Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Neem je dienst voor Jehovah serieus

Neem je dienst voor Jehovah serieus

 Neem je dienst voor Jehovah serieus

’Blijf bedenken wat van ernstig belang is.’ — FILIPPENZEN 4:8.

1, 2. (a) Hoe staan velen in het leven? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

WE leven in een van de moeilijkste en meest tragische periodes in de menselijke geschiedenis. Voor mensen zonder band met God zijn deze „kritieke tijden” bijna niet door te komen (2 Tim. 3:1-5). Ze moeten het elke dag puur op eigen kracht doen, wat niet altijd lukt. Daarom storten velen zich op het enorme aanbod van de amusementsindustrie, zodat ze even kunnen vergeten hoe triest hun leven eigenlijk is.

2 Om de druk van het leven aan te kunnen, geven mensen vaak voorrang aan pleziertjes. Als je niet oppast, word je daar makkelijk in meegezogen. Hoe kun je dat voorkomen? Moet je dan constant serieus zijn? Hoe vind je het evenwicht tussen pleziertjes en plichten? Welke Bijbelse richtlijnen helpen ons om ernstig te zijn in belangrijke zaken zonder al te serieus te worden?

Serieus in een genotzieke wereld

3, 4. Hoe maakt de Bijbel duidelijk dat we serieus moeten zijn?

3 Het is wel duidelijk dat deze wereld zich laat beheersen door „liefde voor genoegens” (2 Tim. 3:4). Dat vormt een gevaar voor onze geestelijke instelling (Spr. 21:17). Paulus had dan ook reden om in zijn brieven aan Timotheüs en Titus de raad te geven serieus te zijn. Door die raad toe te passen vermijden we de lichtzinnige kijk op het leven die de wereld heeft. (Lees 1 Timotheüs 2:1, 2; Titus 2:2-8.)

4 Eeuwen daarvoor schreef Salomo dat het verstandig is soms iets leuks te laten schieten om je met serieuze dingen bezig te houden (Pred. 3:4; 7:2-4). Het leven is kort, dus we moeten ’ons krachtig inspannen’ om gered te worden (Luk. 13:24). Dat doen we door te ’blijven bedenken wat van ernstig belang is’ — in elk aspect van ons leven (Fil. 4:8, 9).

5. Wat is één terrein van het leven dat we serieus moeten nemen?

5 We vatten bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid ernstig op om net als Jehovah en Jezus hard te werken (Joh. 5:17). Daarom worden we vaak geprezen om onze goede werkdiscipline en betrouwbaarheid. Vooral voor een gezinshoofd is het belangrijk hard te werken om zijn gezin te onderhouden, want als hij dat niet doet komt het erop neer dat hij „Jehovah heeft verloochend” (1 Tim. 5:8, vtn.).

Serieus in je aanbidding

6. Waarom moet je je aanbidding serieus nemen?

6 Jehovah heeft de ware aanbidding nooit licht opgevat. Onder de mozaïsche wet bijvoorbeeld ondervonden de Israëlieten nadelige gevolgen als ze zich van Jehovah afkeerden (Joz. 23:12, 13). De eerste  christenen moesten hard vechten om de ware aanbidding vrij te houden van onjuiste leerstellingen en houdingen (2 Joh. 7-11; Openb. 2:14-16). In deze tijd nemen ware christenen hun aanbidding nog steeds serieus (1 Tim. 6:20).

7. Hoe bereidde Paulus zich voor op de prediking?

7 De velddienst kan veel vreugde geven, maar dan moet je er wel serieus aandacht aan besteden en je goed voorbereiden. Paulus legde uit dat hij zijn onderwijs aanpaste aan zijn publiek: „Ik ben voor alle soorten van mensen alles geworden, om er toch maar enkelen te redden. Maar ik doe alles ter wille van het goede nieuws, om er met anderen deel aan te mogen verkrijgen” (1 Kor. 9:22, 23). Het gaf Paulus voldoening mensen te helpen en hij dacht er serieus over na wat hun specifieke geestelijke behoeften waren. Zo wist hij hen aan te moedigen Jehovah te gaan aanbidden.

8. (a) Wat moet je houding zijn tegenover de mensen die je onderwijst? (b) Waarom maakt het je gelukkig als je een Bijbelstudie leidt?

8 Hoe belangrijk vond Paulus zijn dienst? Hij was bereid zich als „slaaf” dienstbaar te stellen voor Jehovah en voor degenen die wilden luisteren (1 Kor. 9:19; Rom. 12:11). Als je mensen Gods Woord onderwijst — tijdens een Bijbelstudie, de gezinsaanbidding of een gemeentevergadering — voel je dan je verantwoordelijkheid tegenover degenen die je onderwijst? Misschien vind je het te zwaar om geregeld een Bijbelstudie te leiden, want daarvoor moet je meestal wat vrije tijd opofferen. Maar Jezus leerde juist dat ’het gelukkiger is te geven dan te ontvangen’ (Hand. 20:35). Niets maakt je gelukkiger dan mensen te leren hoe ze gered kunnen worden.

9, 10. (a) Waarom wil serieus zijn niet zeggen dat we geen plezier met elkaar mogen hebben? (b) Wat maakt een ouderling vriendelijk en benaderbaar?

9 Serieus zijn wil niet zeggen dat we geen plezier met elkaar mogen hebben. Jezus gaf hierin het perfecte voorbeeld. Hij was niet alleen bezig met onderwijzen maar nam ook de tijd om zich te ontspannen en vriendschappen te ontwikkelen (Luk. 5:27-29; Joh. 12:1, 2). Serieus zijn wil ook niet zeggen dat je altijd streng moet overkomen. Als Jezus een strenge of te ernstige indruk had gemaakt, hadden mensen zich zeker niet tot hem aangetrokken gevoeld. Zelfs kinderen voelden zich bij hem op hun gemak (Mark. 10:13-16). Hoe kun je die evenwichtige houding navolgen?

10 Een broeder zei over een ouderling: „Hij eist veel van zichzelf, maar verwacht nooit volmaaktheid van anderen.” Kan dat ook over jou worden gezegd? Er is niks mis mee dingen van anderen te verlangen. Het is bijvoorbeeld goed als ouders redelijke doelen voor hun kinderen stellen en hen helpen die te bereiken. Zo kunnen ook ouderlingen broeders en zusters aanmoedigen geestelijk te groeien en hun specifieke suggesties geven. Als een ouderling een evenwichtige kijk op zichzelf heeft, zal hij vriendelijk en benaderbaar overkomen (Rom. 12:3). Een zuster zei: „Een ouderling hoeft niet de hele tijd grappig te zijn, maar iemand die alleen maar serieus is, is moeilijk te benaderen.” Een andere zuster vindt dat sommige ouderlingen „heel intimiderend kunnen zijn omdat ze extreem serieus overkomen”. Jehovah is „de gelukkige God” en wil dat we onze dienst voor hem als iets vreugdevols zien. Ouderlingen mogen er dus nooit iets sombers van maken (1 Tim. 1:11).

 Streef naar verantwoordelijkheid

11. Wat wordt er verwacht van een broeder die naar meer verantwoordelijkheid in de gemeente streeft?

11 Toen Paulus de broeders in de gemeente aanspoorde naar meer verantwoordelijkheid te streven, moedigde hij ze niet aan ambitieus te zijn. Hij had het over „een voortreffelijk werk” (1 Tim. 3:1, 4). Het gaat erom heel graag de broeders en zusters te willen dienen en hard te werken om de benodigde geestelijke eigenschappen te ontwikkelen. Een broeder kan als dienaar worden aangesteld als hij minstens een jaar gedoopt is en redelijk voldoet aan de Bijbelse vereisten die in 1 Timotheüs 3:8-13 staan. Het is interessant dat in vers 8 als eerste wordt gezegd dat een dienaar „ernstig” moet zijn.

12, 13. Hoe kunnen jonge broeders naar meer verantwoordelijkheid streven?

12 Ben jij een serieuze, gedoopte broeder van tegen de twintig? Hoe kun je dan naar meer verantwoordelijkheid streven? Er zijn verschillende dingen die je kunt doen. Je zou de kwaliteit van je velddienst kunnen verbeteren. Je kunt je ten doel stellen met verkondigers van verschillende leeftijden samen te werken. Ook is het goed te proberen een Bijbelstudie op te richten. Als je tijdens een Bijbelstudie de suggesties toepast die we op de vergaderingen krijgen, zul je een betere onderwijzer worden. Daarnaast zul je medegevoel ontwikkelen, want als de leerling gaat inzien dat hij veranderingen moet aanbrengen, moet je hem geduldig en tactvol leren de Bijbelse raad toe te passen.

13 Als jonge broeder kun je ook je hulp aanbieden aan ouderen in de gemeente. Of je kunt helpen om de Koninkrijkszaal schoon en netjes te houden. Als je aanbiedt om te helpen waar je kunt, bewijs je dat je je dienst serieus neemt. Net als Timotheüs kun je leren echt zorg te dragen voor de behoeften van de gemeente. (Lees Filippenzen 2:19-22.)

14. Hoe kunnen jonge broeders ’worden beproefd op hun geschiktheid’ om in de gemeente te dienen?

14 Ouderlingen, wees eropuit jonge broeders in te zetten die ’de begeerten van de jeugd’ proberen te mijden en serieuze eigenschappen als ’rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede’ ontwikkelen (2 Tim. 2:22). Door broeders taken in de gemeente te geven, kunnen ze ’worden beproefd op hun geschiktheid’ om verantwoordelijkheid te dragen, zodat hun „vooruitgang aan allen openbaar” wordt (1 Tim. 3:10; 4:15).

Serieus in de gemeente en het gezin

15. Hoe kun je volgens 1 Timotheüs 5:1, 2 laten zien dat je anderen serieus neemt?

15 Serieus zijn wil ook zeggen dat je respect toont voor je broeders en zusters. Paulus gaf Timotheüs de raad anderen met respect te behandelen. (Lees 1 Timotheüs 5:1, 2.) Dat is vooral belangrijk tegenover personen van het andere geslacht. Job gaf een goed voorbeeld van respect voor vrouwen, vooral voor zijn eigen vrouw. Hij deed  bewust moeite om niet begerig naar andere vrouwen te kijken (Job 31:1). Als je je broeders en zusters serieus neemt, zul je niet met ze flirten of iets doen waardoor ze zich ongemakkelijk gaan voelen. En als je verkering hebt, is wederzijds respect helemaal belangrijk. Een serieuze christen zal nooit met de gevoelens van de ander spelen (Spr. 12:22).

16. Wat is het verschil tussen de wereldse en de Bijbelse kijk op de rol van het gezinshoofd?

16 Let er ook op dat je je rol in het gezin altijd serieus neemt. Satans wereld maakt de rol van het gezinshoofd belachelijk. De amusementsindustrie zet hem het liefst weg als sloom en onbenullig. Maar volgens de Bijbel heeft de man een grote verantwoordelijkheid als „hoofd van zijn vrouw” (Ef. 5:23; 1 Kor. 11:3).

17. Hoe kun je tonen dat je je verantwoordelijkheden in het gezin serieus neemt?

17 Het zou van weinig inzicht en wijsheid getuigen als een man zijn gezin onderhoudt maar geen geestelijke leiding geeft (Deut. 6:6, 7). Om voor meer voorrechten in de gemeente in aanmerking te komen, moet een gezinshoofd volgens 1 Timotheüs 3:4 een man zijn „die op een voortreffelijke wijze de leiding over zijn eigen huisgezin heeft, die kinderen met alle ernst in onderworpenheid heeft”. Vraag je dus af: heb ik een vaste avond voor de gezinsaanbidding? Sommige zusters moeten hun man bijna smeken in geestelijk opzicht de leiding te nemen. Elke man moet serieus nagaan hoe hijzelf die verantwoordelijkheid beziet. En wil de gezinsaanbidding een succes worden, dan moet de vrouw haar man natuurlijk ondersteunen.

18. Hoe kunnen kinderen leren serieus te zijn?

18 Ook kinderen worden aangemoedigd het leven serieus te nemen (Pred. 12:1). Het kan geen kwaad als ze al jong leren om hard te werken, bijvoorbeeld door dingetjes in het huishouden te doen (Klaagl. 3:27). Zo leerde David als jongen al voor een kudde te zorgen. Daarnaast leerde hij muziekmaken, waardoor hij later aan het hof van de koning mocht dienen (1 Sam. 16:11, 12, 18-21). Hoewel hij als kind ook wel gespeeld zal hebben, leerde hij waardevolle vaardigheden die hij later gebruikte om Jehovah te dienen. Zijn kwaliteiten als herder hielpen hem om geduldig het volk Israël te leiden. Als je nog jong bent, welke nuttige vaardigheden ben jij dan aan het leren? Zijn dat dingen waarmee je je Schepper kunt dienen? Bereidt het je voor op toekomstige verantwoordelijkheden?

 Wees evenwichtig

19, 20. Wat is een evenwichtige kijk op je leven en je dienst?

19 In dit alles moeten we wel een evenwichtige kijk op onszelf proberen te houden, onszelf niet te serieus nemen. We willen niet „al te rechtvaardig” worden (Pred. 7:16). Een beetje humor kan de spanning breken — thuis, op het werk of onder broeders en zusters. Gezinsleden moeten oppassen dat ze niet te kritisch op elkaar zijn, want dat ondermijnt het gevoel van geborgenheid dat je thuis zou moeten hebben. Ook in de gemeente moeten we leren van elkaars gezelschap te genieten en met elkaar te lachen. Houd daarom je gesprekken positief en je onderwijs opbouwend (2 Kor. 13:10; Ef. 4:29).

20 We leven in een wereld die Jehovah en zijn wetten niet serieus neemt. Maar wij vinden het juist heel belangrijk hem gehoorzaam en loyaal te zijn. Wat is het geweldig deel uit te maken van een grote broederschap die de dienst voor Jehovah serieus neemt! Neem je dus voor je leven en je aanbidding serieus te blijven nemen.

Wat zou je antwoorden?

• Waarom moeten we de lichtzinnige kijk van de wereld tegengaan?

• Hoe kun je de velddienst serieus opvatten en er toch plezier in hebben?

• Hoe laat je zien dat je serieus bent als het om verantwoordelijkheden gaat?

• Hoe kun je in de gemeente en in het gezin respect tonen?

[Studievragen]

[Illustraties op blz. 12]

Een man moet goed voor zijn gezin zorgen, ook in geestelijk opzicht