Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

 Kun je je dit herinneren?

Heb je genoten van de recente uitgaven van De Wachttoren? Kijk eens of je de volgende vragen kunt beantwoorden:

• Wat kun je doen om je kinderen verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen?

Laat hun door je voorbeeld zien wat verantwoordelijkheidsbesef inhoudt (Joh. 13:15). Wees redelijk in je verwachtingen; naarmate ze ouder worden, kun je meer van hen verlangen op het gebied van reinheid, punctualiteit en huiswerk. Geef specifieke instructies om hun te leren zich van hun verantwoordelijkheden te kwijten. — 1/5, blz. 19, 20.

• Waarom strafte God Aäron niet voor het maken van het gouden kalf?

Aäron overtrad wel degelijk Gods wet op afgoderij (Ex. 20:3-5). Maar Mozes zond smeekbeden tot God op voor Aäron en zijn smeking had „veel kracht” (Jak. 5:16). Aäron was jarenlang getrouw geweest. En hoewel het volk Aäron ertoe wist over te halen het kalf te maken, bleek later dat hij er niet echt achter stond, want hij koos samen met de zonen van Levi de kant van Jehovah (Ex. 32:25-29). — 15/5, blz. 21.

• Waar lag Ofir, dat in de Bijbel vermeld wordt als een plaats waar goud werd gewonnen?

Om goud uit Ofir aan te voeren, liet Salomo schepen bouwen in Ezeon-Geber (1 Kon. 9:26-28). Die havenstad lag aan de noordpunt van de Golf van Akaba, in de buurt van het huidige Eilat en Akaba, aan de Rode Zee. Ofir kan dus in Arabië in de buurt van de Rode Zee hebben gelegen, maar ook aan de kust van Afrika of India. — 1/6, blz. 15.

• Wat wordt er met „balsem in Gilead” bedoeld? (Jer. 8:22)

Balsemolie was een welriekende, harshoudende olie die werd afgescheiden door diverse planten die onder andere in Gilead, ten oosten van de Jordaan, voorkwamen. Balsem werd vanwege zijn medicinale eigenschappen aangebracht op wonden. De betreurenswaardige toestand van Israël had het volk ertoe moeten bewegen genezing te zoeken, maar dat deed men niet (Jer. 8:9). — 1/6, blz. 21, 22.

• Wat kan een hulp zijn als je partner overspel heeft gepleegd?

Wanneer je als onschuldige partner alles hebt gedaan om volgens Bijbelse beginselen te leven, is er geen reden voor schuldgevoelens wegens de trouweloze daad van je overspelige partner. Vergeet niet dat God weet dat je behoefte hebt aan troost en aanmoediging. Hij kan in troost voorzien via medechristenen. — 15/6, blz. 30, 31.

• Wat kun je doen om iemand te helpen die ziek is?

Wees een goede luisteraar (Pred. 3:1, 7). Wees begrijpend en meelevend (Rom. 12:15). Wees opbouwend en behulpzaam (Kol. 4:6; 1 Joh. 3:18). Houd contact (Spr. 17:17). — 1/7, blz. 10-13.

• Hoe weten we dat God geen begin heeft gehad?

Mozes gaf dat te kennen in een gebed (Ps. 90:2). Jehovah draagt dan ook de unieke titel „Koning der eeuwigheid” (1 Tim. 1:17). — 1/7, blz. 28.

• Hoe kun je je kinderen liefde voor lezen bijbrengen?

Een liefdevolle sfeer en je voorbeeld als ouder helpen daarbij. Geef je kinderen boeken in handen. Lees voor. Moedig hen aan zich te uiten en praat over wat jullie lezen. Laat je kinderen jou voorlezen en moedig hen aan vragen te stellen. — 15/7, blz. 26.

• Waarom haastte Jezus zich niet naar zijn zieke vriend Lazarus om hem te genezen?

Tegen de tijd dat Jezus arriveerde, was Lazarus al vier dagen dood. Door te wachten gaf Jezus een beter getuigenis over zijn Vader. Velen werden daardoor gelovigen (Joh. 11:45). — 1/8, blz. 14, 15.

• Wat waren de „hoge plaatsen”?

In de meeste gevallen gaat het om plekken in de openlucht op heuveltoppen of om andere plaatsen van valse aanbidding. Soms werden er op zulke plekken altaren, heilige zuilen of palen en andere religieuze voorwerpen neergezet voor de beoefening van praktijken die God afkeurde (Num. 33:52). — 1/8, blz. 23.