Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jongeren, versterk je verlangen om Jehovah te dienen

Jongeren, versterk je verlangen om Jehovah te dienen

 Jongeren, versterk je verlangen om Jehovah te dienen

„Gedenk nu uw Grootse Schepper in uw jongelingsdagen.” — PREDIKER 12:1.

1. Waarvoor werden de kinderen in Israël uitgenodigd?

ZO’N 3500 jaar geleden gaf Jehovah’s profeet Mozes de priesters en de oudere mannen van Israël de opdracht: „Roep het volk bijeen, de mannen en de vrouwen en de kleinen (...), opdat zij mogen luisteren en opdat zij mogen leren, daar zij Jehovah, uw God, moeten vrezen en er zorg voor moeten dragen alle woorden van deze wet te volbrengen” (Deut. 31:12). Is het je opgevallen wie er voor aanbidding moesten samenkomen? De mannen, de vrouwen en de kleinen. Ook kinderen moesten dus luisteren, leren en Jehovah’s instructies opvolgen.

2. Hoe liet Jehovah zien dat hij belangstelling had voor de jongeren in de eerste-eeuwse gemeente?

2 In de eerste eeuw liet Jehovah nog steeds zien dat hij belangstelling had voor de jongeren onder zijn volk. Zo inspireerde hij Paulus om in brieven die hij naar de gemeenten stuurde, instructies te schrijven die speciaal voor kinderen bedoeld waren. (Lees Efeziërs 6:1; Kolossenzen 3:20.) Jonge christenen die deze raad toepasten, kregen steeds meer waardering voor hun zorgzame hemelse Vader en werden door hem gezegend.

3. Hoe laten jongeren in deze tijd zien dat ze God graag willen dienen?

3 Worden jongeren in deze tijd ook uitgenodigd om samen te komen voor de aanbidding van Jehovah? Nou en of! Daarom is Jehovah’s volk heel blij dat zo veel jonge aanbidders van God over de hele wereld de raad opvolgen die Paulus gaf: „Laten wij op elkaar letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen, het onderling vergaderen niet nalatend, zoals voor sommigen gebruikelijk is, maar laten wij elkaar aanmoedigen, en dat te meer naarmate gij de dag ziet naderen” (Hebr. 10:24, 25). Bovendien gaan veel kinderen met hun ouders mee om het goede nieuws van Gods koninkrijk te prediken (Matth. 24:14). En elk jaar laten vele duizenden jongeren zien dat ze met heel hun hart van Jehovah houden door zich te laten dopen. Het resultaat is dat ze de zegeningen ervaren die horen bij het volgen van Christus (Matth. 16:24; Mark. 10:29, 30).

Aanvaard de uitnodiging nu

4. Wanneer kan een jongere ingaan op Gods uitnodiging om hem te dienen?

4 In Prediker 12:1 staat: „Gedenk nu uw Grootse Schepper in uw jongelingsdagen.” Hoe oud moeten kinderen zijn om in te gaan op die hartelijke uitnodiging om Jehovah te aanbidden en te dienen? In de Bijbel staat geen leeftijd. Je hoeft er dus niet mee te wachten omdat je denkt dat je te jong bent om naar Jehovah te luisteren en hem te dienen. Wat je leeftijd ook is, je wordt aangemoedigd om zonder uitstel op de uitnodiging in te gaan.

5. Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen geestelijk te groeien?

5 Veel jongeren zijn door een van hun ouders of door beide geholpen geestelijk te groeien. Ze zijn te vergelijken met Timotheüs uit  Bijbelse tijden. Toen hij nog klein was, leerden zijn moeder, Eunice, en zijn grootmoeder Loïs hem over de heilige geschriften (2 Tim. 3:14, 15). Waarschijnlijk word ook jij door je ouders opgeleid doordat ze de Bijbel met je bestuderen, met je bidden, je meenemen naar gemeentevergaderingen en grote vergaderingen, en samen met je in de velddienst gaan. Jehovah heeft je ouders de bijzonder belangrijke verantwoordelijkheid gegeven jou Gods maatstaven te leren. Ben je blij met hun liefde en zorg voor jou? — Spr. 23:22.

6. (a) Met wat voor aanbidding is Jehovah volgens Psalm 110:3 blij? (b) Wat gaan we nu bespreken?

6 Maar terwijl je naar de volwassenheid groeit, wil Jehovah wel dat je je er zelf in verdiept „wat de goede en welgevallige en volmaakte wil van God is”, zoals Timotheüs dat ook gedaan heeft (Rom. 12:2). Dan zul je actief zijn in de gemeente, niet omdat je ouders dat willen, maar omdat je zelf graag wilt doen wat God vraagt. Als je Jehovah van harte dient, is hij daar blij mee (Ps. 110:3). Hoe kun je laten zien dat je je verlangen wilt versterken om naar Jehovah te luisteren en zijn instructies op te volgen? Er zijn drie belangrijke manieren waarop je dat kunt doen: studie, gebed en gedrag. Laten we ze een voor een bespreken.

Leer Jehovah als persoon kennen

7. Welk voorbeeld gaf Jezus in het bestuderen van de Schriften, en welke hulp kreeg hij daarbij?

7 De eerste manier waarop je kunt laten zien dat je je verlangen om Jehovah te dienen wilt versterken, is door elke dag de Bijbel te lezen. Op die manier voorzie je in je geestelijke behoefte en krijg je waardevolle Bijbelkennis (Matth. 5:3). Jezus gaf hierin het voorbeeld. Toen hij twaalf was, vonden zijn ouders hem op een keer in de tempel, „waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde” (Luk. 2:44-46). Als kind had Jezus veel belangstelling voor de Schriften en had hij zich er al goed in verdiept. Daarbij heeft hij vast hulp gehad van zijn moeder, Maria, en zijn adoptievader, Jozef. Zij dienden Jehovah en leerden Jezus van kleins af aan veel over Hem (Matth. 1:18-20; Luk. 2:41, 51).

8. (a) Wanneer moeten ouders ermee beginnen hun kinderen liefde voor Gods Woord bij te brengen? (b) Vertel een ervaring die laat zien hoe nuttig het is kinderen van kleins af aan op te leiden.

8 Ook godvrezende ouders in deze tijd weten hoe belangrijk het is hun kinderen vanaf het allereerste begin een verlangen naar Bijbelse waarheid bij te brengen (Deut. 6:6-9). Dat deed Rubi bij haar oudste zoon, Joseph. Kort na zijn geboorte las ze hem elke dag voor uit Mijn boek met bijbelverhalen. Toen hij wat ouder was, hielp ze hem verschillende Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Wat heeft Joseph aan die opleiding gehad? Toen hij nog maar net kon praten, kon hij al veel Bijbelverhalen met eigen woorden navertellen. En toen hij vijf was, hield hij zijn eerste lezinkje op de theocratische bedieningsschool.

9. Waarom is Bijbellezen en mediteren over wat je leest zo belangrijk?

9 Om geestelijk te groeien is het voor jullie, kinderen, belangrijk er een gewoonte van te maken elke dag de Bijbel te lezen en dat ook als tiener en volwassene te blijven doen (Ps. 71:17). Hoe zal Bijbellezen je helpen te groeien? Let eens op wat Jezus in een gebed tegen zijn Vader zei: „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God” (Joh. 17:3). Naarmate je meer kennis van Jehovah in je opneemt, zul je hem dus duidelijker als een echt persoon gaan zien en meer van hem gaan houden (Hebr. 11:27). Doe dus elke keer dat je een stuk uit de Bijbel leest, moeite om meer over Jehovah te weten te komen. Vraag je af: Wat leert dit verslag me over Jehovah als persoon? Hoe blijkt uit dit Bijbelgedeelte Jehovah’s liefde en zorg voor mij? Als je de tijd neemt om over zulke vragen te mediteren, kom je te weten hoe Jehovah denkt en voelt, en wat hij van je vraagt. (Lees Spreuken 2:1-5.) Net als de jonge Timotheüs zul je je ervan laten overtuigen dat wat  de Bijbel leert waar is. Je zult ertoe aangezet worden Jehovah vanuit je hart te aanbidden (2 Tim. 3:14).

Hoe bidden je liefde voor Jehovah verdiept

10, 11. Hoe kan het gebed je verlangen om God te dienen versterken?

10 De tweede manier waarop je je verlangen om Jehovah van harte te dienen kunt versterken, is door middel van je gebeden. In Psalm 65:2 staat: „O Hoorder van het gebed, ja, tot u zullen mensen van alle vlees komen.” Zelfs in de tijd dat Israël Gods verbondsvolk was, konden buitenlanders die naar Jehovah’s tempel kwamen tot hem bidden (1 Kon. 8:41, 42). God maakt geen onderscheid tussen mensen. Als ze zich aan zijn geboden houden, kunnen ze er zeker van zijn dat hij naar ze luistert (Spr. 15:8). En bij die „mensen van alle vlees” horen ook jullie, jongeren.

11 De basis van een echte vriendschap is natuurlijk een goede communicatie. Waarschijnlijk vind je het fijn om met een goede vriend over je gedachten, zorgen en gevoelens te praten. Op ongeveer dezelfde manier kun je door oprecht te bidden met je Schepper communiceren (Fil. 4:6, 7). Praat tegen Jehovah alsof je je hart uitstort bij je lieve vader of bij een goede vriend. Er bestaat zelfs een nauw verband tussen de manier waarop je bidt en je gevoelens voor Jehovah. Je zult merken dat hoe sterker je vriendschap met Jehovah wordt, hoe meer inhoud je gebeden zullen krijgen.

12. (a) Wat is er nodig voor een zinvol gebed? (b) Hoe merk je dat Jehovah dicht bij je is?

12 Houd wel in gedachte dat er bij een zinvol gebed meer komt kijken dan woorden. Het gaat om wat je diep vanbinnen voelt. Laat in je gebeden uitkomen dat je veel van Jehovah houdt, diep respect voor hem hebt en helemaal op hem vertrouwt. Wanneer je merkt dat Jehovah je gebeden verhoort, zul je als nooit tevoren ondervinden dat ’Jehovah nabij allen is die hem aanroepen’ (Ps. 145:18). Jehovah zal dan ’tot je naderen’ en je de kracht geven de Duivel te weerstaan en de juiste keuzes in je leven te maken. (Lees Jakobus 4:7, 8.)

13. (a) Hoe werd een zuster door haar vriendschap met God geholpen? (b) Hoe helpt jouw vriendschap met God je om de druk van andere jongeren te weerstaan?

13 Sta eens stil bij het voorbeeld van Cherie, die kracht putte uit haar hechte band met Jehovah. Op de middelbare school won ze prijzen omdat ze hoge cijfers haalde en goed in sport was. Toen ze klaar was met school, kreeg ze een beurs aangeboden om naar de universiteit te gaan. Ze vertelt: „Het was een verleidelijk aanbod, en de sportcoach, de schooldecaan en m’n klasgenoten zetten me behoorlijk onder druk om erop in te gaan.” Maar ze besefte dat ze voor het volgen van een hogere opleiding bijna al haar tijd aan studeren en aan trainen voor sportwedstrijden zou moeten besteden, waardoor er weinig tijd zou overblijven om Jehovah te dienen. Wat deed ze? „Nadat ik tot Jehovah had gebeden, besloot ik de beurs niet aan te nemen en ging ik in de pioniersdienst.” Inmiddels pioniert ze al vijf jaar. Ze zegt: „Ik  heb er nooit spijt van gehad. Het maakt me gelukkig te weten dat ik een beslissing heb genomen waar Jehovah blij mee is. Als je Gods koninkrijk op de eerste plaats stelt, is het echt zo dat ’alle andere dingen je worden toegevoegd’” (Matth. 6:33).

Goed gedrag bewijst dat je „rein van hart” bent

14. Waarom is jouw goede gedrag belangrijk voor Jehovah?

14 De derde manier waarop je kunt laten zien dat je Jehovah van harte dient, is door je gedrag. Jehovah zegent jongeren die moreel rein blijven. (Lees Psalm 24:3-5). De jonge Samuël volgde niet het immorele gedrag na van de zonen van de hogepriester Eli. Samuëls goede gedrag bleef niet onopgemerkt. In het Bijbelverslag staat: „Al die tijd werd de jongen Samuël steeds groter en steeds meer geliefd, zowel van Jehovah’s standpunt als van dat der mensen uit bezien” (1 Sam. 2:26).

15. Wat zijn een paar redenen om je goed te gedragen?

15 De wereld zit vol mensen die zichzelf liefhebben, hoogmoedig zijn, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, heftig, opgeblazen van trots en meer liefde voor genoegens hebben dan liefde voor God — om maar een paar kenmerken te noemen waar Paulus het over had (2 Tim. 3:1-5). Het kan dus echt een uitdaging zijn om ondanks de slechte wereld waarin we leven een voorbeeld te blijven in je gedrag. Maar iedere keer dat je het juiste doet en weigert mee te doen aan verkeerd gedrag, bewijs je dat je Jehovah’s kant hebt gekozen in verband met de soevereiniteitskwestie (Job 2:3, 4). Bovendien heb je de voldoening te weten dat je positief gereageerd hebt op Jehovah’s dringende verzoek: „Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord kan geven aan hem die mij hoont” (Spr. 27:11). En omdat je weet dat je Jehovah’s goedkeuring hebt, zul je nog sterker gemotiveerd zijn om hem te dienen.

16. Hoe verheugde een zuster Jehovah’s hart?

16 Carol hield zich als tiener op school aan Bijbelse beginselen, en haar goede gedrag viel op. Wat gebeurde er? Ze werd door haar klasgenoten uitgelachen omdat ze vanwege haar door de Bijbel gevormde geweten niet meedeed aan feestdagen en nationalistische ceremonies. Op zulke momenten kreeg ze soms de kans anderen over haar geloof te vertellen. Jaren later kreeg Carol een kaartje van een vroegere klasgenote, die schreef: „Ik heb altijd gehoopt je nog eens te kunnen bedanken. Jouw goede gedrag en voorbeeld als christelijke jongere en je moedige standpunt ten opzichte van feestdagen vielen op. Jij was de eerste Getuige van Jehovah die ik ontmoette.” Carols voorbeeld had zo veel indruk op haar klasgenote gemaakt dat ze later de Bijbel begon te bestuderen. Op haar kaartje schreef ze dat ze inmiddels al meer dan veertig jaar een gedoopte Getuige was! Wanneer jij net als Carol moedig vasthoudt aan Bijbelse beginselen, kun je oprechte mensen motiveren om Jehovah te leren kennen.

Jongeren die Jehovah loven

17, 18. (a) Hoe denk jij over de jongeren in je gemeente? (b) Welke toekomst is weggelegd voor jongeren die God aanbidden?

17 Als leden van Jehovah’s wereldwijde organisatie vinden we het allemaal geweldig de duizenden ijverige jongeren te zien die samen met ons de ware aanbidding beoefenen! Deze  jongeren versterken hun verlangen om Jehovah te aanbidden door elke dag de Bijbel te lezen, door te bidden en door zich te gedragen zoals Jehovah dat wil. Zulke voorbeeldige jongeren zijn een grote aanmoediging voor hun ouders en voor alle andere aanbidders van Jehovah (Spr. 23:24, 25).

18 In de toekomst zullen getrouwe jongeren behoren tot degenen die Gods beloofde nieuwe wereld binnengaan (Openb. 7:9, 14). Daar zullen ze talloze zegeningen ontvangen en steeds meer waardering voor Jehovah krijgen. Ze zullen hem dan tot in alle eeuwigheid kunnen loven (Ps. 148:12, 13).

Kun je dit uitleggen?

• Hoe kunnen jongeren in deze tijd een aandeel hebben aan de ware aanbidding?

• Waarom is het belangrijk om te mediteren over wat je in de Bijbel leest?

• Hoe helpt bidden je om een hechtere band met Jehovah te krijgen?

• Wat wordt er bereikt door het goede gedrag van christenen?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 5]

Heb je de gewoonte elke dag de Bijbel te lezen?