Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

 Kun je je dit herinneren?

Heb je genoten van de recente uitgaven van De Wachttoren? Kijk of je de volgende vragen kunt beantwoorden:

• Is een opstanding mogelijk als een ongeboren kind sterft?

Het leven begint bij de conceptie. Jehovah kan personen opwekken ongeacht het levensstadium waarin ze zich bevinden, want „bij God zijn alle dingen mogelijk” (Mark. 10:27). De Bijbel zegt echter niet rechtstreeks of God ongeboren kinderen zal opwekken die in de baarmoeder zijn gestorven. — 15/4, blz. 12, 13.

• Welke praktische les kunnen we leren van de mier, de klipdas, de sprinkhaan en de muurgekko?

Die vier dieren zijn een illustratie van instinctieve wijsheid. Ze verheerlijken dus Gods wijsheid (Spr. 30:24-28). — 15/4, blz. 16-19.

• Welke belangrijke gebeurtenis voor Jehovah’s Getuigen vond honderd jaar geleden plaats?

In 1909 verhuisde het hoofdkantoor van de Watch Tower Bible and Tract Society — de rechtspersoon van de uitgeversorganisatie waarvan Jehovah’s Getuigen gebruikmaken — van Pittsburgh (Pennsylvania) naar Brooklyn (New York). Daar is het nog steeds actief. — 1/5, blz. 22-24.

• Waarom spreekt de Bijbel in gunstige zin over zwijgen?

De Bijbel laat zien dat zwijgen een teken van respect kan zijn, een hulp om te mediteren en een blijk van tact en onderscheidingsvermogen (Ps. 37:7; 63:6; Spr. 11:12). — 15/5, blz. 3-5.

• Wat hadden John Wyclif, William Tyndale, Robert Morrison en Adoniram Judson gemeen?

Ze hadden allemaal liefde voor Gods Woord en vertaalden de Bijbel in talen die de gewone man kon lezen. De eerste twee vertaalden in het Engels, Morrison vertaalde in het Chinees en Judson in het Birmees. — 1/6, blz. 8-11.

• Hoeveel Judese koningen toonden een bijzondere ijver voor Gods huis?

Er hebben negentien koningen over het zuidelijke koninkrijk Juda geregeerd en vier van hen toonden een opmerkelijke ijver: Asa, Josafat, Hizkia en Josia. — 15/6, blz. 7-11.

• Hebben alle gezalfde christenen op aarde een aandeel aan het verschaffen van geestelijk voedsel?

Nee. Allen die met Gods geest gezalfd zijn, maken deel uit van de getrouwe en beleidvolle slaafklasse, maar degenen die het Besturende Lichaam vormen, hebben de leiding over het geestelijke voedingsprogramma. — 15/6, blz. 22-24.

• Waarom vonden de Romeinse soldaten Jezus’ onderkleed zo aantrekkelijk?

De soldaten die bij Jezus’ terechtstelling aanwezig waren, verdeelden zijn kleed niet in stukken. Meestal was zo’n onderkleed gemaakt van twee aan elkaar genaaide stukken stof, maar Jezus’ kleed was naadloos, waardoor het veel waardevoller was. — 1/7, blz. 22.

• Hoe ging Jezus met de mensen om, in tegenstelling tot de religieuze leiders?

De religieuze leiders hadden geen liefde voor het gewone volk; ze verachtten hen zelfs. Bovendien hadden ze geen liefde voor God. Jezus hield van zijn Vader en had medelijden met de mensen (Matth. 9:36). Hij was hartelijk en meelevend, en was vriendelijk tegen hen. — 15/7, blz. 15.

• Waarom kan het in het huwelijk een uitdaging zijn om met geld om te gaan, en wat kan echtparen hierbij helpen?

Bij onenigheid over geld speelt vaak wantrouwen of angst een rol, en huwelijkspartners hebben soms een verschillende achtergrond. Vier adviezen zijn: leer rustig over geld te praten, spreek af hoe het inkomen wordt bezien, zet een gezinsbudget op papier en verdeel de taken. — 1/8, blz. 10-12.