Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Onderwerpenindex op De Wachttoren-jaargang 2009

Onderwerpenindex op De Wachttoren-jaargang 2009

 Onderwerpenindex op De Wachttoren-jaargang 2009

Met vermelding van datum van uitgave

BIJBEL

Beeldspraak, 1/5

Bereikt Grote Rode Eiland (Madagaskar), 15/12

Codex Vaticanus, 1/10

Geliefd, 1/6

Hoofdpunten uit het boek Openbaring — I, 15/1

Hoofdpunten uit het boek Openbaring — II, 15/2

Hulp om Bijbel te begrijpen, 1/7

Is het nodig Hebreeuws en Grieks te leren? 1/11

Leeft zelfs in een dode taal, 1/4

Ontcijfering van een Bijbelschat (Codex Ephraemi Syri rescriptus), 1/9

Overlevingsverhaal, 1/11

Praktisch, 1/6

Verandert levens, 1/2, 1/7, 1/8, 1/11

Waarom een deel in het Grieks is geschreven, 1/4

CHRISTELIJKE LEVENSWIJZE EN EIGENSCHAPPEN

„Allesovertreffende weg” van liefde, 15/7

Als een van de partners hulpbehoevend is, 1/11

Altijd op je rechten staan? 15/2

Begrafenissen, 15/2

Delegeren, 15/6

Druk bezig en vreugdevol in Gods dienst, 15/12

Gebeden die niet verhoord worden, 1/1

Gebeden waar God naar luistert, 1/2

Geef God gelegenheid elke dag tegen u te praten, 1/8

Gezinsleven, 1/11

Goed met geld omgaan, 1/8

Heb je ooit een dienstvoorrecht gehad? 15/8

Hoe volharden in de prediking? 15/3

Hoeveel moet ik geven? 1/8

Hoofdbedekking bij vertalen in gebarentaal? 15/11

Ittai, 15/5

Jehovah niet vergeten, 15/3

Kinderen corrigeren, 1/2

Laat je niet afleiden, 15/8

Mannen, volg Christus’ liefde na!, 15/5

Maria, 1/1

Religie — Mijn keus of die van mijn ouders? 15/9

Samenwerking bevordert geestelijke groei, 15/7

Tieners op de volwassenheid voorbereiden, 1/5

„Tijd om te zwijgen”, 15/5

Van harte geven, 15/11

Vasten, 1/4

Vreugde als ongehuwde, 15/6

Waar moet je zijn als het einde komt? 15/5

Wanneer u onrecht is aangedaan, 1/9

Wees een dankbare ontvanger en een blijmoedige gever, 15/7

DIVERSE ONDERWERPEN

Adam, Eva echt bestaan? 1/9

„Amen”, 1/6

Apostolische Vaders, 1/7

Ark van het verbond, 1/9

Ark van Noach gevonden? 1/7

Astrologie onder de Israëlieten, 1/3

Baälaanbidding en seksorgieën, 1/11

Bang voor de doden? 1/1

Bescherming tegen boze geesten, 1/5

Bestaat de Duivel echt? 1/10

Betekenis zalving, 1/8

Bloedbad op een school, 1/12

„Boek van Jasjar” en „boek van de Oorlogen van Jehovah”, 15/3

Boom „waarvan het gebladerte niet verwelkt”, 1/3

Gebruikelijk om sprinkhanen te eten? (Mt 3:4), 1/10

’Geworteld en bevestigd op het fundament’, 15/10

Gezinsaanbidding, 15/10

Goede religie kiezen, 1/8

Had Pilatus reden om caesar te vrezen? 1/1

Heilige geest — Vanwaar de verwarring? 1/10

Hizkia’s tunnel, 1/5

Hoe paradijs verloren ging, 1/11

Hoe ver oostwaarts konden zendelingen gaan? 1/1

Imkers in oude Israël? 1/7

Is ons leven voorbestemd? 1/4

Jeremia, 1/12

Jeruzalem omringd door puntige palen? 1/5

Joas, 1/4

Joden ’handelden in onwetendheid’ (Han 3:17), 15/6

Josia, 1/2

„Koning Herodes”, 1/12

Korinthe, 1/3

Leerde barmhartig te zijn (Jona), 1/4

Leerde van zijn fouten (Jona), 1/1

Leiden alle godsdiensten naar God? 1/6

Lepra in de Bijbel, 1/2

Les van Spreuken 24:27, 15/10

Maannieuwjaar (Azië), 1/12

Mannen die Jakobus heetten, 1/9

Moedige jonge man (David), 1/1

Mogelijk geloof te ontwikkelen in een Schepper? 1/10

Muziek en koning David, 1/12

Noodlot, 1/3

Oorlog verenigbaar met christendom? 1/10

Opstanding van Lazarus, 1/3

Opstanding voor baby die in de baarmoeder sterft? 15/4

Paulus’ neef, 1/6

Rachab, 1/8

Regen, 1/1

Schriftgeleerden die tegen Jezus gekant waren, 1/8

Sem, 1/10

Stelde geloof in Gods beloften (Abraham), 1/7

Sterker geloof, 1/5

„Tempelhoofdman”, 1/10

Tijd reserveren voor Bijbelstudie, 15/10

Urim en Tummim, 1/6

Vissen op de Zee van Galilea, 1/10

Vocht tegen angst en twijfel (Petrus), 1/10

Voor alles is er een tijd, 1/3

Vrede in een wereld vol problemen, 1/7

Waarom Paulus’ prediking in Efeze een oproer teweegbracht, 1/2

Wanneer is Satan uit de hemel geworpen? 15/5

Wat zegt een naam? 1/2

„Wat zullen wij eten?” 1/8

Wedergeboorte, 1/4

Wonder met Pinksteren, 1/9

Wonderbare genezingen, 1/5

Ze handelde verstandig (Abigaïl), 1/7

Zes mythen over het christendom, 1/11

„Zonen van Zeus” (Han 28:11), 1/3

JEHOVAH

Alleen God kan de aarde redden, 1/1

Belooft God rijkdom? 1/9

Beschrijft zichzelf, 1/5

Brengt vasten u nader tot God? 1/4

Geeft om ons, 1/6

Grootste bewijs van liefde, 1/2

Heilig, 1/7

Houdt rekening met beperkingen, 1/6

’Ik weet wat voor smarten zij lijden’ (Ex 3:1-10), 1/3

Je mag Jehovah niet vergeten, 15/3

Jezus? 1/2, 1/4

Jezus en zijn Vader één, 1/9

Keurt God polygamie goed? 1/7

Laat ons kiezen, 1/11

Maakt een eind aan al het lijden! 1/12

Neemt God kinderen weg om engelen te worden? 1/3

Rechter die altijd rechtvaardig is, 1/1

Rechter die pal staat voor wat juist is, 1/9

Tegenslagen een straf van God? 1/6

Vader van vaderloze jongens, 1/4

Vaticaan probeert eind te maken aan gebruik van Gods naam, 1/4

Verandert God van gedachten? 1/6

Vrees God, en niet mensen, 1/3

Waardeert zachtmoedigheid, 1/8

Wat vraagt Jehovah van ons? 1/10

Wie is God? 1/2

Wil dat we succesvol zijn, 1/12

JEHOVAH’S GETUIGEN

Bethel in Brooklyn — Honderd jaar, 1/5

Bijzondere drukkerij (Watchtower Farms, VS), 1/7

„Blijf waakzaam!”-districtscongressen, 1/3

Cycloon in Myanmar, 1/3

Dienen waar de behoefte groter is, 15/4, 15/12

Gelukkig en hoopvol ondanks armoede (Bolivia), 1/9

Gileadgraduaties, 15/2, 1/9

Goed nieuws in 500 talen, 1/11

IJverige zoektocht (Ierland), 1/3

’Jehovah heeft zijn aangezicht jegens hen doen lichten’ (doven), 15/8

Klein meisje met grote liefde, 15/11

Koester dove broeders en zusters! 15/11

Kun jij overkomen naar Macedonië? 15/12

Midden-Amerika’s grootste meer, 1/9

Protestantse religie? 1/11

Reis naar „het einde van de wereld” (deelrepubliek Sacha), 1/6

Reis naar het verleden (amish in VS), 1/12

Speciale openbare lezing, 1/4

U bent van harte welkom (vergaderingen), 1/2

Vondst van verborgen schatten (Estland), 15/8

Waarheidszaden bereiken afgelegen gebieden (deelrepubliek Toevinië), 15/7

Waarom er geen beelden worden gebruikt, 1/2

JEZUS CHRISTUS

Eén met de Vader, 1/9

Farizeeën leken op „witgekalkte graven”, 1/11

God? 1/2, 1/4

Hebben echt drie wijzen pasgeboren Jezus bezocht? 1/12

Onderwijs over de toekomst van de mens, 1/8

Onderwijs over gebeden waar God naar luistert, 1/2

Onderwijs over „het einde”, 1/5

Onderwijs over het gezinsleven, 1/11

Volkstelling die tot geboorte in Bethlehem leidde, 1/12

Waarom hij Jehovah aansprak met „Abba, Vader”, 1/4

Waarom Jozef een echtscheiding overwoog, 1/12

Waarom onderkleed zo aantrekkelijk was, 1/7

Waarom waste hij de voeten van zijn apostelen? 1/1

Weerstaat verleiding, 1/5

LEVENSVERHALEN

Dankbaar ondanks tragedies (E. Acosta), 1/6

„Dit is de weg. Wandelt daarop” (E. Pederson door R. Pappas), 15/1

„Engel van Jehovah legert zich rondom degenen die hem vrezen” (C. Connell), 15/3

Gelukkig ondanks mijn handicap (P. Gaspar), 1/5

Hoe drie congressen mijn leven beïnvloed hebben (G. Warienchuck), 15/10

Mens moet niet van brood alleen leven (J. Hisiger), 1/3

Mijn leven kreeg zin (G. Martínez), 15/9

Negentig jaar geleden begon ik (E. Ridgwell), 15/7

Wat kan ik Jehovah terugbetalen? (R. Danner), 15/6

STUDIEARTIKELEN

Behoud dezelfde instelling als Christus, 15/9

Behoud in moeilijke tijden je vreugde, 15/12

Ben jij een ’beheerder van Gods onverdiende goedheid’? 15/1

Blijf in Gods liefde, 15/8

Blijf toenemen in broederlijke liefde, 15/11

Christelijke gezinnen, volg het voorbeeld van Jezus! 15/7

Christus’ liefde beweegt ons tot liefhebben, 15/9

De Messias! Gods middel tot redding, 15/12

Eeuwig leven op aarde — Een christelijke hoop? 15/8

Eeuwig leven op aarde — Een door God gegeven hoop, 15/8

Eeuwig leven op aarde — Een herontdekte hoop, 15/8

Engelen — „Geesten voor openbare dienst”, 15/5

Erken de Grotere Mozes, 15/4

Erken Jezus — De Grotere David en de Grotere Salomo, 15/4

Ga tot rijpheid voort — „De grote dag van Jehovah is nabij”, 15/5

Getrouwe beheerder en het Besturende Lichaam, 15/6

„Gij zijt mijn vrienden”, 15/10

Hoe Jezus’ woorden bijdragen tot geluk, 15/2

Houd je ogen op de prijs gericht, 15/3

Jehovah verdient onze eensgezinde lof, 15/3

Jehovah’s Knecht — „Doorstoken om onze overtreding”, 15/1

Job loofde de naam van Jehovah, 15/4

Jongeren, maak je vooruitgang openbaar, 15/5

Jouw rechtschapenheid verheugt Jehovah’s hart, 15/4

„Kom, wees mijn volgeling”, 15/1

Laat Jezus’ woorden je instelling beïnvloeden, 15/2

Laat zien dat je vooruitgaat, 15/12

Ontwikkel een liefde die nimmer faalt, 15/12

Put vreugde uit het maken van discipelen, 15/1

Rechtvaardigen zullen God eeuwig loven, 15/3

Schepping onthult Jehovah’s wijsheid, 15/4

Spreek de waarheid met je naaste, 15/6

Toon goede manieren als dienaren van God, 15/11

Uitnemende waarde van Jehovah’s onderwijs, 15/9

Verrijk je gebeden door Bijbelstudie, 15/11

Volg Jezus na: onderwijs met liefde, 15/7

Volg Jezus na: predik vrijmoedig en onbevreesd, 15/7

Vriendschappen in stand houden in een liefdeloze wereld, 15/10

Waardeer je plaats in de gemeente, 15/11

Waardeer je wat Jehovah heeft gedaan om je te bevrijden? 15/9

Waarom moeten we „de Christus” volgen? 15/5

Wat zeggen je gebeden over je? 15/11

Wees ijverig voor Jehovah’s huis! 15/6

Wees „ijverig voor voortreffelijke werken”! 15/6

Wees net als Christus gehoorzaam en moedig, 15/9

„Weest waakzaam”, 15/3

Zie! Jehovah’s goedgekeurde Knecht, 15/1

Zij ’blijven het Lam volgen’, 15/2

Zijn Jezus’ woorden van invloed op je gebeden? 15/2

’Zijt vredelievend jegens alle mensen’, 15/10

„Zijt vurig van geest”, 15/10

Zoeken naar schatten die ’zorgvuldig in hem verborgen zijn’, 15/7