Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Onderwerpenindex op De Wachttoren-jaargang 2010

Onderwerpenindex op De Wachttoren-jaargang 2010

 Onderwerpenindex op De Wachttoren-jaargang 2010

Met vermelding van datum van uitgave

BIJBEL

Ezechiël 18:20 en Exodus 20:5 in overeenstemming gebracht, 15/3

Gods geïnspireerde Woord? 1/3

Verandert levens, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11

Vertelt het hele verhaal over Jezus? 1/4

Vroege uitgever met liefde voor, 1/7

Waarom Mattheüs woorden uit Zacharia aan Jeremia toeschreef, 1/12

Waarom vertrouwen hebben in evangeliën, 1/3

Wijzen profetieën op de staat Israël? 1/11

Zeven stappen om profijt te hebben van Bijbellezen, 1/7

CHRISTELIJKE LEVENSWIJZE EN EIGENSCHAPPEN

Als partner je vertrouwen heeft beschaamd, 15/6

Altijd eerlijk zijn, 1/3

Bidden, 1/10

Blijf je toeleggen op het onderwijzen, 15/7

Blijf ’zuiver van hart’, 15/3

Breng kinderen liefde voor lezen en studeren bij, 15/7

Consideratie met alleenstaande ouders, 1/12

Echt oneerlijk? 1/6

Eer de ouderen, 15/5

Gebruik elke dag tot Gods heerlijkheid, 15/1

Geldige excuses? 15/10

Help kinderen bij hun uitdagingen, 15/1

Herdoop, 15/2

Het eerste huwelijksjaar, 1/8

Jongeren vertrouwd maken met Jehovah’s organisatie, 15/10

Kinderen verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen, 1/5

Kom voor je overtuiging uit! (Jeremia), 1/5

Leerde vergevensgezindheid van Meester (Petrus), 1/4

Les over Gods barmhartigheid (Jona), 1/3

Loyaal onder beproevingen (Petrus), 1/1

Mantelzorg, 15/5

Met uw kinderen over seks praten, 1/11

Nabestaanden troosten, 1/11

Nederige en moedige man (Jona), 1/1

Negatieve gevoelens bestrijden, 1/10

Ondanks veranderingen in Gods gunst blijven, 15/3

„Recht van kind op spirituele ontwikkeling”, 15/2

Schoonouders, 1/2

Tevredenheid, 1/11

„Tot de dood ons scheidt”, 1/3

Trouwe vrienden vinden, 1/7

Veiligheid, 15/4

Vriend helpen die ziek is, 1/7

Waarnemingsvermogen oefenen, 15/5

Waarom punctueel zijn, 15/8

Wat zou jouw kind zeggen? 15/12

Weduwen en weduwnaars, 1/5

Weersta druk van publieke opinie, 15/8

Weersta satanische propaganda, 15/2

„Wees niet bevreesd. Ikzelf wil u helpen”, 15/7

’Wees volmaakt, evenals hemelse Vader’, 15/11

Wekelijkse sabbat houden? 1/2

Woonruimte delen, 15/2

DIVERSE ONDERWERPEN

Aäron niet gestraft voor maken van gouden kalf, 15/5

Alcoholische dranken in Bijbelse tijden, 1/2

Apologeten, 1/6

Balsem van Gilead, 1/6

Bereiden mieren hun voedsel in de zomer? 1/7

Bij een religieuze groepering aansluiten? 1/11

’Brandmerken van slaaf van Jezus’ (Ga 6:17), 1/11

Calvinisme, 1/9

’Dagen van de mens 120 jaar’ (Ge 6:3), 15/12

„Dolkstekers” (Han 21:38), 1/3

Doosjes met Schriftplaatsen, 1/5

Drie-eenheid, 1/2

Eerste christenen en goden van Rome, 15/5

Eerstgeboren zoon, 1/5

Einde nabij? 1/8

Gaan alle goede mensen naar de hemel? 1/2

Geheim dat je mag vertellen, 1/12

Gods kijk op alcohol, 1/1

Goud van Ofir, 1/6

’Groeide op bij Jehovah’ (Samuël), 1/10

Haran in de oudheid, 15/5

Heilige geest, 1/10

Het huishouden (eerste eeuw), 1/2

„Hoge plaatsen”, 1/8

Kloof tussen Joden en Samaritanen, 1/10

Koninkrijk dat aarde zal veranderen, 1/10

Kunnen de doden de levenden helpen? 1/1

Leefden mensen in Bijbelse tijden echt zo lang? 1/12

Markus — Bruikbare dienaar, 15/3

Melaatse genezen (Naäman), 1/11

’Nieuwe wijn, oude wijnzakken’ (Lu 5:37, 38), 1/3

Rebekka, 1/2

Reizen in oudheid buiten Middellandse Zeegebied, 1/3

Reizen naar meest afgelegen streken, 1/11

Scheepvaart riskant in Paulus’ dagen, 1/2

Schenker van de koning, 1/7

Schrijftafeltje (Lu 1:63), 1/1

Spreken in talen, 1/10

Stadspoorten, 1/6

Sterren invloed op uw leven? 1/6

Stortte in gebed haar hart uit (Hanna), 1/7

Synagogen, 1/4

Toevluchtssteden vrijplaatsen voor misdadigers? 1/11

„Triomftocht” (2Kor 2:14-16), 1/8

Vlees dat aan afgoden geofferd was, 1/10

Waar bevindt zich het Paradijs? 1/12

Waar haalde Kaïn vrouw vandaan? 1/9

Waarom mensen slechte dingen doen, 1/9

Waar ze woonden (eerste eeuw), 1/1

Wees op hoede voor misleiding, 1/9

Weg waarover Paulus reisde (Via Appia), 1/1

Wie leven in geestenwereld? 1/12

Zal aarde altijd voldoende opbrengen? 1/3

Zal de aarde vergaan? 1/1

Zonde, 1/6

Zonden belijden, 1/9

JEHOVAH

Als ’gebroken, verbrijzeld hart’ vergeving zoekt, 1/5

Bezie je Jehovah als je Vader? 15/2

Door Jehovah laten ondervragen? 15/4

Een begin gehad? 1/7

Geeft om onze veiligheid, 15/4

Gelijke kansen om God te leren kennen? 1/8

God bij naam kennen? 1/7

Heeft ons vrije wil geschonken, 1/9

„Hoorder van het gebed”, 1/10

Kent het hart, 1/12

Loyaal, 1/6

Luistert naar gebed van moedeloze, 15/11

Naam in Egyptische tempel, 1/5

„Neem uw zoon op” (jongen opgewekt), 1/8

Niet partijdig, 1/9

Oorlog tegen Kanaänieten, 1/1

Spijt voelen? 1/2

’Uw koninkrijk zal bestendig zijn’ (David), 1/4

Vervuller van beloften, 1/1

Waar is God? 1/5

Waarom biedt God eeuwig leven aan? 1/1

’Zal zich laten vinden’ (1Kr 28:9), 1/11

’Ziet het hart’, 1/3

Zoekt naar het goede, 1/7

JEHOVAH’S GETUIGEN

Alertheid (Finland), 15/7

„Blijf dicht bij Jehovah”-districtscongressen, 1/3

Bulgarije, 15/9

Gebedsgenezing? 1/10

Gedachtenisviering, 1/3

Gileadgraduaties, 1/2, 1/8

Grenada, 1/9

Haïti, 1/12

’Helpt me harten te bereiken’ (Landen-brochure), 15/10

Hulp voor jongeren (Wat jonge mensen vragen, Deel 2), 15/2

Jaarvergadering, 15/6

’Jehovah’s offergave’ (bijdragen), 15/11

Koninkrijkszalen, 1/5

Nooit te laat om God te dienen (Spanje), 15/12

Noordelijkste eilanden van Australië, 1/5

Papoea-Nieuw-Guinea, 1/3

Uitnodiging (Bethelhuizen), 15/8

Zienswijze over interreligie, 1/6

Zuid-Afrika, 1/6

JEZUS CHRISTUS

Aartsengel Michaël? 1/4

De mensen die over Jezus schreven, 1/6

Familierelatie met apostelen? 1/9

Familierelatie met Johannes de Doper? 1/9

Historische figuur, 1/4

Hoe we hem moeten volgen, 1/5

Leerde gehoorzaam te zijn, 1/4

Leringen over geesten, 1/11

Leringen over geluk, 1/8

Leringen over het ware geloof, 1/2

Liet zich niet in met politiek, 1/7

Magiërs die hem kwamen bezoeken, 1/12

Man die de wereld veranderde, 1/4

Mythe of feit, 1/4

Timmerman, 1/8

Waarom Christus genoemd, 1/4

Waarom hij zich niet haastte, 1/8

Waarom verworpen, 1/12

Zonden van vrouw vergeven, 15/8

LEVENSVERHALEN

Beproevingen hebben vertrouwen in Jehovah versterkt (A. Dello Stritto), 15/4

Dienend in een tijd van opmerkelijke groei (H. Harris), 15/9

’Dingen die hij gedaan heeft, zijn tegelijk met hem gegaan’ (T. Jaracz), 15/11

Druk bezig in Jehovah’s organisatie (V. Zubko), 15/10

God ’doet grote dingen’ (M. Raj), 1/12

Kracht van de Bijbelse waarheid (V. Fraese), 15/12

Vertrouw op Jehovah (E. Schmidt), 1/9

STUDIEARTIKELEN

Bedroef Jehovah’s heilige geest niet, 15/5

Blijf de gemeente opbouwen, 15/6

Blijf eerst „Zijn rechtvaardigheid” zoeken, 15/10

„Blijf het kwade overwinnen” door je woede te beheersen, 15/6

Broeders, zaai met het oog op de geest en streef naar een ambt! 15/5

Christelijke eenheid verheerlijkt God, 15/9

„De geest en de bruid blijven zeggen: ’Kom!’”, 15/2

’De geest onderzoekt de diepe dingen Gods’, 15/7

’De rechtvaardigen zullen zo helder schijnen als de zon’, 15/3

De rol van de heilige geest in de verwezenlijking van Jehovah’s voornemen, 15/4

Eenheid kenmerkt de ware aanbidding, 15/9

„Eén is uw Leider, de Christus”, 15/9

Eén kudde, één herder, 15/3

Gedoopt in de naam van wie en wat? 15/3

Hanteer „het zwaard van de geest” bekwaam, 15/2

Hoe de losprijs ons redt, 15/8

Hoe Jezus Gods rechtvaardigheid verheerlijkt, 15/8

Innemende spraak is bevorderlijk voor goede relaties, 15/6

Jehovah is onze Soevereine Heer! 15/11

Jehovah’s manier van regeren gerechtvaardigd! 15/1

Jehovah toebehoren — Een onverdiende goedheid, 15/1

Jongeren, laat je leiden door Gods Woord, 15/11

Jongeren, versterk je verlangen om Jehovah te dienen, 15/4

Jongeren, wat gaan jullie met je leven doen? 15/11

Jongeren, weersta groepsdruk, 15/11

Laat „de wet der liefderijke goedheid” je tong beveiligen, 15/8

Laat je verkwikken door geestelijke zaken, 15/6

Mannen, onderwerpen jullie je aan Christus’ gezag? 15/5

Neem je de leiding in het eren van geloofsgenoten? 15/10

„Nu in het bijzonder is het de tijd van aanvaarding”, 15/12

Onze actieve Leider in deze tijd, 15/9

Satans manier van regeren tot mislukking gedoemd, 15/1

Span je krachtig in om Jehovah’s zegen te ontvangen, 15/9

’Spreek het woord van God met vrijmoedigheid’, 15/2

Volg je de Christus volkomen? 15/4

Vrouwen, waarom moeten jullie je aan gezag onderwerpen? 15/5

Waarom moeten we ons aan Jehovah opdragen? 15/1

Wandel door geest en kom zo je opdracht na, 15/3

Wat Jehovah’s dag zal onthullen, 15/7

Wat kun jij doen om de vergaderingen opbouwend te laten zijn? 15/10

„Wat voor mensen behoort gij dan wel te zijn!” 15/7

Wees een echte volgeling van Christus, 15/1

Wees ijverig voor de ware aanbidding, 15/12

Welkom op de beste levensweg! 15/2

Wend je ogen af van waardeloze dingen! 15/4

„Wie heeft de zin van Jehovah leren kennen?” 15/10

Wie kan degenen die om hulp schreeuwen bevrijden? 15/8

Wij zullen in onze rechtschapenheid wandelen! 15/11

Zegeningen dankzij Gods door de geest geleide Koning! 15/12

Zet je helemaal in voor de grote geestelijke oogst, 15/7

Zing voor Jehovah! 15/12

Zoek veiligheid en zekerheid onder Gods volk, 15/6