Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe oud moet je zijn om gedoopt te worden?

Hoe oud moet je zijn om gedoopt te worden?

 Hoe oud moet je zijn om gedoopt te worden?

„IK BEN echt blij dat mijn dochter nu een aanbidder van Jehovah is, en ik weet dat zij ook blij is”, zegt Carlos *, een broeder in de Filippijnen. Een vader in Griekenland schreef: „Mijn vrouw en ik zijn heel gelukkig dat onze drie kinderen als tiener gedoopt zijn. Ze maken geestelijke vorderingen en zijn blij dat ze Jehovah dienen.”

Het is logisch dat ouders blij zijn als hun kinderen zich laten dopen, maar soms zijn ze ook ongerust. „Ik was heel blij maar ook heel bezorgd”, zei een moeder. Waarom zo’n dubbel gevoel? „Ik wist dat mijn zoon nu echt verantwoording moest afleggen aan Jehovah.”

Elk kind moet het doel hebben Jehovah als gedoopte Getuige te dienen. Toch vragen ouders zich misschien af: mijn kind maakt wel goede vorderingen, maar is hij al sterk genoeg om verleiding te weerstaan en moreel rein te blijven? Andere ouders zijn misschien bang dat hun kind de invloed van materialisme niet kan weerstaan en Jehovah niet met vreugde en ijver zal blijven dienen. Welke Bijbelse raad kan ouders helpen te bepalen of hun kinderen al aan de doop toe zijn?

Je kind moet eerst een discipel zijn

De Bijbel zegt niet hoe oud je moet zijn om gedoopt te worden maar wel waar je aan moet voldoen. Jezus droeg zijn volgelingen op: „Maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende” (Matth. 28:19). Om gedoopt te worden moet je dus al een discipel van Christus zijn.

Wat is een discipel? Inzicht zegt: „De term wordt in eerste instantie toegepast op allen die de leringen van Christus niet alleen geloven, maar ook nauwgezet volgen.” Kan een kind dat nog vrij jong is al echt een discipel van Christus zijn? Een zuster die al ruim veertig jaar zendeling is in Latijns-Amerika,  schreef over zichzelf en haar twee zussen: „We waren oud genoeg om te weten dat we Jehovah wilden dienen en in het Paradijs wilden komen. Onze opdracht hielp ons om sterk te zijn als we met de verleidingen van de jeugd te maken kregen. We hebben er geen spijt van dat we ons al jong hebben opgedragen.”

Hoe weet je of je kind al een discipel van Christus is? De Bijbel zegt: „Een kind kent men aan zijn daden, aan wat hij doet zie je of hij eerlijk is en oprecht” (Spr. 20:11, Groot Nieuws Bijbel). Aan wat voor daden kun je zien dat een kind vooruitgang maakt als discipel? — 1 Tim. 4:15.

Hoe je weet of je kind een discipel is

Is je kind gehoorzaam? (Kol. 3:20) Doet hij wat je hem vraagt in het huishouden? De Bijbel zegt dat Jezus toen hij twaalf was, onderworpen bleef aan zijn ouders (Luk. 2:51). Uiteraard is geen enkel kind perfect gehoorzaam aan zijn ouders. Maar ware christenen moeten ’nauwkeurig in Jezus’ voetstappen treden’. Van jongeren die zich willen laten dopen moet bekend zijn dat ze gehoorzaam zijn aan hun ouders (1 Petr. 2:21).

Denk eens over de volgende vragen na: Laat mijn kind in de velddienst zien dat hij eerst het Koninkrijk zoekt? (Matth. 6:33) Wil hij graag het goede nieuws met anderen delen of moet ik steeds achter hem aan zitten om in de velddienst te gaan en aan de deur iets te zeggen? Neemt hij zijn verantwoordelijkheid als ongedoopte verkondiger serieus? Brengt hij graag nabezoeken? Vertelt hij zijn klasgenoten en leraren dat hij een Getuige is?

Vindt hij het belangrijk vergaderingen te bezoeken? (Ps. 122:1) Geeft hij graag antwoord tijdens de Wachttoren-studie en de gemeentebijbelstudie? Vindt hij het leuk lezinkjes te houden op de theocratische bedieningsschool? — Hebr. 10:24, 25.

Probeert mijn kind moreel rein te blijven door op school en elders slechte omgang te vermijden? (Spr. 13:20) Welke keuzes maakt hij op het gebied van muziek, films, tv-programma’s, games en internet? Blijkt uit wat hij zegt en doet dat hij wil leven naar Bijbelse normen?

Hoe goed kent mijn kind de Bijbel? Kan hij met eigen woorden vertellen wat hij tijdens de gezinsaanbidding leert? Kan hij de basisleerstellingen uitleggen? (Spr. 2:6-9) Leest en bestudeert hij graag de Bijbel en de publicaties van de getrouwe en beleidvolle slaaf? (Matth. 24:45) Stelt hij vragen over Bijbelteksten en leerstellingen?

Dit soort vragen kunnen je helpen de geestelijke groei van je kind te beoordelen.  Misschien kom je dan tot de conclusie dat hij op sommige terreinen nog moet groeien voordat hij gedoopt wordt. Maar als hij in zijn leven laat zien dat hij een discipel is en zich ook echt aan God heeft opgedragen, zul je hem waarschijnlijk kunnen toestaan zich te laten dopen.

Kinderen kunnen Jehovah loven

In het verleden waren heel wat jonge kinderen en tieners trouwe aanbidders van Jehovah. Denk maar aan Jozef, Samuël, Josia en Jezus (Gen. 37:2; 39:1-3; 1 Sam. 1:24-28; 2:18-20; 2 Kron. 34:1-3; Luk. 2:42-49). En de vier dochters van Filippus, die profeteerden, moeten al jong een goede opleiding hebben gehad (Hand. 21:8, 9).

Een broeder in Griekenland zei: „Ik ben op mijn twaalfde gedoopt. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Dat was 24 jaar geleden, en ik ben al 23 jaar in de volletijddienst. Mijn liefde voor Jehovah heeft me altijd geholpen met de problemen van de jeugd om te gaan. Op mijn twaalfde wist ik nog niet zo veel van de Bijbel als nu. Maar ik wist wel dat ik van Jehovah hield en hem eeuwig wilde dienen. Ik ben blij dat hij me heeft geholpen te volharden in zijn dienst.”

Als iemand laat zien dat hij echt een discipel is, moet hij zich laten dopen, of hij nu jong is of oud. Paulus schreef: „Met het hart oefent men geloof tot rechtvaardigheid, maar met de mond doet men een openbare bekendmaking tot redding” (Rom. 10:10). Als je kind zich laat dopen, is dat een belangrijke mijlpaal. Niet alleen voor hem maar ook voor jullie als ouders. Laat je die vreugde niet ontnemen!

[Voetnoot]

^ ¶2 Sommige namen zijn veranderd.

[Kader op blz. 5]

De juiste kijk op de doop

Soms vinden ouders dat het niet alleen voordelen heeft als hun kind zich laat dopen maar ook risico’s — net zoiets als je rijbewijs halen. Maar kan het ooit slecht zijn voor iemands toekomst als hij zich laat dopen en heilige dienst verricht? Volgens de Bijbel niet. Spreuken 10:22 zegt: „De zegen van Jehovah — die maakt rijk, en hij voegt er geen smart bij.” En Paulus schreef aan de jonge Timotheüs: „Nu is de godsdienst inderdaad een grote rijkdom, voor wie tevreden is met wat hij heeft” (1 Tim. 6:6, GNB).

Jehovah dienen is niet makkelijk. Jeremia had als profeet met veel problemen te maken. Toch schreef hij: „Uw woord wordt mij tot uitbundige vreugde en verheuging van mijn hart; want uw naam is over mij uitgeroepen, o Jehovah, God der legerscharen” (Jer. 15:16). Jeremia wist dat zijn dienst voor Jehovah hem vreugde gaf. Satans wereld geeft alleen maar problemen. Ouders moeten hun kinderen dat verschil goed duidelijk maken (Jer. 1:19).

 [Kader/Illustratie op blz. 6]

Moet mijn kind wachten met de doop?

Soms besluiten ouders dat hun kind moet wachten met de doop ook al komt hij er wel voor in aanmerking. Waarom?

Ik ben bang dat als mijn kind gedoopt wordt, hij later iets doet waarvoor hij uitgesloten wordt. Maar als je kind de doop uitstelt, hoeft hij dan geen verantwoording aan God af te leggen voor zijn gedrag? Salomo zei over de dingen die jongeren willen doen: „Besef wel dat je het voor God moet verantwoorden” (Pred. 11:9, GNB). En toen Paulus zei dat ’ieder van ons voor zichzelf rekenschap zal afleggen aan God’, vermeldde hij daar geen minimumleeftijd bij (Rom. 14:12).

Zowel gedoopte als ongedoopte aanbidders zijn verantwoording schuldig aan God. Vergeet niet dat Jehovah zijn aanbidders beschermt door ’niet toe te laten dat ze worden verzocht boven hetgeen ze kunnen dragen’ (1 Kor. 10:13). Zolang ze alert blijven en vechten tegen verleiding, kunnen ze op Gods steun rekenen (1 Petr. 5:6-9). Een moeder schrijft: „Kinderen die gedoopt zijn, hebben meer reden om afstand te houden van de slechte dingen in de wereld. Mijn zoon is gedoopt op zijn vijftiende en hij voelt dat als een bescherming. Hij zegt dat je er niet eens aan denkt iets te doen wat tegen Jehovah’s wetten ingaat. Gedoopt zijn is een sterke motivatie om het juiste te doen.”

Als je je kinderen door woord en daad geleerd hebt Jehovah te gehoorzamen, kun je erop vertrouwen dat ze dat blijven doen na hun doop. Spreuken 20:7 zegt: „De rechtvaardige wandelt in zijn rechtschapenheid. Gelukkig zijn zijn zonen na hem.”

Ik heb liever dat mijn kind eerst andere doelen bereikt. Jongeren moeten leren in hun eigen onderhoud te voorzien. Maar er schuilt een gevaar in ze aan te sporen om zich helemaal op opleiding en financiële zekerheid te concentreren. Jezus legde uit dat het zaad van het Koninkrijk dan niet groeit: „Die tussen de doorns is gezaaid, dat is hij die het woord hoort, maar de zorg van dit samenstel van dingen en de bedrieglijke kracht van de rijkdom verstikken het woord, en hij wordt onvruchtbaar” (Matth. 13:22). Als wereldse doelen belangrijker worden dan geestelijke doelen, verliest je kind misschien het verlangen om Jehovah te dienen.

Een ervaren ouderling zegt over kinderen die aan de doop toe zijn maar van hun ouders nog niet mogen: „Als een kind zich niet mag laten dopen, kan dat de vaart uit zijn geestelijke groei halen en kan hij ontmoedigd raken.” En een reizend opziener schreef: „Een kind kan zich onzeker gaan voelen over zijn band met Jehovah, of gaan denken dat hij het niet goed genoeg doet in de waarheid. Misschien gaat hij proberen iets in de wereld te presteren.”

[Illustratie]

Moet ons kind eerst naar de universiteit?

[Illustratie op blz. 3]

Een kind laat zien dat hij een discipel is als hij . . .

[Illustraties op blz. 3]

vergaderingen voorbereidt en eraan meedoet

[Illustratie op blz. 4]

zijn ouders gehoorzaamt

[Illustratie op blz. 4]

zelf predikt

[Illustratie op blz. 4]

zelf bidt