Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Laat je broederlijke liefde blijven

Laat je broederlijke liefde blijven

‘Laat uw broederlijke liefde blijven.’ — HEBR. 13:1.

LIEDEREN: 72, 119

1, 2. Waarom schreef Paulus een brief aan de Hebreeuwse christenen?

HET was 61 n.Chr. De christelijke gemeenten in Israël genoten een periode van relatieve vrede. Hoewel Paulus gevangenzat in Rome, hoopte hij gauw weer op vrije voeten te worden gesteld. Timotheüs was net vrijgekomen en samen waren ze van plan hun geloofsgenoten in Judea te bezoeken (Hebr. 13:23). Maar binnen vijf jaar zou Jeruzalem, zoals Jezus had voorzegd, worden ‘ingesloten door legerkampen’. Christenen in Judea, vooral degenen die in Jeruzalem woonden, moesten resoluut handelen. Jezus had gewaarschuwd dat ze, wanneer ze deze dingen zouden zien gebeuren, moesten vluchten (Luk. 21:20-24).

2 In de 28 jaar nadat Jezus die profetie had uitgesproken, hadden de trouwe Joodse christenen in Israël al veel tegenstand en vervolging doorstaan (Hebr. 10:32-34). Maar Paulus wist dat een van de zwaarste geloofsbeproevingen nog moest komen (Matth. 24:20, 21; Hebr. 12:4). Binnenkort zouden ze als nooit tevoren een sterk geloof en volharding nodig hebben — hun leven hing ervan af! (Lees Hebreeën 10:36-39.) Daarom werd Paulus door heilige geest geïnspireerd om zijn  broeders en zusters een brief te schrijven om ze voor te bereiden op wat ze te wachten stond. Die brief staat nu bekend als het boek Hebreeën.

3. Waarom is het boek Hebreeën belangrijk voor ons?

3 De brief aan de Hebreeën is ook voor ons van belang. Waarom? Omdat wij ons in een soortgelijke situatie bevinden. We leven in ‘kritieke tijden (...) die moeilijk zijn door te komen’ en veel broeders en zusters hebben al ernstige beproevingen of vervolging doorstaan (2 Tim. 3:1, 12). Maar de meesten van ons leven op dit moment in relatief vredige omstandigheden, zonder regelrechte vervolging. Toch moeten we net als de christenen in Paulus’ tijd alert blijven. Niemand van ons mag uit het oog verliezen dat we binnenkort te maken krijgen met de zwaarste geloofsbeproeving ooit! (Lees Lukas 21:34-36.)

4. Wat is de jaartekst voor 2016, en waarom is die passend?

4 Wat zal ons helpen om voorbereid te zijn op de gebeurtenissen die vlak voor de deur staan? Paulus noemde in zijn brief aan de Hebreeën veel dingen die ons zullen helpen ons geloof te versterken. Eén belangrijk vereiste voor een sterk geloof staat in het eerste vers van het laatste hoofdstuk. Dat vers is gekozen als de jaartekst voor 2016. Het spoort ons aan: ‘Laat uw broederlijke liefde blijven’ (Hebr. 13:1).

De jaartekst voor 2016: Laat uw broederlijke liefde blijven — Hebreeën 13:1

WAT IS BROEDERLIJKE LIEFDE?

5. Wat is broederlijke liefde?

5 De Griekse term die met broederlijke liefde is vertaald (filadelfia), betekent letterlijk ‘genegenheid voor een broer’. Broederlijke liefde omvat een sterke, warme persoonlijke gehechtheid, zoals tussen gezinsleden of goede vrienden (Joh. 11:36). We noemen elkaar broeders en zusters omdat we ons echt broers en zussen voelen (Matth. 23:8). Onze sterke gevoelens van gehechtheid aan elkaar worden mooi verwoord in Romeinen 12:10: ‘Hebt in broederlijke liefde tedere genegenheid voor elkaar. Neemt de leiding in het betonen van eer aan elkaar.’ In combinatie met op beginselen gebaseerde liefde (agape) bevordert deze liefde hechte vriendschappen onder aanbidders van Jehovah.

6. Wie beschouwen ware christenen als hun ‘broeders’?

6 Volgens een geleerde is ‘broederlijke liefde een term die buiten de christelijke literatuur relatief weinig voorkomt’. Bij de Joden verwees het woord broeder meestal naar een familielid. Hoewel het soms verwees naar iemand buiten de familie, werd het nooit gebruikt voor iemand die niet Joods was. Maar een ware christen beschouwt iedereen die Jehovah dient als zijn broeder, ongeacht iemands nationaliteit (Rom. 10:12). Broederlijke liefde tonen is iets wat Jehovah ons geleerd heeft (1 Thess. 4:9). Maar waarom is het zo belangrijk dat we onze broederlijke liefde ‘laten blijven’?

WAAROM BROEDERLIJKE LIEFDE BLIJVEN TONEN?

7. (a) Wat is voor ons de belangrijkste reden om broederlijke liefde te tonen? (b) Geef een andere reden waarom het belangrijk is om onze onderlinge band te versterken.

7 Waarom is het zo belangrijk om broederlijke liefde te blijven tonen? Omdat Jehovah dat van ons vraagt. We kunnen niet zeggen dat we van Jehovah houden, en tegelijkertijd weigeren van onze broeders en zusters te houden (1 Joh. 4:7, 20, 21). Een tweede reden is dat we elkaar  nodig hebben, vooral in moeilijke tijden. Paulus wist dat sommige Hebreeuwse christenen aan wie hij schreef, binnen korte tijd hun huis en materiële bezittingen zouden moeten achterlaten. Jezus had al beschreven hoe moeilijk die tijd zou worden (Mark. 13:14-18; Luk. 21:21-23). Het was dus belangrijker dan ooit dat die christenen hun band met elkaar versterkten (Rom. 12:9).

8. Wat moeten we doen voordat de grote verdrukking begint?

8 Binnenkort zullen de vernietigende winden van de grootste verdrukking aller tijden losgelaten worden (Mark. 13:19; Openb. 7:1-3). Dan is het belangrijk om de geïnspireerde raad op te volgen: ‘Ga, mijn volk, begeef u in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u. Verberg u voor slechts een ogenblik, totdat de openlijke veroordeling voorbijgaat’ (Jes. 26:20). Het is goed mogelijk dat deze ‘binnenkamers’ te maken hebben met onze gemeenten. Daar komen we als broeders en zusters bijeen om Jehovah te aanbidden. Maar alleen regelmatig samenkomen is niet voldoende. Paulus herinnerde de Hebreeuwse christenen eraan dat ze zulke gelegenheden moesten gebruiken om elkaar ‘tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen’ (Hebr. 10:24, 25). We moeten onze broederlijke liefde nu versterken, want die zal ons helpen om iedere toekomstige beproeving aan te kunnen.

9. (a) Welke gelegenheden hebben we nu al om onze broederlijke liefde te tonen? (b) Hoe heeft Jehovah’s volk broederlijke liefde getoond? (Zie de eindnoot.)

9 Maar ook nu, in de tijd vóór de grote verdrukking, hebben we sterk behoefte aan broederlijke liefde. Veel van onze broeders en zusters zijn getroffen door aardbevingen, overstromingen, orkanen, tsunami’s of andere natuurrampen. Sommigen hebben te maken met tegenstand of vervolging (Matth. 24:6-9). En daarbij komen nog de dagelijkse financiële zorgen in deze corrupte wereld (Openb. 6:5, 6). Hoe erger die problemen worden, hoe meer gelegenheden we krijgen om de diepte van onze broederlijke liefde te tonen. Terwijl ‘de liefde van de meesten verkoelt’, moeten wij broederlijke liefde blijven tonen (Matth. 24:12). [1]

HOE KUNNEN WE BROEDERLIJKE LIEFDE BLIJVEN TONEN?

10. Wat gaan we nu bespreken?

10 Hoe kunnen we ‘onze broederlijke liefde laten blijven’ ondanks de vele problemen waar we mee te maken krijgen? Op welke manieren laten we die liefde zien? Na Paulus’ aansporing noemde hij verschillende manieren waarop een christen broederlijke liefde kan blijven tonen. We gaan er nu zes bespreken.

11, 12. Wat betekent het om gastvrijheid te tonen? (Zie beginplaatje.)

11 ‘Vergeet de gastvrijheid niet.’ (Lees Hebreeën 13:2.) Het Griekse woord dat met ‘gastvrijheid’ is vertaald, betekent letterlijk ‘goedheid tegenover vreemden’. Misschien doet dat je denken aan Abraham en Lot, die allebei gastvrijheid betoonden aan bezoekers die ze niet kenden. Die bezoekers bleken later engelen te zijn (Gen. 18:2-5; 19:1-3). Paulus zinspeelde op die voorbeelden om de Hebreeuwse christenen aan te moedigen hun broederlijke liefde te tonen door gastvrij te zijn.

12 Ben jij gastvrij en nodig je bijvoorbeeld anderen bij je thuis uit voor een maaltijd of wat gezellige en aanmoedigende omgang? Het hoeft allemaal niet  heel ingewikkeld of duur te zijn. Probeer niet alleen personen uit te nodigen die iets terug kunnen doen (Luk. 10:42; 14:12-14). Het doel is om anderen aan te moedigen, niet om indruk te maken. Vind je het bijvoorbeeld leuk om de kringopziener en zijn vrouw uit te nodigen, zelfs als je ze nog niet zo goed kent? (3 Joh. 5-8) Vergeet alsjeblieft niet gastvrij te zijn, al heb je nog zo’n druk leven.

13, 14. Hoe kun je ‘denken aan hen die in gevangenisboeien zijn’?

13 ‘Denkt aan hen die in gevangenisboeien zijn.’ (Lees Hebreeën 13:3.) Paulus had het hier niet over gevangenen in het algemeen. Hij sprak over broeders die vastzaten vanwege hun geloof. Toen hij die woorden aan de Hebreeuwse christenen schreef, had hij zelf zo’n vier jaar in de gevangenis gezeten (Fil. 1:12-14). Hij gaf de broeders een compliment omdat ze medegevoel hadden getoond ‘ten aanzien van degenen die in de gevangenis waren’ (Hebr. 10:34). Maar in tegenstelling tot degenen die Paulus persoonlijk hadden bijgestaan terwijl hij gevangenzat, waren de Hebreeuwse christenen niet bij Paulus in de buurt. Wat konden ze dan voor hem doen? Ze konden vurig voor hem bidden (Hebr. 13:18, 19).

14 Ook jij woont misschien ver weg van onze broeders en zusters die in de gevangenis zitten. Je kunt ze dan niet de praktische hulp geven die de plaatselijke Getuigen kunnen geven. Maar je kunt wel met ze meeleven en broederlijke genegenheid voor ze tonen door vaak aan ze te denken en ze te noemen in je gebeden. Neem bijvoorbeeld Eritrea, waar veel broeders en zusters, en soms zelfs kinderen, in de gevangenis zitten. Drie broeders, Paulos Eyassu, Isaac Mogos en Negede Teklemariam, zitten al meer dan 20 jaar vast. Blijf je voor ze bidden?

15. Hoe kunnen we ons huwelijk eerbaar houden?

15 ‘Het huwelijk zij eerbaar onder allen.’ (Lees Hebreeën 13:4.) We kunnen ook broederlijke liefde tonen door moreel rein te blijven (1 Tim. 5:1, 2). Als iemand zijn broeder of zuster ‘schade berokkent’ door seksuele immoraliteit met hem of haar te bedrijven, of met iemand uit zijn of haar gezin, dan schaadt dat het vertrouwen waarop broederlijke liefde is gebaseerd (1 Thess. 4:3-8). Of stel je voor hoe een vrouw zich zou voelen als ze ontdekte dat haar man haar verraadt door naar porno te kijken. Zou ze nog het gevoel hebben dat haar man van haar houdt en respect voor het huwelijk heeft? — Matth. 5:28.

16. Hoe helpt tevredenheid je om broederlijke liefde te tonen?

16 ‘Weest tevreden met de tegenwoordige dingen.’ (Lees Hebreeën 13:5.) Tevredenheid is gebaseerd op vertrouwen in Jehovah. Het stelt je in staat om een evenwichtige kijk op materiële bezittingen te hebben (1 Tim. 6:6-8). Het helpt je te beseffen dat je band met Jehovah en je broeders en zusters veel belangrijker is dan geld of spullen. Iemand die tevreden is, zal niet klagen over zijn situatie, of over broeders of zusters. Hij zal niet jaloers zijn of hebzuchtig — gevoelens die haaks staan op broederlijke liefde. Tevredenheid bevordert juist vrijgevigheid (1 Tim. 6:17-19).

17. Hoe helpt ‘goede moed’ je om broederlijke liefde te tonen?

17 Heb goede moed.’ (Lees Hebreeën 13:6.) Vertrouwen in Jehovah geeft je de moed om met uitdagingen om te gaan. Moed stelt je in staat om een positieve  instelling te hebben. En als je positief bent, kun je broederlijke liefde tonen door je broeders en zusters aan te moedigen en te troosten (1 Thess. 5:14, 15). Zelfs tijdens de grote verdrukking, wat de donkerste periode in de geschiedenis van de mensheid zal zijn, zul je in staat zijn om je ‘rechtop te richten en je hoofd omhoog te heffen’ omdat je weet dat je bevrijding dichtbij is (Luk. 21:25-28).

Heb jij waardering voor het werk dat ouderlingen voor ons doen? (Zie alinea 18)

18. Hoe kun je broederlijke liefde tonen voor de ouderlingen?

18 ‘Houdt hen in gedachtenis die onder u de leiding nemen.’ (Lees Hebreeën 13:7, 17.) Als je erover nadenkt hoe hard de ouderlingen voor ons werken — zonder daarvoor betaald te krijgen — zal je broederlijke liefde en waardering voor hen sterker worden. Doe daarom nooit iets waardoor ze hun vreugde verliezen of gefrustreerd raken. Als je gehoorzaam en onderworpen aan ze bent, geef je ze ‘meer dan buitengewone achting in liefde’ (1 Thess. 5:12, 13).

IS ER RUIMTE VOOR VERBETERING?

19, 20. Hoe kun je ‘in vollediger mate’ broederlijke liefde tonen?

19 Jehovah’s volk staat echt bekend om het tonen van broederlijke liefde. Dat erkende ook Paulus. Toch gaf hij de aanmoediging om dat ‘in vollediger mate te blijven doen’ (1 Thess. 4:9, 10). Er is altijd ruimte voor verbetering!

20 Als je in de Koninkrijkszaal naar de jaartekst kijkt, denk dan over de volgende vragen na: Kan ik gastvrijer zijn? Denk ik aan onze broeders en zusters die in de gevangenis zitten? Toon ik respect voor het huwelijk? Wat zal me helpen om echt tevreden te zijn? Hoe kan ik mijn vertrouwen in Jehovah versterken? Hoe kan ik nog beter samenwerken met de broeders die de leiding nemen? Als je aan deze zes punten blijft werken, zal de jaartekst niet alleen maar een tekst op de muur van de Koninkrijkszaal zijn. Het zal je helpen om echt te leven naar de woorden: ‘Laat uw broederlijke liefde blijven’ (Hebr. 13:1).

^ [1] (alinea 9) Zie De Wachttoren van 15 juli 2002, blz. 8, 9 en Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk, hoofdstuk 19 voor voorbeelden van broederlijke liefde bij rampen.