Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

 Kun je je dit herinneren?

Heb je genoten van de recente uitgaven van De Wachttoren? Kijk of je de volgende vragen kunt beantwoorden:

• In welk opzicht kan God je rijk maken?

In het verleden zegende Jehovah sommige personen, zoals Abraham en Salomo, met materiële rijkdom. Maar christenen hebben het meest behoefte aan rijkdom in de vorm van geloof, vrede, voldoening en geluk, en God kan ons helpen die te vinden. — 1/9, blz. 3-7.

• Wat leren we van het feit dat Jezus Petrus redde toen hij begon te zinken? (Matth. 14:28-31)

Als we merken dat een broeder een duidelijk gebrek aan geloof heeft, kunnen we bij wijze van spreken onze hand uitsteken en hem helpen meer geloof te krijgen. — 15/9, blz. 8.

• Wat heeft het Jehovah gekost om ons te bevrijden?

Jehovah moest toezien hoe zijn Zoon werd gepijnigd en bespot. En, zoals werd afgeschaduwd door Abrahams bereidheid om zijn zoon te offeren, verdroeg Jehovah dat zijn Zoon als een misdadiger werd terechtgesteld. — 15/9, blz. 28, 29.

• Waarom is de Codex Vaticanus zo waardevol?

Het is een Grieks handschrift dat uit de vierde eeuw dateert, nog geen driehonderd jaar nadat de Bijbel voltooid was. Het bevat een bijna complete tekst van de Hebreeuwse Geschriften en de christelijke Griekse Geschriften. De codex is een van de hulpmiddelen die geleerden gebruiken om vast te stellen wat er in de grondtekst van de Bijbel heeft gestaan. — 1/10, blz. 18-20.

• Wat leert Spreuken 24:27 ons over ’het opbouwen van een huisgezin’?

Een man die wil trouwen, moet zich goed op die verantwoordelijkheid voorbereiden. Dat houdt in dat hij in staat moet zijn om in materieel opzicht voor een gezin te zorgen en het geestelijke hoofd van een gezin te zijn. — 15/10, blz. 12.

• Waarom is het niet juist te zeggen dat Jehovah’s Getuigen een protestantse religie zijn?

Het protestantisme is in het zestiende-eeuwse Europa opgekomen in een poging de rooms-katholieke kerk te hervormen. De term ’protestanten’ heeft betrekking op mensen die de doelstellingen van de Reformatie aanhangen. Hoewel Jehovah’s Getuigen het universele gezag van de paus ontkennen en van ganser harte het oppergezag van de Bijbel onderschrijven, verwerpen ze veel onbijbelse leerstellingen en gebruiken die in protestantse religies populair zijn. — 1/11, blz. 19.

• Is het nodig Hebreeuws en Grieks te leren om de Bijbel te begrijpen?

Nee. Kennis van die talen betekent op zich nog niet dat iemand de boodschap van de Bijbel beter zal begrijpen. Iemand die Hebreeuws en Grieks heeft geleerd, is toch nog afhankelijk van woordenboeken en grammaticaboeken. Het feit dat God de woorden van zijn grootste Dienstknecht onder inspiratie alleen in vertaling heeft laten vastleggen, laat zien dat iemand de waarheid kan gebruiken en leren uit Bijbelvertalingen in gangbare talen. — 1/11, blz. 20-23.

• Hoe geven Jehovah en Jezus ons een goed voorbeeld in goede manieren?

Ondanks Jehovah’s hoge positie behandelt hij mensen met vriendelijkheid en respect. Toen Jehovah met Abraham en met Mozes sprak, gebruikte hij een Hebreeuwse uitdrukking die vaak met „alstublieft” wordt vertaald (Gen. 13:14; Ex. 4:6). God luistert ook naar mensen (Gen. 18:23-32). Ook Jezus deed dat, en hij hielp graag mensen om hem heen. Hij gebruikte zelfs hun naam. — 15/11, blz. 24, 25.

• Waarom vieren christenen geen Maannieuwjaar?

Het Maannieuwjaar is een belangrijk feest op de Aziatische kalender. Tijdens dat feest proberen mensen er vaak voor te zorgen dat het geluk hun gunstig gezind is en dat de geesten eer bewezen wordt. Christenen eren en respecteren hun ouders, maar ze doen niet mee met feestmalen die bedoeld zijn om de band met overleden voorouders te hernieuwen zodat ze de familie zullen beschermen of om de gunst van huisgoden te verkrijgen. — 1/12, blz. 20-23.