Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een geslaagde speciale actie in Bulgarije

Een geslaagde speciale actie in Bulgarije

 Een geslaagde speciale actie in Bulgarije

„De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers. Smeekt daarom de Meester van de oogst dat hij werkers in zijn oogst uitzendt.” — MATTHEÜS 9:37, 38.

DIE woorden van Jezus beschrijven treffend de situatie in Bulgarije, een prachtig land in Zuidoost-Europa, op de Balkan. Om de ruim zeven miljoen inwoners van dat land met het goede nieuws te bereiken, zijn er echt meer werkers nodig. Er zijn ongeveer 1700 verkondigers, maar die kunnen niet het hele gebied bewerken. Daarom gaf het Besturende Lichaam toestemming om Bulgaarssprekende Getuigen uit verscheidene Europese landen uit te nodigen voor een speciale actie. Die actie zou in de zomer van 2009 plaatsvinden en zeven weken duren, met als hoogtepunt het „Blijf waakzaam!”-districtscongres in Sofia van 14 tot 16 augustus.

Een overweldigende reactie

De broeders op het bijkantoor in Sofia vroegen zich af hoeveel Getuigen uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen en Spanje op de uitnodiging zouden ingaan. Ze zouden op eigen kosten naar Bulgarije moeten reizen en vakantie moeten nemen om er te prediken. Wat was het geweldig het aantal personen dat zich opgaf, met de week te zien stijgen, tot een totaal van 292! Omdat er zo veel vrijwilligers waren, konden ze over drie steden verdeeld worden: Kazanluk, Sandanski en Silistra. Kringopzieners in Bulgarije nodigden ook plaatselijke pioniers en verkondigers uit om de actie te ondersteunen. Uiteindelijk predikten 382 vrijwilligers ijverig het goede nieuws in gebieden die zelden bewerkt waren.

Broeders uit nabijgelegen gemeenten werden er van tevoren op uitgestuurd om onderdak te regelen. Ze huurden appartementen en boekten goedkope hotels. Die plaatselijke broeders werkten onvermoeid om de vrijwilligers die kwamen, wegwijs te maken en hen ook verder te helpen als ze iets nodig hadden. In alle drie de steden werden vergaderzalen gehuurd. Er werd afgesproken dat de bezoekende broeders de gemeentevergaderingen zouden leiden. Het was opwindend te zien dat er in plaatsen waar niet één Getuige woonde, vijftig verkondigers bijeenkwamen om Jehovah te loven.

De ijver van de broeders en zusters die voor deze actie uit het buitenland waren gekomen, was indrukwekkend. In de zomer kan de temperatuur in Bulgarije oplopen tot wel veertig graden. Maar niets kon die ijverige verkondigers tegenhouden. Silistra, een stad aan de Donau met meer dan 50.000 inwoners, werd al in de eerste drie weken grondig bewerkt. Daarna begonnen de broeders en zusters de dorpen in de omgeving te bewerken. Ze kwamen zelfs helemaal tot aan Tutrakan, dat zo’n 55 kilometer ten westen van Silistra ligt. Gewoonlijk begonnen ze om half tien ’s morgens met hun dienst. Na de lunchpauze gingen ze vaak tot zeven uur ’s avonds of nog langer door. Ook in Kazanluk en Sandanski  werd de activiteit vanwege de overweldigende ijver van die vrijwilligers tot de omliggende dorpen en steden uitgebreid.

Wat werd er tot stand gebracht?

Er werd in die zeven weken een geweldig getuigenis gegeven. De inwoners van deze steden konden hetzelfde zeggen als er in de tijd van de apostelen gezegd werd: ’Jullie hebben onze stad met jullie leer vervuld’ (Hand. 5:28). De Getuigen die aan de actie deelnamen, verspreidden in totaal ongeveer 50.000 tijdschriften en richtten 482 Bijbelstudies op. Op 1 september 2009 kon er in Silistra een gemeente worden opgericht, en in zowel Kazanluk als Sandanski is een groep gevormd. Het is hartverwarmend de goede geestelijke vorderingen te zien bij mensen die het goede nieuws voor het eerst hoorden tijdens deze actie.

In de eerste week van de actie predikte een Bulgaarssprekende speciale pionierster uit Spanje tegen Karina, een krantenverkoopster in Silistra. Karina had belangstelling en kwam naar een vergadering. Ze ging gretig in op het aanbod van een Bijbelstudie. Maar ze vroeg wel of het in een park kon omdat haar man atheïst was. Haar twee dochters deden mee met de Bijbelstudie. De oudste, Daniela, had bijzonder veel waardering voor de Bijbelse waarheid. Ze las het Leert de bijbel-​boek in een week uit en paste onmiddellijk toe wat de Bijbel over het gebruik van beelden bij de aanbidding zegt. Daarna begon ze haar vrienden over de waarheid te vertellen. Drie weken nadat ze haar eerste gemeentevergadering had bezocht, zei ze al tegen de zuster die de studie leidde: „Ik voel me als een van jullie. Wat moet ik doen om ook te kunnen gaan prediken?” Daniela maakt nog steeds goede vorderingen, net als haar moeder en haar jongere zus.

In Kazanluk liep Orlin, een Bulgaarse broeder die uit Italië gekomen was, na de velddienst terug naar zijn tijdelijke onderkomen. Onderweg gaf hij getuigenis aan twee jonge mannen die op een bankje in het park zaten. Hij gaf hun een Leert de bijbel-​boek en maakte een afspraak voor de volgende dag. Bij die gelegenheid begon Orlin een Bijbelstudie met Svetomir, die de dag daarop werd voortgezet. Ze studeerden acht keer in negen dagen. Svetomir vertelde: „Twee dagen voordat ik je ontmoette, had ik tot God om hulp gebeden om hem te leren kennen. En ik had hem beloofd dat als hij me zou helpen, ik mijn leven in zijn dienst zou stellen.” Nadat Orlin was teruggegaan naar Italië, studeerden plaatselijke broeders verder met Svetomir, en hij doet zijn best zich de waarheid eigen te maken.

 Rijke zegeningen voor degenen die offers brachten

Hoe hebben degenen die op eigen kosten naar een ander land reisden en hun vakantie opofferden om daar het goede nieuws te prediken het gevonden? Een ouderling uit Spanje schreef: „De actie heeft de broeders en zusters in het Bulgaarse veld in Spanje dichter bij elkaar gebracht. Het had een geweldige uitwerking op de verkondigers die eraan deelnamen.” Een echtpaar uit Italië schreef: „Het was de mooiste maand van ons leven! De actie heeft ons leven veranderd! We zijn er andere mensen door geworden.” Dit echtpaar denkt er nu serieus over na voorgoed naar Bulgarije te verhuizen om te dienen waar de behoefte groter is. Carina is een ongehuwde gewone pionierster uit Spanje die meegedaan heeft aan de actie in Silistra. Daarna heeft ze haar baan in Spanje opgezegd en is ze naar Bulgarije verhuisd om de nieuwe gemeente in die stad te ondersteunen. Ze had genoeg geld gespaard om er in Bulgarije een jaar van te kunnen leven. Ze zegt over haar beslissing: „Ik ben zo blij dat Jehovah me de mogelijkheid geeft hier in Bulgarije te dienen, en ik hoop dat ik hier lang kan blijven. Ik heb al vijf Bijbelstudies, en drie van hen komen naar de vergaderingen.”

Een Italiaanse zuster wilde aan de actie meedoen, maar omdat ze net een nieuwe baan had, had ze nog geen vakantiedagen. Ze liet zich daardoor niet ontmoedigen, vroeg een maand onbetaald verlof aan en was zelfs bereid ontslag te nemen als haar verzoek niet werd ingewilligd. Tot haar verrassing zei haar werkgever: „Oké, maar op één voorwaarde: dat je me vanuit Bulgarije een kaart stuurt.” De zuster was er absoluut van overtuigd dat Jehovah haar gebeden verhoord had.

Stanislava, een jonge zuster uit de Bulgaarse stad Varna met een goedbetaalde fulltimebaan, nam vrij om de actie in Silistra te ondersteunen. Toen ze de vreugde van de vele pioniers zag die van zo ver gekomen waren om het goede nieuws in haar land te prediken, werd ze tot tranen toe bewogen. Ze begon na te denken over de manier waarop ze haar leven besteedde, door carrière te maken in de wereld. Toen ze na twee weken thuiskwam, nam ze ontslag en ging ze in de gewone pioniersdienst. Nu gedenkt ze haar Schepper in haar jeugd en dat maakt haar echt gelukkig (Pred. 12:1).

Wat is het een zegen actief te zijn in Jehovah’s dienst. Waar zou je je tijd en energie beter aan kunnen besteden dan aan het prediken en onderwijzen van het goede nieuws? Kijk daarom eens of er manieren zijn waarop je je aandeel aan dat belangrijke, levensreddende werk kunt vergroten. Misschien zijn er in je eigen land gebieden waar de behoefte aan predikers groter is. Kun je naar zo’n gebied verhuizen? Je zou ook kunnen overwegen een andere taal te leren om mensen in jouw land te helpen die hongeren naar de Bijbelse waarheid. Wat voor veranderingen je ook kunt aanbrengen om een groter aandeel te hebben aan de prediking, je kunt er zeker van zijn dat Jehovah je rijkelijk zal zegenen (Spr. 10:22).

[Kader/Illustratie op blz. 32]

Een dag om nooit te vergeten

Veel van degenen die uit andere Europese landen waren gekomen om de speciale actie in Bulgarije te ondersteunen, bezochten ook het „Blijf waakzaam!”-districtscongres in Sofia. Het was voor de plaatselijke broeders en zusters heel aanmoedigend zo veel bezoekers uit andere landen te ontmoeten. Tot groot enthousiasme van de 2039 aanwezigen maakte broeder Geoffrey Jackson van het Besturende Lichaam op de vrijdag bekend dat de complete Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift nu in het Bulgaars beschikbaar was. Alle aanwezigen uitten hun diepe waardering door een lang en enthousiast applaus. Velen huilden zelfs van blijdschap. Deze nauwkeurige, makkelijk te begrijpen vertaling zal voor oprechte Bulgaren een hulp zijn om Jehovah te leren kennen.

[Kaart op blz. 30, 31]

(Zie publicatie voor volledig gezette tekst)

BULGARIJE

SOFIA

Sandanski

Silistra

Kazanluk

[Illustraties op blz. 31]

Er werd in die zeven weken een geweldig getuigenis gegeven