Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Weersta de geest van de wereld, stel je open voor Gods geest

Weersta de geest van de wereld, stel je open voor Gods geest

 Weersta de geest van de wereld, stel je open voor Gods geest

„Nu hebben wij niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat wij de dingen zouden weten die ons door God goedgunstig zijn gegeven.” — 1 KORINTHIËRS 2:12.

1, 2. (a) Wat voor oorlog voeren ware christenen? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

WARE christenen zitten midden in een oorlog! De vijand is sterk, sluw en gehard in de strijd. Hij heeft een bijzonder effectief wapen waarmee hij de meeste mensen in zijn macht heeft gekregen. Maar we hoeven ons niet machteloos te voelen (Jes. 41:10). Er is een manier om ons te beschermen tegen elke aanval.

2 Het gaat hier niet om een letterlijke maar om een geestelijke oorlog. Satan de Duivel is onze vijand en „de geest van de wereld” is een van zijn gevaarlijkste wapens (1 Kor. 2:12). De belangrijkste bescherming tegen zijn aanvallen is Gods geest. Om deze oorlog te overleven en geestelijk sterk te blijven, moeten we om Gods geest vragen en ons leven erdoor laten beïnvloeden (Gal. 5:22, 23). Maar wat is eigenlijk de geest van de wereld? Hoe komt het dat die zo veel invloed heeft? Hoe weten we of we erdoor worden beïnvloed? En wat kunnen we op dit gebied van Jezus leren?

De geest van de wereld dringt overal door

3. Wat is de geest van de wereld?

3 De geest van de wereld vindt zijn oorsprong bij Satan, „de heerser van deze wereld”, en werkt Gods heilige geest tegen (Joh. 12:31; 14:30; 1 Joh. 5:19). Het is de algemene mentaliteit van de wereld, die mensen tot daden aanzet waardoor ze in conflict komen met Gods wil.

4, 5. Hoe is Satans geest overal doorgedrongen?

4 Hoe komt het dat Satans geest overal is doorgedrongen? Het begon met een leugen in de tuin van Eden. Satan maakte Eva wijs dat haar leven beter zou worden als ze niet meer afhankelijk zou zijn van God (Gen. 3:13; Joh. 8:44). Via Eva kreeg hij het ook voor elkaar dat Adam ontrouw werd aan Jehovah. Het gevolg van Adams keus was dat de mens zondig werd. Hierdoor hebben mensen de neiging om Satans geest van ongehoorzaamheid te volgen. (Lees Efeziërs 2:1-3.)

 5 Satan beïnvloedde ook veel engelen (Openb. 12:3, 4). In de tijd voor de Vloed verraadden ze God door hun positie in de hemel te verlaten en zich op aarde ongeremd over te geven aan onnatuurlijke verlangens (Jud. 6). Terug in het geestenrijk gingen deze demonen Satan helpen om ’de gehele bewoonde aarde te misleiden’ (Openb. 12:9). Helaas zijn de meeste mensen zich niet bewust van die demonische invloed (2 Kor. 4:4).

Heeft de geest van de wereld invloed op jou?

6. Wanneer kan de geest van de wereld ons beïnvloeden?

6 Ook al weten veel mensen niets van Satans invloed, ware christenen hebben zijn tactiek door (2 Kor. 2:11). Het komt er eigenlijk op neer dat de geest van de wereld je alleen kan beïnvloeden als je dat toelaat. We gaan nu vier vragen bespreken om erachter te komen welke geest ons beïnvloedt: die van God of die van de wereld.

7. Hoe probeert Satan onze band met Jehovah te beschadigen?

7 Wat zegt mijn amusementskeuze over mij? (Lees Jakobus 3:14-18.) Satan probeert onze band met God te beschadigen door geweld te promoten. Hij weet dat Jehovah een hekel heeft aan mensen die van geweld genieten (Ps. 11:5). Via tijdschriften, boeken, films en muziek doet hij een beroep op onze zondige verlangens. Ook gebruikt hij games, waarin iemand soms heel immorele of gewelddadige scènes moet spelen. Satan vindt het prima als we houden van wat goed is, zolang we ook een beetje houden van de slechte dingen die hij promoot (Ps. 97:10).

8, 9. Wat moeten we ons over amusement afvragen?

8 Maar iemand die zich openstelt voor Gods geest wordt eerbaar, vreedzaam en barmhartig. De vraag is dus: kies ik amusement dat positieve eigenschappen in mij naar boven brengt? „De wijsheid van boven” is niet hypocriet. Iemand die door Gods geest beïnvloed wordt, gaat niet tot zijn buren prediken over eerbaarheid en vrede, en daarna thuis genieten van sadistisch geweld en immoraliteit.

9 Jehovah wil dat we alleen hem aanbidden, maar Satan is al tevreden als je hem één keer aanbidt. Dat wilde hij Jezus laten doen (Luk. 4:7, 8). Vraag je dus af over het amusement dat je kiest: Doet het afbreuk aan mijn aanbidding van Jehovah? Maakt dit het makkelijker om de geest van de wereld te weerstaan, of juist moeilijker? Moet ik in het vervolg andere keuzes maken?

10, 11. (a) Welke kijk op bezittingen bevordert de geest van de wereld? (b) Welke kijk bevordert de Bijbel?

10 Hoe sta ik tegenover materiële bezittingen? (Lees Lukas 18:24-30.) De geest van de wereld bevordert hebzucht en materialisme — „de begeerte der ogen” (1 Joh. 2:16). Veel mensen willen dan ook graag rijk worden (1 Tim. 6:9, 10). Het denkbeeld ontstaat dat je zekerheid kunt vinden in veel bezittingen (Spr. 18:11). Maar als liefde voor geld onze liefde voor God verdringt, heeft Satan een overwinning behaald. Vraag je dus af: draait mijn leven om comfort en luxe?

11 De Bijbel, een product van Gods geest, geeft de raad hard te werken voor de materiële behoeften van je gezin maar ook een evenwichtige kijk te hebben op geld (1 Tim. 5:8). De heilige geest kan mensen helpen om net als Jehovah vrijgevig te zijn. Zulke personen zijn meer geïnteresseerd in mensen dan in dingen en delen graag  wat ze hebben (Spr. 3:27, 28). Ze laten nooit toe dat geld belangrijker wordt dan God.

12, 13. Welke goede invloed kan Gods geest op ons hebben?

12 Welke geest weerspiegel ik in mijn persoonlijkheid? (Lees Kolossenzen 3:8-10, 13.) De geest van de wereld zet aan tot de werken van het vlees (Gal. 5:19-21). Je komt er pas achter welke geest jou beïnvloedt als het tegenzit. Bijvoorbeeld als een broeder of zuster je negeert, je beledigt of zelfs tegen je zondigt. Ook in je privéleven kan duidelijk worden welke geest je beïnvloedt. Misschien moet je eens eerlijk naar jezelf kijken: is mijn spraak en gedrag de afgelopen zes maanden christelijker geworden of ben ik teruggevallen in slechte gewoonten?

13 Gods geest kan ons helpen „de oude persoonlijkheid met haar praktijken” te vervangen door de nieuwe. Daardoor worden we liever en vriendelijker. We zullen elkaar eerder vergeven, zelfs als we „reden tot klagen” lijken te hebben. Op vermeend onrecht zullen we niet driftig reageren met woedend geschreeuw en gescheld, maar we zullen proberen „teder meedogend” te zijn (Ef. 4:31, 32).

14. Wat vinden veel mensen van de Bijbel?

14 Heb ik respect en liefde voor de Bijbelse moraal? (Lees Spreuken 3:5, 6.) Mensen die zich door de geest van de wereld laten beïnvloeden, verzetten zich tegen Gods Woord. Delen van de Bijbel die hun niet aanstaan schuiven ze opzij, omdat ze liever hun eigen tradities en filosofieën volgen (2 Tim. 4:3, 4). Als het om overspel, homoseksualiteit en echtscheiding gaat, zwakken ze de hoge Bijbelse moraal af en „zeggen dat goed slecht is en slecht goed” (Jes. 5:20). Velen vinden de Bijbel helemaal niet relevant en denken dat hij niet geïnspireerd is. Ze vertrouwen gewoon op hun eigen oordeel. Zijn wij beïnvloed door die geest? Als we voor problemen staan, gaan we dan af op onze eigen ingevingen, op menselijke wijsheid? Of proberen we echt de Bijbelse raad toe te passen?

15. Waar moeten we ons door laten leiden?

15 Gods geest brengt ons respect voor de Bijbel bij. Net als de psalmist bezien we Gods woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Ps. 119:105). We laten ons niet door onze eigen wijsheid leiden om goed van kwaad te onderscheiden maar door de Bijbel. Daardoor krijgen we naast respect ook liefde voor Gods geboden (Ps. 119:97).

 Leer van Jezus’ voorbeeld

16. Wat houdt het in „de zin van Christus” te hebben?

16 Om Gods geest te ontvangen moeten we „de zin van Christus” ontwikkelen, ’dezelfde geestesgesteldheid die Christus Jezus bezat’. Dat houdt in dat we net zo leren denken en doen als Jezus (1 Kor. 2:16; Rom. 15:5; 1 Petr. 2:21). Dat kan op de volgende manieren.

17, 18. (a) Wat leren we van Jezus over bidden? (b) Waarom is het soms nodig te ’blijven vragen’?

17 Bid om Gods geest. Als Jezus met beproevingen te maken kreeg, vroeg hij om de hulp van Gods geest (Luk. 22:40, 41). Dat moeten wij ook doen. Jehovah geeft zijn geest graag als je er in geloof om vraagt (Luk. 11:13). Jezus zei: „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden; blijft zoeken, en gij zult vinden; blijft kloppen, en er zal u opengedaan worden. Want al wie vraagt, ontvangt, en al wie zoekt, vindt, en al wie klopt, hem zal opengedaan worden” (Matth. 7:7, 8).

18 Als je om de hulp van Jehovah’s geest vraagt, geef het dan niet te snel op. Misschien moet je vaker bidden, en langer. Voordat Jehovah onze gebeden verhoort, geeft hij ons soms eerst de kans te laten zien dat we iets heel graag willen en dat we echt geloof hebben. *

19. Hoe kunnen we Jezus’ voorbeeld volgen? En waarom is dat belangrijk?

19 Gehoorzaam Jehovah in alles. Jezus deed altijd wat zijn Vader wilde. Toch kwam het een keer voor dat hij eigenlijk iets anders wilde dan zijn Vader. Maar vol vertrouwen zei hij toen: „Niet mijn wil, maar de uwe geschiede” (Luk. 22:42). Vraag je af: gehoorzaam ik God zelfs als dat niet makkelijk is? Gehoorzaamheid is van levensbelang. Als onze Maker, Levengever en Verzorger verdient God het dat we hem in alles gehoorzamen (Ps. 95:6, 7). Zonder gehoorzaamheid zal het ons nooit lukken Gods goedkeuring te krijgen.

20. Wat stond centraal in Jezus’ leven? Hoe kunnen we hem navolgen?

20 Leer de Bijbel goed kennen. Toen Jezus aangevallen werd door Satan, verdedigde hij zijn geloof door de Schriften aan te halen (Luk. 4:1-13). Bij confrontaties met religieuze tegenstanders liet hij het gezag van Gods Woord gelden (Matth. 15:3-6). Zijn hele leven draaide om het kennen en vervullen van Gods wet (Matth. 5:17). Ook wij moeten onze geest blijven voeden met het Woord van God (Fil. 4:8, 9). Het is misschien niet zo makkelijk tijd te vinden voor persoonlijke of gezinsstudie, dus moeten we er tijd voor maken (Ef. 5:15-17).

21. Welke regeling kunnen we benutten om de Bijbel beter te leren kennen?

21 „De getrouwe en beleidvolle slaaf” heeft ons geholpen door ons een vrije avond voor gezinsaanbidding te geven (Matth. 24:45). Benut jij die regeling goed? Je kunt bijvoorbeeld een aantal onderwerpen uitkiezen en dan een studie maken van wat Jezus erover onderwees. Als je dat systematisch doet, leer je net zo te denken  als hij. Met de Index kun je informatie vinden over het onderwerp dat je hebt gekozen. Neem bijvoorbeeld de serie „Wat we van Jezus leren” in de publieksuitgave van De Wachttoren (2008-2010). De twaalf artikelen uit die serie kunnen als basis dienen voor je studie. En sinds 2006 staat in de Ontwaakt! een quiz die bedoeld is om je Bijbelkennis te verdiepen. Is het misschien een idee om die af en toe te gebruiken bij je gezinsaanbidding?

We kunnen de wereld overwinnen

22, 23. Wat moeten we doen om de wereld te overwinnen?

22 Als we door Gods geest geleid willen worden, moeten we de geest van de wereld weerstaan. Dat is niet eenvoudig, want het is soms een zwaar gevecht (Jud. 3). Maar we kunnen de strijd winnen! Jezus zei tegen zijn discipelen: „In de wereld hebt gij verdrukking, maar schept moed! ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33).

23 Ook wij kunnen de wereld overwinnen als we de geest ervan weerstaan en ons volledig openstellen voor Gods geest. Want als „God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” (Rom. 8:31) Als we openstaan voor Gods geest en de leiding van de Bijbel, krijgen we tevredenheid, rust en geluk, en in de nabije toekomst eeuwig leven in de nieuwe wereld.

[Voetnoot]

^ ¶18 Meer over dit onderwerp vind je in het Leert de bijbel-​boek, blz. 170-173.

Wat heb je onthouden?

• Hoe komt het dat de geest van de wereld overal is doorgedrongen?

• Welke vier vragen moeten we onszelf stellen?

• In welke drie opzichten moeten we Jezus navolgen om Gods geest te krijgen?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 8]

Hoe werden sommige engelen demonen?

[Illustratie op blz. 10]

Laat niet toe dat Satan je beïnvloedt via de geest van de wereld