Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Neem beslissingen waarmee je God eert

Neem beslissingen waarmee je God eert

 Neem beslissingen waarmee je God eert

„De verstandige denkt bij alles na.” — SPREUKEN 14:15, Willibrordvertaling.

1, 2. (a) Waar gaat het vooral om bij beslissingen? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

ELKE dag nemen we tientallen beslissingen. De meeste hebben geen langdurige gevolgen. Sommige kunnen een enorme impact op ons leven hebben. Maar of het nu om grote of kleine beslissingen gaat, het belangrijkste is dat we God ermee eren. (Lees 1 Korinthiërs 10:31.)

2 Vind je het moeilijk om beslissingen te nemen? Als je een rijpe christen wilt worden, moet je leren goed van kwaad te onderscheiden. Dan hoef je niet op de mening van anderen af te gaan, maar kun je beslissingen nemen waar je zelf achter staat (Rom. 12:1, 2; Hebr. 5:14). Wat zijn nog een paar goede redenen om te leren verstandige beslissingen te nemen? Waarom is dat soms zo moeilijk? En hoe kunnen we zorgen dat we God ermee eren?

Waarom het nodig is beslissingen te nemen

3. Wat mag onze beslissingen niet beïnvloeden?

3 Als je je niet consequent aan Bijbelse normen houdt, zouden klasgenoten of collega’s kunnen concluderen dat je niet echt overtuigd bent van je geloof. En dus beïnvloedbaar. Ze liegen en bedriegen misschien en proberen je dan over te halen om met hen mee te doen, of hen op z’n minst te dekken (Ex. 23:2). Maar iemand die weet hoe hij beslissingen moet nemen waarmee hij God eert, zal niet toelaten dat hij door  het verlangen erbij te horen, zijn geweten geweld aandoet (Rom. 13:5).

4. Waarom willen anderen misschien beslissingen voor je nemen?

4 Mensen die dingen voor je willen beslissen, hebben het niet altijd slecht met je voor. Vrienden dringen soms goedbedoeld hun advies aan je op. Familieleden zijn uit bezorgdheid misschien geneigd zich met belangrijke beslissingen te blijven bemoeien terwijl je al het huis uit bent. Denk bijvoorbeeld aan dingen in verband met je gezondheid. Het is duidelijk dat de Bijbel zich uitspreekt tegen het misbruik van bloed (Hand. 15:28, 29). Maar allerlei andere behandelmethoden worden niet rechtstreeks veroordeeld, en dan zul je zelf tot een beslissing moeten komen. * Je familieleden hebben hier misschien een sterke mening over. Maar bij beslissingen op dit terrein moet elke gedoopte christen „zijn eigen vracht” of verantwoordelijkheid dragen (Gal. 6:4, 5). Waar het om gaat is een goed geweten tegenover God te behouden, niet tegenover mensen (1 Tim. 1:5).

5. Hoe voorkom je dat je geloof schipbreuk lijdt?

5 Besluiteloosheid kan heel gevaarlijk zijn. Jakobus zei dat het effect heeft op alles wat je doet (Jak. 1:8). Net zoals een stuurloos bootje een speelbal van de golven wordt, zal een besluiteloos persoon met alle winden meewaaien. Het kan dan makkelijk gebeuren dat je geloof schipbreuk lijdt en je anderen daar de schuld van geeft (1 Tim. 1:19). Hoe kun je dat voorkomen? Je geloof moet je stabiliteit geven. (Lees Kolossenzen 2:6, 7.) Leer dus beslissingen te nemen waaruit je geloof in Gods geïnspireerde Woord blijkt (2 Tim. 3:14-17). Maar wat maakt het zo moeilijk goede beslissingen te nemen?

Waarom beslissen moeilijk kan zijn

6. Wat kan angst met je doen?

6 Angst kan je verlammen: angst om de verkeerde beslissing te nemen, dom over te komen of te falen. Bezorgdheid is begrijpelijk, want niemand wil een slechte beslissing nemen die je in de problemen brengt of je voor schut zet. Maar liefde voor God en zijn Woord kan zulke angst verminderen. Hoe dan? Liefde voor God motiveert je om altijd de Bijbel en Bijbelse publicaties te raadplegen voordat je belangrijke beslissingen neemt. Dan zul je minder fouten maken, want de Bijbel kan iemand die jong en onervaren is verstandig maken (Spr. 1:4).

7. Wat kunnen we van Davids voorbeeld leren?

7 Zul je altijd de juiste beslissing nemen? Nee, want we maken allemaal fouten (Rom. 3:23). Hoewel David wijs en getrouw was, nam hij soms verkeerde beslissingen, waar hijzelf en ook anderen onder leden (2 Sam. 12:9-12). Maar die fouten belemmerden hem niet om later weer beslissingen te nemen waarmee hij God eerde (1 Kon. 15:4, 5). Ook al heb je vroeger fouten gemaakt, je kunt besluitvaardig zijn als je net als David bedenkt dat Jehovah ze door de vingers ziet. Als je van hem houdt en hem gehoorzaamt, zal hij je blijven steunen (Ps. 51:1-4, 7-10).

8. Wat leren we van Paulus’ redenatie over trouwen?

8 Je kunt je angst voor beslissingen verminderen door te bedenken dat er soms meerdere goede keuzes zijn. Denk maar  aan wat Paulus onder inspiratie over trouwen schreef: „Indien iemand echter denkt dat hij zich ongepast gedraagt ten opzichte van zijn maagdelijkheid, indien die de bloem der jeugd is gepasseerd, en dit de wijze is waarop het dient te geschieden, hij doe wat hij wil; hij zondigt niet. Laten zij trouwen. Doch indien iemand vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbend, maar de macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart de beslissing heeft genomen zijn maagdelijkheid te bewaren, hij zal goed doen” (1 Kor. 7:36-38). Paulus zei dat het beter was ongehuwd te blijven, maar het was niet de enige juiste optie.

9. Maakt het iets uit wat anderen van je beslissingen vinden? Leg uit.

9 Maakt het iets uit wat anderen van je beslissingen vinden? Tot op zekere hoogte wel. Toen Paulus het bijvoorbeeld over voedsel had dat mogelijk aan afgoden geofferd was, zei hij dat een beslissing die op zich niet verkeerd is nadelig kan zijn voor iemand met een zwak geweten. Hoe loste hij dat op? „Indien daarom voedsel mijn broeder tot struikelen brengt, zal ik nooit en te nimmer meer vlees eten, om mijn broeder niet tot struikelen te brengen” (1 Kor. 8:4-13). Denk er dus over na welke invloed je beslissingen hebben op het geweten van anderen. En het belangrijkste is natuurlijk welke uitwerking je keuzes hebben op je vriendschap met Jehovah. (Lees Romeinen 14:1-4.) Welke Bijbelse beginselen zullen je helpen beslissingen te nemen waarmee je God eert?

Zes stappen voor goede beslissingen

10, 11. (a) Hoe kun je in het gezin bescheiden zijn? (b) Wat moeten ouderlingen in gedachte houden bij beslissingen?

10 Wees bescheiden. Voordat je een keus maakt, is het goed je af te vragen of de beslissing wel aan jou is. Salomo schreef: „Is overmoed gekomen? Dan zal oneer komen; maar wijsheid is bij de bescheidenen” (Spr. 11:2).

11 Misschien mogen kinderen van hun ouders sommige beslissingen zelf nemen, maar ze mogen er niet van uitgaan dat ze altijd die vrijheid hebben (Kol. 3:20). Vrouwen en moeders hebben zelf een mate van gezag in het gezin, maar ze moeten hun man als hoofd erkennen (Spr. 1:8; 31:10-18; Ef. 5:23). En ook mannen moeten beseffen dat hun autoriteit beperkt is en dat ze onderworpen zijn aan Christus (1 Kor. 11:3). Ouderlingen nemen beslissingen die van invloed zijn op de gemeente. Maar ze gaan niet „buiten de dingen die geschreven staan” in Gods Woord (1 Kor. 4:6). Ze volgen ook precies de instructies die ze van de getrouwe slaaf krijgen (Matth. 24:45-47). Je kunt jezelf en anderen veel pijn en moeite besparen als je bescheiden bent  en bij beslissingen niet buiten je boekje gaat.

12. Waarom en hoe moet je informatie verzamelen?

12 Verzamel informatie. Salomo schreef: „De plannen van de vlijtige leiden waarlijk tot voordeel, maar ieder die haastig is, stuurt waarlijk aan op gebrek” (Spr. 21:5). Stel dat iemand je een zakelijk voorstel doet. Ga dan niet impulsief te werk. Verzamel eerst alle relevante feiten, raadpleeg personen met kennis van zaken en stel vast welke Bijbelse beginselen er betrekking op hebben (Spr. 20:18). Om een goed overzicht te krijgen, kun je twee lijstjes maken: voordelen en nadelen. Neem nooit een beslissing voordat je ’de kosten hebt berekend’ (Luk. 14:28). Denk na over de mogelijke impact die je beslissing zal hebben, niet alleen op je financiële situatie maar ook op je band met Jehovah. Dit hele proces kost tijd en moeite. Maar het voorkomt een haastige beslissing, die tot onnodige zorgen kan leiden.

13. (a) Welke verzekering krijgen we in Jakobus 1:5? (b) Hoe kan bidden om wijsheid ons helpen?

13 Bid om wijsheid. Onze beslissingen zullen alleen tot eer van God zijn als we hem om hulp vragen. Jakobus schreef: „Schiet iemand van u daarom te kort in wijsheid, dan moet hij God blijven vragen, want hij geeft aan allen edelmoedig en zonder verwijt; en ze zal hem gegeven worden” (Jak. 1:5). Het is geen schande toe te geven dat we Gods wijsheid nodig hebben om beslissingen te nemen (Spr. 3:5, 6). Want als je puur op je eigen inzicht afgaat, kun je jezelf makkelijk voor de gek houden. Maar als je om wijsheid bidt en naar relevante beginselen in de Bijbel zoekt, kan de heilige geest je helpen in te zien wat je echte motieven zijn (Hebr. 4:12; lees Jakobus 1:22-25.)

14. Waarom moeten we beslissingen niet voor ons uitschuiven?

14 Neem een beslissing. Ga pas tot deze stap over als je informatie hebt verzameld en om wijsheid hebt gebeden. „De verstandige denkt bij alles na”, en daar is tijd voor nodig (Spr. 14:15, WV). Maar schuif beslissingen ook niet voor je uit met allerlei vergezochte excuses (Spr. 22:13). Want eigenlijk neem je dan toch een beslissing: je laat anderen je leven beheersen.

15, 16. Wat is er nodig om een beslissing uit te voeren?

15 Ga aan de slag. Het zou jammer zijn als je moeite hebt gedaan om tot een goede beslissing te komen en er daarna niet veel meer aan doet. „Alles wat uw hand te doen vindt, doe dat met uw kracht”, zei  Salomo (Pred. 9:10). Een beslissing zal pas resultaat hebben als je bereid bent de offers te brengen die ervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld als je besluit te gaan pionieren. Om dat vol te kunnen houden moet je niet te veel tijd in je baan of ontspanning steken, want dat kost energie die je nodig hebt voor je dienst.

16 Goede beslissingen zijn zelden makkelijk uit te voeren. Hoe komt dat? Doordat ’de gehele wereld in de macht van de goddeloze ligt’ (1 Joh. 5:19). We moeten vechten „tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten” (Ef. 6:12). Paulus en Judas maakten duidelijk dat iemand die besluit God te eren, een hele strijd te leveren heeft (1 Tim. 6:12; Jud. 3).

17. Wat verwacht God van ons bij beslissingen?

17 Evalueer en corrigeer. Beslissingen hebben niet altijd het gewenste resultaat. Vaak komt dat door tijd en toeval (Pred. 9:11). Toch verwacht Jehovah van ons dat we aan bepaalde beslissingen vasthouden, ook wanneer het tegenzit. Als je bijvoorbeeld je leven aan Jehovah hebt opgedragen of als je getrouwd bent, kun je op die beslissing niet meer terugkomen. (Lees Psalm 15:1, 2, 4.) Maar de meeste beslissingen zijn niet zo gewichtig, en het is verstandig die van tijd tot tijd te evalueren. Laat trots of koppigheid je er niet van weerhouden iets aan te passen of zelfs een beslissing terug te draaien (Spr. 16:18). Het belangrijkste is dat je door je keuzes in het leven God kunt blijven eren.

Leer anderen goede beslissingen te nemen

18. Hoe kunnen ouders hun kinderen leren goede beslissingen te nemen?

18 Als ouder kun je je kinderen leren beslissingen te nemen waarmee ze God eren. Daarbij geldt: goed voorbeeld doet goed volgen (Luk. 6:40). Je zou hun bijvoorbeeld kunnen uitleggen hoe je zelf tot een bepaalde beslissing bent gekomen. Soms kun je je kind zelf een beslissing laten nemen. Is het resultaat goed, geef hem dan een compliment. En als het verkeerd uitpakt? Misschien ben je dan geneigd hem tegen de gevolgen te beschermen. Maar is dat wel in zijn belang? Stel dat hij een boete krijgt voor een verkeersovertreding. Dan zou je die zelf kunnen betalen. Maar laat je hem werken om de boete te betalen, dan zal hij eerder leren dat hij verantwoordelijk is voor wat hij doet (Rom. 13:4).

19. Hoe kunnen we onze Bijbelstudies leren beslissingen te nemen?

19 Jezus zei dat zijn volgelingen anderen moesten onderwijzen (Matth. 28:20). Een van de belangrijkste dingen die we onze Bijbelstudies kunnen leren, is hoe je goede beslissingen neemt. Maar dan moet je de neiging onderdrukken om te zeggen wat ze moeten doen. Het is veel beter hun te leren zelf beslissingen te nemen op basis van Bijbelse beginselen. Want uiteindelijk moet „ieder van ons voor zichzelf rekenschap afleggen aan God” (Rom. 14:12). En dat is voor ons allemaal een goede reden om beslissingen te nemen waarmee we God eren.

[Voetnoot]

^ ¶4 Zie het inlegvel „Hoe denk ik over bloedfracties en medische procedures met betrekking tot mijn eigen bloed?” in Onze Koninkrijksdienst van november 2006 (blz. 3-6).

Wat zou je antwoorden?

• Waarom moet iedereen leren zelf beslissingen te nemen?

• Wat kan angst met je doen en hoe kun je dat tegengaan?

• Welke zes stappen helpen je beslissingen te nemen?

[Studievragen]

[Kader/Illustratie op blz. 16]

Een goede beslissing in zes stappen

1 Wees bescheiden

2 Verzamel informatie

3 Bid om wijsheid

4 Neem een beslissing

5 Ga aan de slag

6 Evalueer en corrigeer

[Illustratie op blz. 15]

Besluiteloosheid is alsof je in een stuurloos bootje op een woeste zee zit