehovah’s naam en wat die betekent, zijn voornemen met de aarde, de toestand van de doden en de hoop op een opstanding. Weet je nog hoe gelukkig je was toen je dit soort waarheden leerde? Zorg dan dat de leugens van valse leraren je niet tegen de organisatie keren die je deze waarheden heeft geleerd (Joh. 6:66-69).

8 Wat valse leraren ook zeggen, volg ze niet! Je zult alleen maar teleurgesteld worden door die opgedroogde waterputten. Blijf trouw aan Jehovah en zijn organisatie, die ons nog nooit teleurgesteld heeft en ons altijd volop waarheidswater uit Gods Woord geeft (Jes. 55:1-3; Matth. 24:45-47).

Volg geen „onware verhalen”

9, 10. Welke waarschuwing gaf Paulus aan Timotheüs, en wat had hij daarbij misschien in gedachten? (Zie ook voetnoot.)

9 Het kan heel duidelijk zijn dat er met  een wegwijzer geknoeid is, maar soms heb je het niet meteen door. Zo is het ook met Satans slechte invloeden. Sommige zijn heel moeilijk te herkennen. Paulus waarschuwt bijvoorbeeld voor „onware verhalen”. (Lees 1 Timotheüs 1:3, 4.) Wat zijn die onware verhalen en hoe kun je voorkomen er aandacht aan te besteden? Dat moet je weten om op de weg naar eeuwig leven te blijven.

10 Paulus’ waarschuwing voor onware verhalen staat in zijn eerste brief aan Timotheüs. Als ouderling moest Timotheüs de gemeente rein houden en de broeders en zusters helpen Jehovah trouw te blijven (1 Tim. 1:18, 19). Het Griekse woord dat Paulus gebruikte, duidt op een verzonnen verhaal of een leugen. Het gaat om „een (religieus) verhaal dat niets met de werkelijkheid te maken heeft” (The International Standard Bible Encyclopaedia). Misschien bedoelde Paulus de religieuze leugens die op spectaculaire fabels of legenden berustten. * Zulke verhalen leiden alleen maar tot „vragen ter navorsing”: ze roepen onzinnige vragen op die tot nutteloos nazoekwerk leiden. Satan gebruikt zulke verzonnen verhalen en religieuze leugens om mensen af te leiden van de belangrijkere dingen. Paulus’ raad is duidelijk: besteed geen aandacht aan onware verhalen!

11. Hoe gebruikt Satan valse religie om mensen te misleiden, en hoe kun je voorkomen dat je wordt misleid?

11 Wat zijn enkele onware verhalen die ons kunnen misleiden als we niet oppassen? In principe kan het slaan op elke religieuze leugen of mythe die ons ertoe kan brengen onze ’oren van de waarheid af te wenden’ (2 Tim. 4:3, 4). Satan gebruikt valse religie om mensen te misleiden. Daarom wordt hij „een engel des lichts” genoemd (2 Kor. 11:14). Christelijke religies bijvoorbeeld zeggen dat ze Christus volgen maar onderwijzen leugens zoals de Drie-eenheid, het hellevuur en de onsterfelijkheid van de ziel. Ze vieren ook feesten als Kerstmis en Pasen, met schijnbaar onschuldige gebruiken die hun oorsprong vinden in heidense riten en mythologie. Als je luistert naar Gods waarschuwing ’scheidt u af en raakt het onreine niet langer aan’, word je niet misleid door onware verhalen (2 Kor. 6:14-17).

12, 13. (a) Welke ideeën promoot Satan, maar waarom zijn het leugens? (b) Hoe voorkom je dat je door Satans onware verhalen wordt misleid?

12 Er zijn nog andere leugens van Satan die ons kunnen misleiden als we niet oppassen. Hier volgen enkele voorbeelden: Doe wat je wilt, je bepaalt zelf wat goed en verkeerd is. Dat idee wordt gepromoot in de media en in amusement. Omdat je die leugen constant hoort, kun je makkelijk zo gaan denken en de immorele opvattingen van de wereld overnemen. Maar de waarheid is dat we Jehovah nodig hebben om ons te vertellen wat goed en verkeerd is (Jer. 10:23). God grijpt toch niet in. Door die gedachte denken mensen niet meer aan de toekomst of aan God. Als wij ook zo gaan denken, kunnen we „inactief of onvruchtbaar” worden (2 Petr. 1:8). De waarheid is dat Jehovah’s dag snel dichterbij komt, en we moeten ernaar blijven uitkijken (Matth. 24:44). God geeft niks om jou persoonlijk. Als je dat gelooft zou je de moed op kunnen geven, omdat je denkt dat je niet goed  genoeg bent voor God. De waarheid is dat Jehovah van al zijn aanbidders houdt en dat elk van hen belangrijk voor hem is (Matth. 10:29-31).

13 We moeten blijven oppassen, want de houding van Satans wereld kan in eerste instantie redelijk lijken. Vergeet niet dat Satan ons wil bedriegen en niemand kan dat beter dan hij. Alleen door de Bijbelse raad op te volgen kun je voorkomen dat je wordt misleid door Satans „kunstig verzonnen onware verhalen” (2 Petr. 1:16).

Volg Satan niet

14. Wat schreef Paulus aan enkele jonge weduwen, en waarom geldt die waarschuwing ook voor ons?

14 Als je bij een wegwijzer komt waarop staat „volg Satan”, zal niemand van ons die richting kiezen. Toch zouden zelfs ware christenen Satan kunnen gaan volgen. Paulus zegt in 1 Timotheüs 5:11-15 hoe dat zou kunnen gebeuren. (Lees.) Hij schreef dit aan enkele jonge weduwen in de eerste eeuw, maar de waarschuwing geldt voor ons allemaal. Die weduwen zullen niet van zichzelf gedacht hebben dat ze Satan volgden, maar uit hun gedrag bleek van wel. Hoe voorkom je dat je onbewust Satan volgt? Laten we Paulus’ waarschuwing tegen roddelen eens bespreken.

15. Wat is Satans doel en hoe probeert hij dat te realiseren?

15 Satan wil graag dat we niet meer over ons geloof praten en ophouden met prediken (Openb. 12:17). Hij probeert ons bezig te houden met onbenullige dingen of dingen die onenigheid veroorzaken. Paulus zei bijvoorbeeld dat de weduwen ’zonder bezigheid doelloos rondliepen’. Je kunt tegenwoordig makkelijk je eigen tijd en die van anderen verspillen met het lezen en versturen van berichtjes die onbenullig of zelfs onjuist zijn. Paulus noemde de weduwen ook „praatzuchtig”. Geklets of geroddel kan tot laster leiden, waardoor vaak ruzie ontstaat (Spr. 26:20). Iemand die opzettelijk leugens vertelt over een ander, volgt Satan de Duivel * na, ook al heeft hij dat zelf niet door. Vervolgens zei Paulus dat ze ’zich inlieten met andermans zaken’. We hebben het recht niet anderen voor te schrijven hoe ze hun leven moeten leiden. Al zulke bezigheden kunnen ons afhouden van de prediking, het werk dat God ons heeft opgedragen. Als we Jehovah’s werk niet meer actief ondersteunen, dan beginnen we Satan te volgen. Er bestaat geen middenweg (Matth. 12:30).

16. Welke raad kan ons helpen Satan niet te volgen?

16 Als we de Bijbelse raad toepassen, zullen we Satan niet volgen. Paulus noemt een paar dingen die ons kunnen helpen. Heb volop te doen in het werk van de Heer’ (1 Kor. 15:58). Als je druk bezig bent voor Jehovah heb je geen tijd voor dingen die onbelangrijk zijn of zelfs gevaarlijk (Matth. 6:33). Praat over dingen die ’goed zijn tot opbouw’ (Ef. 4:29). Roddel niet en luister niet naar roddels (zie kader). Vertrouw en respecteer je broeders en zusters. Dan zul je geneigd  zijn altijd positief over ze te spreken. Heb als doel ’je met je eigen zaken te bemoeien’ (1 Thess. 4:11). Toon belangstelling voor anderen, maar respecteer hun privacy en laat ze in hun waarde. Dring ook je mening niet op in zaken waarin iemand zelf een beslissing moet nemen (Gal. 6:5).

17. (a) Waarom waarschuwt Jehovah ons? (b) Wat ga je met deze waarschuwingen doen?

17 Wat zijn we dankbaar dat Jehovah duidelijk zegt wat we niet moeten volgen! Vergeet nooit dat Jehovah al deze waarschuwingen geeft omdat hij heel veel van ons houdt. Hij wil niet dat Satan ons misleidt en ons verdriet bezorgt. Jehovah wil dat we de smalle weg kiezen, want dat is de enige weg die naar eeuwig leven leidt (Matth. 7:14). Luister daarom altijd naar Jehovah’s aansporing: „Dit is de weg. Wandelt daarop” (Jes. 30:21).

[Voetnoten]

^ ¶4 Afvalligen zijn mensen die ooit in de waarheid waren maar later de waarheid hebben verworpen en zelfs tegenstanders zijn geworden.

^ ¶10 Het apocriefe boek Tobit (Tobias) bijvoorbeeld werd geschreven rond de derde eeuw v.G.T. en bestond dus in Paulus’ tijd. Het staat vol met bijgeloof en absurde verhalen over magie en tovenarij die als waar worden voorgesteld (Inzicht, Deel 1, blz. 128).

^ ¶15 Het Griekse woord voor duivel is diabolos, wat lasteraar betekent. Omdat Satan de allergrootste lasteraar is, wordt dit woord ook als titel voor hem gebruikt (Joh. 8:44; Openb. 12:9, 10).

Wat zou je antwoorden?

Hoe kun je laten zien dat je luistert naar de waarschuwingen in de volgende teksten?

2 Petrus 2:1-3

1 Timotheüs 1:3, 4

1 Timotheüs 5:11-15

[Studievragen]

[Kader/Illustraties op blz. 19]

Veren in de wind

Er is een oud Joods verhaal dat de gevolgen van roddel goed illustreert.

Een man verspreidde praatjes over een wijze man in zijn stad. Later zag deze roddelaar in dat hij dat niet had moeten doen en ging om vergeving vragen. Hij vroeg de wijze man: „Wat moet ik doen om te laten zien dat het me echt spijt?” De wijze man zei: „Ik wil graag dat je één ding voor me doet. Neem een veren kussen, snij het open en laat de wind de veertjes meenemen.” De man snapte er niks van, maar deed wat hem gevraagd werd en kwam terug. „Vergeeft u me nu?” De wijze man zei: „Ga eerst alle veertjes weer bij elkaar zoeken.” Waarop de man zei: „Maar dat lukt nooit. De wind heeft ze alle kanten opgeblazen.” Toen antwoordde de wijze man: „Net als de veren in alle richtingen verspreid zijn, zo zijn jouw leugens bij allerlei mensen terechtgekomen. En net zoals de veren niet meer terug te vinden zijn, kun je mensen niet laten vergeten wat je hebt gezegd.”

De les is duidelijk. Als je iets zegt, kun je er daarna niets meer aan veranderen. Dat geldt soms ook voor het verdriet dat je ermee veroorzaakt. Vergeet dus nooit dat als je iets over iemand vertelt, je woorden als veren in de wind zijn.

[Illustratie op blz. 16]

Hoe zou je afvalligen in huis kunnen halen?