Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen van lezers

Vragen van lezers

 Vragen van lezers

Moet een zuster een hoofdbedekking dragen wanneer ze op gemeentevergaderingen of grotere bijeenkomsten Bijbelse lezingen in gebarentaal vertaalt?

Over het algemeen dient een christelijke vrouw een hoofdbedekking te dragen wanneer ze taken behartigt die normaal gesproken tot de verantwoordelijkheden van haar man of van een broeder in de gemeente behoren. Dat is in overeenstemming met het beginsel dat Paulus noemde: „Iedere vrouw die met ongedekt hoofd bidt of profeteert, maakt haar hoofd te schande”, want „de man is (...) het hoofd van de vrouw” (1 Kor. 11:3-10). Wanneer een zuster in die situaties een bescheiden en geschikte hoofdbedekking draagt, toont ze haar onderworpenheid aan de theocratische regeling in de christelijke gemeente (1 Tim. 2:11, 12). *

Hoe staat het dan met situaties waarin een zuster een lezing van een broeder in gebarentaal vertaalt? Het is waar dat de zuster alleen maar als tussenschakel fungeert. Dat wil zeggen, het is niet haar onderwijs, maar het onderwijs van de broeder die ze vertaalt. Maar vertalen in gebarentaal verschilt erg van het vertalen van de ene in de andere gesproken taal. Bij een gesproken taal kunnen de toehoorders hun aandacht op de spreker richten en tegelijkertijd naar de tolk luisteren. Ook zijn zusters die in een gesproken taal vertalen gewoonlijk niet zo prominent in beeld als zusters die in gebarentaal vertalen. Soms kunnen ze er misschien zelfs voor kiezen om tijdens het vertalen te gaan zitten of, wanneer ze blijven staan, naar de spreker te kijken in plaats van naar de toehoorders. Voor zusters die van de ene in de andere gesproken taal vertalen, is het dus niet nodig een hoofdbedekking te dragen.

 Daar komt bij dat de rol van de vertaler door de technische middelen die worden gebruikt bij lezingen die in gebarentaal worden vertaald, soms nog meer wordt geaccentueerd. Meestal is de tolk op een groot scherm te zien, terwijl de spreker voor het publiek misschien niet eens zichtbaar is. Met die factoren in gedachten lijkt het daarom passend dat een zuster die in gebarentaal vertaalt, haar ondergeschikte rol als tolk erkent door een hoofdbedekking te dragen.

Hoe is deze herziene richtlijn van invloed op het in gebarentaal weergeven van aandelen op de theocratische school, demonstraties, en commentaren op de gemeentebijbelstudie, de dienstvergadering en de Wachttoren-studie? Moet een zuster die tolkt ook bij zulke gelegenheden een hoofdbedekking dragen? In sommige gevallen lijkt een zuster geen hoofdbedekking te hoeven dragen omdat alle aanwezigen zullen begrijpen dat zij in wezen niet degene is die de vergadering leidt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het vertalen van commentaren vanuit de zaal, presentaties van zusters of demonstraties. Maar ze dient wel een hoofdbedekking te dragen wanneer ze tijdens die vergaderingen broeders vertaalt die een lezing houden, de Wachttoren-studie of de gemeentebijbelstudie leiden, of wanneer ze liederen in gebarentaal voorzingt. In de loop van de vergadering moet een zuster misschien broeders, zusters, kinderen en ouderlingen vertalen. Met het oog hierop kan het praktischer zijn gedurende de hele vergadering een hoofdbedekking te dragen.

[Voetnoot]

^ ¶3 Zie voor een uitgebreide bespreking van het onderwerp hoofdbedekking voor christelijke vrouwen Blijf in Gods liefde, blz. 209-212.