Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vertrouw op Jehovah want het einde komt dichterbij

Vertrouw op Jehovah want het einde komt dichterbij

 Vertrouw op Jehovah want het einde komt dichterbij

„Vertrouwt op Jehovah voor altijd.” — JESAJA 26:4.

1. Welk verschil is er tussen Gods aanbidders en mensen in de wereld?

MILJOENEN mensen in de wereld weten niet meer wie of wat ze kunnen vertrouwen, misschien omdat ze te vaak teleurgesteld zijn. Wat een verschil met Jehovah’s aanbidders! Omdat ze zich laten leiden door wijsheid van God weten ze wel beter: ze vertrouwen niet op de „edelen” van de wereld (Ps. 146:3). Ze leggen hun leven en toekomst in Jehovah’s handen omdat ze weten dat hij van hen houdt en altijd zijn Woord vervult (Rom. 3:4; 8:38, 39).

2. Wat zei Jozua over Gods betrouwbaarheid?

2 Jozua was overtuigd van Gods betrouwbaarheid. Tegen het eind van zijn leven zei hij tegen de Israëlieten: „Gij weet zeer goed met geheel uw hart en met geheel uw ziel dat niet één woord van alle goede woorden die Jehovah, uw God, tot u gesproken heeft, onvervuld is gebleven. Alles is voor u uitgekomen” (Joz. 23:14).

3. Wat zegt Gods naam over hem?

3 Jehovah vervult zijn beloften niet alleen uit liefde voor zijn aanbidders. Hij doet dat vooral vanwege zijn eigen naam (Ex. 3:14; 1 Sam. 12:22). De Bijbelvertaler  Rotherham zei dat Gods naam een prachtige belofte inhoudt: Gods vermogen om zich aan te passen aan alle omstandigheden, moeilijkheden en behoeften die ontstaan. „De naam is tegelijk een openbaring, een herinnering en een eed. Aan die naam zal God altijd trouw blijven, en hij zal zich er nooit voor schamen” (Inleiding van The Emphasized Bible).

4. (a) Welke aanmoediging geeft Jesaja 26:4? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

4 Vraag je af: Ken ik Jehovah zo goed dat ik hem onvoorwaardelijk vertrouw? Ben ik optimistisch over de toekomst in het besef dat hij alles in de hand heeft? Jesaja 26:4 zegt: „Vertrouwt op Jehovah voor altijd, want in Jah Jehovah is de Rots van onbepaalde tijden.” God grijpt nu niet in ons leven in zoals dat soms in Bijbelse tijden gebeurde, maar hij blijft „de Rots van onbepaalde tijden” op wie we „voor altijd” kunnen vertrouwen. We gaan drie situaties bespreken waarin Jehovah ons in deze tijd helpt: bij verleidingen, bij onverschilligheid of tegenstand en bij zorgen. Denk er tijdens deze bespreking eens over na hoe je je vertrouwen in Jehovah kunt vergroten.

Vertrouw op God bij verleidingen

5. Wanneer kan het moeilijk zijn om op God te vertrouwen?

5 Natuurlijk vertrouwen we op Jehovah als het gaat om dingen waar we naar uitkijken, zoals het Paradijs of de opstanding. Maar het wordt veel moeilijker als het om zijn morele normen gaat. Geloof je echt dat je het gelukkigst wordt als je je daaraan houdt? Koning Salomo gaf de raad: „Vertrouw op Jehovah met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand. Sla in al uw wegen acht op hem, en híȷ́ zal uw paden recht maken” (Spr. 3:5, 6). De woorden „wegen” en „paden” maken duidelijk dat ons vertrouwen in God uit ons hele leven moet blijken, niet alleen uit onze christelijke hoop. Hoe kunnen we dat vertrouwen tonen als we voor verleidingen staan?

6. Wat helpt om verkeerde gedachten te vermijden?

6 De strijd tegen verleiding begint in je hoofd. (Lees Romeinen 8:5; Efeziërs 2:3.) Hoe kun je er beter in slagen verkeerde gedachten uit je geest te bannen? Hier volgen vijf manieren: 1. Bid God om hulp (Matth. 6:9, 13). 2. Mediteer over Bijbelse personen die naar Jehovah luisterden, of juist niet, en let vooral op de afloop (1 Kor. 10:8-11). * 3. Beeld je in hoe zonde jou en je dierbaren psychisch of emotioneel kan schaden. 4. Bedenk hoe Jehovah zich moet voelen als een van zijn aanbidders een ernstige zonde begaat. (Lees Psalm 78:40, 41.) 5. Probeer je voor te stellen hoe blij Jehovah is als hij ziet dat een aanbidder loyaal  verleidingen weerstaat, zelfs als er niemand anders bij is (Ps. 15:1, 2; Spr. 27:11). Ook jij kunt laten zien dat je op Jehovah vertrouwt.

Vertrouw op God bij onverschilligheid en tegenstand

7. Hoe werd Jeremia’s vertrouwen op de proef gesteld?

7 Veel broeders en zusters dienen in moeilijk gebied. Dat gold ook voor Jeremia. Hij diende tijdens de laatste jaren van het koninkrijk Juda. Terwijl hij in die turbulente tijd trouw Gods oordelen aankondigde, werd zijn vertrouwen in Jehovah dagelijks op de proef gesteld. Op een gegeven moment werd het zijn trouwe secretaris, Baruch, zelfs te veel (Jer. 45:2, 3). Hoe zat het met Jeremia? Soms zag hij het ook niet meer zitten. „Vervloekt zij de dag waarop ik werd geboren!”, zei hij. „Waarom toch ben ik uit de moederschoot zelf voortgekomen, om hard werk en droefheid te zien en te zien dat mijn dagen een eind zouden nemen in louter schaamte?” — Jer. 20:14, 15, 18.

8, 9. Wat moeten we volgens Jeremia 17:7, 8 en Psalm 1:1-3 doen om vrucht te blijven dragen?

8 Toch gaf Jeremia het niet op. Hij bleef op Jehovah vertrouwen en maakte daardoor mee hoe Jehovah’s woorden in Jeremia 17:7, 8 in vervulling gingen: „Gezegend is de fysiek sterke man die op Jehovah vertrouwt, en wiens vertrouwen Jehovah is geworden. En hij zal stellig worden als een boom geplant bij de wateren, die zijn wortels uitslaat vlak bij de waterloop; en hij zal het niet zien wanneer er hitte komt, maar zijn loof zal werkelijk welig blijken te zijn. En in een jaar van droogte zal hij niet bezorgd worden, noch zal hij nalaten vrucht voort te brengen.”

9 Jeremia bleef ’vrucht voortbrengen’, net als een fruitboom in een goed geïrrigeerde boomgaard. Hij liet zich niet van de wijs brengen door gespot maar bleef dicht bij de Bron van levengevend ’water’ door alles wat Jehovah hem zei ter harte te nemen. (Lees Psalm 1:1-3; Jer. 20:9.) Wat een schitterend voorbeeld is dat, vooral voor degenen die in moeilijk gebied dienen! Blijf in zo’n situatie volledig op Jehovah vertrouwen, want hij zal je helpen ermee door te gaan ’zijn naam in het openbaar bekend te maken’ (Hebr. 13:15).

10. Welke voorzieningen kunnen we benutten? Wat moeten we ons afvragen?

10 Jehovah heeft ons heel wat voorzieningen gegeven om ons te helpen in deze moeilijke laatste dagen. Hij heeft ons bijvoorbeeld de Bijbel gegeven, die in steeds meer talen vertaald wordt. Via de slaafklasse geeft hij ons volop geestelijk voedsel, altijd op het goede moment. En we vinden steun en vriendschap bij onze vele geloofsgenoten, bijvoorbeeld op vergaderingen en congressen. Benut jij deze voorzieningen goed? Als je dat doet, zul je ’een vreugdegeroep aanheffen wegens je goede hartentoestand’. Maar wie niet naar God luistert zal „het uitschreeuwen wegens de hartenpijn en (...) jammeren wegens louter verbreking des geestes” (Jes. 65:13, 14).

Vertrouw op God bij zorgen

11, 12. Wat is de verstandigste reactie op de problemen in de wereld?

11 Zoals voorzegd wordt de mensheid overspoeld met problemen (Matth. 24:6-8; Openb. 12:12). Mensen reageren hierop net als bij een overstroming. Ze proberen dan in veiligheid te komen, bijvoorbeeld door naar een hoger gelegen gebied te vluchten of op het dak van een gebouw  te klimmen. Nu het water velen tot aan de lippen komt, zoeken ze hun toevlucht bij financiële, politieke of religieuze instellingen, en wetenschap of technologie. Maar die bieden geen echte zekerheid (Jer. 17:5, 6). Jehovah’s volk heeft wel een toevlucht: de „Rots van onbepaalde tijden” (Jes. 26:4). De psalmist zei over Jehovah: „Hij is mijn rots en mijn redding, mijn veilige hoogte.” (Lees Psalm 62:6-9.) Hoe kunnen we die Rots tot onze toevlucht maken?

12 We blijven dicht bij Jehovah door te luisteren naar de adviezen in zijn Woord, die vaak heel anders zijn dan wat mensen aanraden (Ps. 73:23, 24). Mensen zeggen dingen als ’je leeft maar één keer’, ’ga voor die topfunctie’, ’geld moet rollen’ of ’ga reizen: ontdek en beleef de wereld’. Wat een contrast met de wijsheid van Gods Woord: „[Laten] zij die van de wereld gebruik maken, [zijn] als zij die er niet ten volle gebruik van maken; want het toneel van deze wereld is bezig te veranderen” (1 Kor. 7:31). En Jezus moedigt ons aan onze aanbidding altijd voor te laten gaan en zo „schatten” te verzamelen in de hemel, waar ze absoluut veilig zijn (Matth. 6:19, 20).

13. Wat moeten we ons in het licht van 1 Johannes 2:15-17 afvragen?

13 Blijkt uit je kijk op „de wereld” en „de dingen in de wereld” dat je volledig op God vertrouwt? (1 Joh. 2:15-17) Vind je je aanbidding en voorrechten in Jehovah’s dienst belangrijker dan wat de wereld te bieden heeft? (Fil. 3:8) Probeer je je leven eenvoudig te houden? (Matth. 6:22) Natuurlijk wil God niet dat je je verantwoordelijkheden te licht opvat, zeker niet als je voor een gezin moet zorgen (1 Tim. 5:8). Maar hij verwacht wel van ons dat we volledig op hem vertrouwen, en niet op Satans instortende wereld (Hebr. 13:5).

14-16. Welke voordelen heeft het voor sommigen gehad hun leven te vereenvoudigen?

14 Neem het voorbeeld van Richard en Ruth, die drie kleine kinderen hebben. „Ergens wist ik wel dat ik meer kon doen voor Jehovah”, zegt Richard. „Ik had een comfortabel leven maar het voelde alsof ik God alleen gaf wat ik overhad. Ruth en ik hebben er toen over gebeden en de kosten berekend. We besloten dat ik mijn baas zou vragen of ik een dag minder kon gaan werken, ook al zat het land toen in een economische crisis. Mijn verzoek werd ingewilligd en binnen een maand ging mijn nieuwe werkschema in.” Hoe bevalt het Richard?

15 „Ik krijg 20 procent minder betaald,” zegt hij, „maar ik heb nu elk jaar vijftig extra dagen om bij mijn gezin te zijn en de kinderen op te leiden. Ik ga nu twee keer zo veel in de velddienst, heb drie keer zo veel studies en kan veel meer in de gemeente doen. En omdat ik meer kan helpen met de kinderen, kan Ruth af en toe in de hulp. Ik wil dit schema echt zo lang mogelijk volhouden.”

 16 Roy en Petina zijn erin geslaagd minder te gaan werken om te kunnen pionieren terwijl ze een dochter hebben die nog thuis woont. „Ik werk nu drie dagen in de week”, zegt Roy, „en Petina twee. We zijn van een huis naar een flatje verhuisd, en dat scheelt ons een hoop werk. Voor we kinderen kregen pionierden we en we hebben altijd de wens gehad om het weer op te pakken. Dus toen de kinderen groot waren, zijn we direct weer begonnen. We hebben zo veel zegeningen gekregen, dat is niet in geld uit te drukken.”

Laat „de vrede van God” je hart behoeden

17. Welke Bijbelse gedachten helpen jou rust te vinden?

17 Niemand weet wat de toekomst brengt, ’want tijd en onvoorziene gebeurtenissen treffen ons allen’ (Pred. 9:11). Maar onzekerheid over de toekomst hoeft ons geen onrustig gevoel te geven, wat vaak wel gebeurt met personen die geen hechte band met God hebben (Matth. 6:34). Paulus schreef: „Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden” (Fil. 4:6, 7).

18, 19. Hoe troost God ons? Geef een voorbeeld.

18 Heel wat broeders en zusters hebben in moeilijke situaties ervaren dat Jehovah hun innerlijke rust gaf. Een zuster vertelt over haar confrontatie met een chirurg: „Hij zette me steeds weer onder druk om een bloedtransfusie te accepteren. ’Wat is dat voor onzin over geen bloed?’, was een van zijn eerste begroetingen. Op dat soort momenten bad ik stil tot Jehovah. Daarna voelde ik me rustig en sterk. Hoewel ik zwak was door mijn lage bloedwaarden, kon ik mijn Bijbelse standpunt duidelijk uiteenzetten.”

19 Soms troost Jehovah ons via een lieve broeder of zuster of helpt hij door geestelijk voedsel op het juiste moment. Misschien heb je zelf ook weleens gezegd: „Dit artikel is precies wat ik nodig had. Het lijkt wel of het voor mij geschreven is!” In welke situatie je ook zit, Jehovah zal laten zien dat hij van je houdt als je op hem vertrouwt. We zijn tenslotte zijn schaapjes en hij heeft ons zijn naam gegeven (Ps. 100:3; Joh. 10:16; Hand. 15:14, 17).

20. Waarom zullen Jehovah’s aanbidders zich veilig voelen als Satans wereld aan zijn eind komt?

20 Tijdens „de dag van Jehovah’s verbolgenheid”, die snel dichterbij komt, zal alles waar Satans wereld vertrouwen in heeft instorten. Goud, zilver en andere kostbaarheden zullen geen enkele zekerheid bieden (Zef. 1:18; Spr. 11:4). We kunnen dan alleen toevlucht zoeken bij de „Rots van onbepaalde tijden” (Jes. 26:4). Laten we daarom tonen dat we volledig op Jehovah vertrouwen door gehoorzaam zijn rechtvaardige wegen te bewandelen, door ondanks onverschilligheid of tegenstand te blijven prediken en door al onze bezorgdheid op hem te werpen. Als we dat doen, zullen we echt „in zekerheid verblijven en niet worden verstoord door angst voor rampspoed” (Spr. 1:33).

[Voetnoot]

Kun je dit uitleggen?

Hoe kunnen we op God vertrouwen

• bij verleidingen?

• bij onverschilligheid en tegenstand?

• bij zorgen?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 13]

Als je je aan Gods normen houdt, maakt dat je gelukkig

[Illustratie op blz. 15]

„Jehovah is de Rots van onbepaalde tijden”