Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

 Kun je je dit herinneren?

Heb je genoten van de recente uitgaven van De Wachttoren? Kijk of je de volgende vragen kunt beantwoorden:

• Wie heeft de basis gelegd voor het geloof in predestinatie?

Het calvinisme legt de nadruk op de predestinatieleer. De leringen van de hervormer Jean Cauvin (Johannes Calvijn) floreren in kerkgenootschappen als de hervormde, gereformeerde, presbyteriaanse, congregationalistische en puriteinse kerken. — 1/9, blz. 18-21.

• Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?

Kaïns vrouw moet een nakomeling geweest zijn van Eva, die „zonen en dochters” kreeg (Gen. 5:4). — 1/9, blz. 25.

• Welke engel zond God voor Israël uit nadat hij hen uit Egypte had geleid? (Ex. 23:20, 21)

Het is heel aannemelijk dat de engel ’in wie Jehovah’s naam was’ Gods eerstgeboren Zoon was, die later Jezus werd. — 15/9, blz. 21.

• Waarom brengt het Bijbelboek 1 Korinthiërs vlees ter sprake dat aan afgoden geofferd was?

In Griekse en Romeinse tempels werden dieren geofferd, maar niet al het vlees werd tijdens de plechtigheid gegeten. Het overtollige vlees kon op openbare vleesmarkten verkocht worden. Christenen deden niet aan heidense aanbidding mee; toch hoefden ze vlees dat uit een tempel afkomstig was, niet als verontreinigd te bezien als het op de markt werd verkocht. De apostel Paulus schreef: „Blijft alles eten wat op een vleesmarkt wordt verkocht, zonder vanwege uw geweten navraag te doen, want ’de aarde en dat wat haar vult, behoort Jehovah toe’” (1 Kor. 10:25, 26). — 1/10, blz. 12.

• Wat zijn in verband met de ware aanbidding enkele excuses die God niet aanvaardbaar vindt?

’Het is te moeilijk. Ik wil niet. Ik heb het te druk. Ik ben er niet geschikt voor. Iemand heeft me gekwetst.’ Dat zijn geen geldige excuses om Gods geboden niet te gehoorzamen. — 15/10, blz. 12-15.

• Wat zijn enkele manieren waarop je de vergaderingen voor jezelf en anderen opbouwend kunt laten zijn?

Bereid je voor. Kom geregeld. Kom op tijd. Kom goed toegerust. Vermijd afleiding. Doe mee. Houd je commentaren kort. Kwijt je van je toewijzingen. Prijs deelnemers. Ga voor en na de vergadering met elkaar om. — 15/10, blz. 22.

• In welk Bijbelverslag over een jong meisje speelde melaatsheid een rol?

Twee Koningen hoofdstuk 5 spreekt over een Israëlitisch dienstmeisje in het huis van een Syrische legeraanvoerder, Naäman. Omdat hij melaats was, raadde ze aan dat hij naar de profeet Elisa zou gaan om genezen te worden. — 1/11, blz. 22.

• Wat kunnen we ervan leren dat Aäron voor groepsdruk zwichtte?

Terwijl Mozes weg was, drongen de Israëlieten er bij Aäron op aan een god voor hen te maken. Hij zwichtte en deed het. Daaruit blijkt dat niet alleen jonge mensen vatbaar zijn voor groepsdruk. Ook ouderen die het goede willen doen, kunnen erdoor beïnvloed worden. We moeten negatieve groepsdruk weerstaan. — 15/11, blz. 8.

• Waar of niet waar?

Satan is een werkelijk persoon: waar (2 Kor. 11:14). Iedereen leeft na zijn dood als geest verder: niet waar (Pred. 9:5). Getrouwe engelen zorgen voor ons: waar (Ps. 34:7). Jezus is gelijk aan God: niet waar (1 Kor. 11:3). — 1/12, blz. 8, 9.