Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Haran — Waar het in de oudheid gonsde van activiteit

Haran — Waar het in de oudheid gonsde van activiteit

 Haran — Waar het in de oudheid gonsde van activiteit

PERSONEN die de Bijbel kennen, zullen alleen al bij het noemen van de naam Haran onmiddellijk aan de getrouwe patriarch Abraham denken. Op zijn tocht van Ur naar het land Kanaän vestigden hij en zijn vrouw, Sara, en ook Terah, zijn vader, en zijn neef Lot zich tijdelijk in Haran. Daar vergaarde Abraham veel materiële bezittingen. Nadat zijn vader overleden was, zette Abraham zijn tocht voort naar het land dat de ware God beloofd had (Gen. 11:31, 32; 12:4, 5; Hand. 7:2-4). Later stuurde Abraham zijn oudste knecht naar Haran of een nabijgelegen gebied om er een vrouw voor Isaäk te zoeken. Abrahams kleinzoon Jakob heeft er ook een aantal jaren gewoond (Gen. 24:1-4, 10; 27:42-45; 28:1, 2, 10).

In het ultimatum dat de Assyrische koning Sanherib aan koning Hizkia van Juda voorlegde, werd Haran genoemd als een van de „natiën” die door de koningen van Assyrië overwonnen waren. Met de aanduiding Haran werd hier niet alleen de stad bedoeld maar ook het omliggende district (2 Kon. 19:11, 12). In Ezechiëls profetie wordt Haran vermeld als een van Tyrus’ voornaamste handelspartners, waarmee Harans rol als belangrijk handelscentrum wordt bevestigd (Ezech. 27:1, 2, 23).

Haran is nu nog maar een kleine stad in de buurt van Şanlıurfa in Oost-Turkije. Maar er was een tijd dat het in de oude stad Haran echt gonsde van activiteit. Haran is een van de zeer weinige oude nederzettingen die de naam hebben behouden die ze in de Bijbel hadden. De Assyrische vorm, Harranu, kan „Weg” of „Karavaanweg” betekenen, wat erop duidt dat Haran aan belangrijke handelsroutes tussen grotere steden lag. Volgens in Haran opgegraven inscripties was de moeder van koning Nabonidus van Babylon hogepriesteres in de tempel van Sin, de maangod van Haran. Naar verluidt heeft Nabonidus die tempel gerestaureerd. Daarna is Haran getuige geweest van de opkomst en val van verscheidene grote rijken.

Tegenwoordig ziet Haran er heel anders uit dan in het verleden. Het oude Haran was, vooral in bepaalde periodes, een hoogontwikkelde en belangrijke stad, terwijl het huidige Haran niet meer is dan een verzameling huizen met koepeldaken. Het wordt omringd door de ruïnes van oude beschavingen. In Gods nieuwe wereld zullen velen die eens in Haran hebben gewoond, onder wie Abraham, Sara en Lot, een opstanding krijgen. Zij zullen ons hoogstwaarschijnlijk veel meer kunnen vertellen over Haran, waar het in de oudheid gonsde van activiteit.

[Illustratie op blz. 20]

Ruïnes van Haran

[Illustratie op blz. 20]

Huizen met koepeldaken

[Illustratie op blz. 20]

Panorama van Haran nu