Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat doet Gods ‘onbeschrijflijke vrije gave’ met jou?

Wat doet Gods ‘onbeschrijflijke vrije gave’ met jou?

‘God zij gedankt voor zijn onbeschrijflijke vrije gave.’ — 2 KOR. 9:15.

LIEDEREN: 121, 63

1, 2. (a) Wat omvat Gods ‘onbeschrijflijke vrije gave’? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

TOEN Jehovah zijn eniggeboren Zoon naar de aarde stuurde, gaf hij ons uit liefde het meest waardevolle wat hij maar kon geven (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9, 10). Paulus noemde dit geschenk Gods ‘onbeschrijflijke vrije gave’ (2 Kor. 9:15). Waarom gebruikte hij die uitdrukking?

2 Paulus wist dat het volmaakte offer van Jezus garandeerde dat al Gods beloften uit zouden komen. (Lees 2 Korinthiërs 1:20.) De ‘onbeschrijflijke vrije gave’ omvat dan ook meer dan Jezus’ offer. Het omvat Jehovah’s loyale liefde en al het goede dat we van hem door dat offer ontvangen. Dat geschenk is zo geweldig dat het niet in woorden te vatten is. Wat doet zo’n prachtig geschenk met jou? En wat voor praktische dingen kun je uit dankbaarheid doen in de periode rond de herdenking van Jezus’ dood op woensdag 23 maart 2016?

 GODS GESCHENK AAN ONS

3, 4. (a) Hoe vind je het om iets te krijgen? (b) Hoe zou een bijzonder geschenk je leven kunnen veranderen?

3 Waarschijnlijk vind je het heel leuk om een cadeautje te krijgen. Maar sommige geschenken zijn zo bijzonder dat ze echt je leven kunnen veranderen. Stel bijvoorbeeld dat iemand schuldig is aan een misdrijf en dat hem de doodstraf te wachten staat. Plotseling biedt een onbekende aan om die straf op zich te nemen. Hij is bereid om in zijn plaats te sterven! Wat zou dat met de schuldige doen?

4 Als jou zoiets zou overkomen, zou je dan niet heel dankbaar zijn voor zo’n onzelfzuchtige daad van liefde? Zou het je niet motiveren om nog eens goed over je gedrag na te denken en veranderingen in je leven aan te brengen? Misschien zet het je ertoe aan vrijgeviger en vriendelijker te worden en zelfs degenen te vergeven die jou hebben benadeeld. Je leven lang ben je degene dankbaar die uit vrije wil voor jou is gestorven.

5. In welk opzicht is Gods geschenk van de losprijs waardevoller dan welk geschenk maar ook?

5 Wat Jehovah ons via Jezus heeft gegeven, is veel kostbaarder dan het geschenk in het voorbeeld (1 Petr. 3:18). Omdat we zondigen, staat ons allemaal de doodstraf te wachten (Rom. 5:12). Maar Jehovah heeft uit liefde Jezus naar de aarde gestuurd om ‘voor iedereen de dood te smaken’ (Hebr. 2:9). En Jehovah legde met dat offer de basis om de oorzaak van de dood voor altijd weg te nemen! (Jes. 25:7, 8; 1 Kor. 15:22, 26) Iedereen die geloof oefent in Jezus zal voor eeuwig gelukkig kunnen zijn, als mederegeerder in de hemel of als onderdaan van Gods Koninkrijk op aarde (Rom. 6:23; Openb. 5:9, 10). Wat omvat Jehovah’s geschenk nog meer?

6. (a) Naar welke zegeningen kijk jij uit? (b) Waartoe kan Gods liefde ons motiveren?

6 Dankzij Jehovah’s geschenk zullen de zieken weer beter worden, zal de aarde een paradijs worden en zullen de doden weer tot leven komen (Jes. 33:24; 35:5, 6; Joh. 5:28, 29). Wat kunnen we Jehovah en Jezus dankbaar zijn voor hun ‘onbeschrijflijke vrije gave’! Maar de vraag is: wat doet dat geschenk met jou? We gaan bespreken hoe Gods liefde je kan motiveren om (1) Jezus’ voorbeeld zo goed mogelijk te volgen, (2) te laten zien dat je van je broeders en zusters houdt en (3) anderen van harte te vergeven.

‘DE LIEFDE DIE DE CHRISTUS HEEFT, DRINGT ONS’

7, 8. Wat doet Jezus’ liefde met ons, en waartoe moet die liefde ons motiveren?

7 Ten eerste worden we gemotiveerd om voor Jezus te leven. Paulus zei: ‘De liefde die de Christus heeft, dringt ons.’ (Lees 2 Korinthiërs 5:14, 15.) Paulus besefte dat de liefde van Christus zo bijzonder is, dat die ons wel moet ‘dringen’, of motiveren, om voor hem te leven. Als je echt tot je laat doordringen wat Jehovah voor ons heeft gedaan, krijg je de wens om met hart en ziel voor Jezus te leven. Hoe laat je dat zien?

8 Als je van Jehovah houdt, motiveert dat je om het voorbeeld van Jezus te volgen en zo goed mogelijk in zijn voetstappen te lopen (1 Petr. 2:21; 1 Joh. 2:6). Onze liefde voor Jehovah en Jezus blijkt uit onze gehoorzaamheid. Jezus zei: ‘Wie mijn geboden heeft en ze onderhoudt, die is het die mij liefheeft. En  wie mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden, en ik zal hem liefhebben en zal mij duidelijk aan hem laten zien’ (Joh. 14:21; 1 Joh. 5:3).

9. Met welke druk hebben we te maken?

9 In de periode rond het Avondmaal is het goed om over je leven na te denken. Vraag jezelf af: Op welke terreinen van het leven volg ik Jezus’ voorbeeld al? Op welke terreinen kan ik verbeteringen aanbrengen? Het is heel belangrijk om jezelf op die manier te onderzoeken, want we staan constant onder druk om de wereld na te volgen (Rom. 12:2). Als we niet voorzichtig zijn, zouden we beroemdheden of sporthelden kunnen gaan navolgen of ons kunnen laten leiden door populaire wereldse ideeën (Kol. 2:8; 1 Joh. 2:15-17). Hoe kun je die druk weerstaan?

10. Welke vragen kun je jezelf stellen in de periode rond het Avondmaal, en waartoe kan dat je motiveren? (Zie beginplaatje.)

10 De periode rond het Avondmaal is een goede gelegenheid om nog eens te bekijken wat voor kleding er in je kast hangt, wat voor films en muziek je in huis hebt en wat je op je computer, telefoon of tablet hebt staan. Als je je kleding inspecteert, vraag je dan af: Als ik ergens naar toe zou gaan waar Jezus zou zijn, zou ik me dan door mijn kleding ongemakkelijk voelen? (Lees 1 Timotheüs 2:9, 10.) Zouden mensen het gek vinden dat een volgeling van Jezus deze kleding draagt? Dat soort vragen kun je je ook stellen over je keuze van films en muziek. Zou Jezus deze film of dit nummer leuk vinden? Zou ik me schamen als hij mijn telefoontje of tablet zou lenen en zou zien wat erop staat? Je kunt je wat games betreft afvragen: zou ik het moeilijk vinden om aan Jezus uit te leggen waarom ik deze game zo leuk vind? Onze liefde voor Jehovah moet ons ertoe aanzetten om alles weg te doen wat ongepast is voor een volgeling van Jezus, wat het ook heeft gekost (Hand. 19:19, 20). Toen we ons aan Jehovah opdroegen, hebben we beloofd niet langer voor onszelf te leven, maar voor Jezus. Daarom moeten we niet koste wat het kost vasthouden aan iets wat een obstakel zou kunnen vormen om Jezus zo goed mogelijk na te volgen (Matth. 5:29, 30; Fil. 4:8).

11. (a) Wat voor invloed heeft onze liefde voor Jehovah en Jezus op onze prediking? (b) Wat kunnen we voor anderen in de gemeente doen?

11 Onze liefde voor Jezus motiveert ons ook om met hart en ziel te prediken en te onderwijzen (Matth. 28:19, 20; Luk. 4:43). In de periode rond het Avondmaal hebben we de mogelijkheid om met een urenvereiste van 30 of 50 uur in de hulppioniersdienst te staan. Kun jij je omstandigheden aanpassen om in de hulp te gaan? Een weduwnaar van 84 dacht dat hij niet aan het vereiste kon voldoen vanwege zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid. Maar de pioniers in zijn omgeving kwamen hem te hulp. Ze zorgden voor vervoer en geschikte gebiedjes, zodat hij zijn doel om 30 uur te prediken kon halen. Kun jij in de periode rond het Avondmaal iemand in je gemeente helpen met de hulppioniersdienst? Natuurlijk kan niet iedereen in de hulp. Maar we kunnen wel onze tijd en energie zo goed mogelijk gebruiken om meer voor Jehovah te doen. Dan laten we, net als Paulus, zien dat we gemotiveerd worden door Jezus’ liefde voor ons. Waar zet Gods liefde ons nog meer toe aan?

 WE ZIJN VERPLICHT VAN ELKAAR TE HOUDEN

12. Waartoe motiveert Gods liefde ons?

12 Ten tweede motiveert Gods liefde ons om van onze broeders en zusters te houden. Johannes schreef: ‘Geliefden, als God ons zó heeft liefgehad, zijn ook wij verplicht elkaar lief te hebben’ (1 Joh. 4:7-11). Als we willen dat God van ons houdt, moeten we erkennen dat we verplicht zijn om van onze broeders en zusters te houden (1 Joh. 3:16). Op welke praktische manieren kunnen we die liefde tonen?

13. Welk voorbeeld gaf Jezus in het tonen van liefde?

13 Neem het voorbeeld van Jezus. Toen hij op aarde was, had hij vooral aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Hij genas degenen met een lichamelijke beperking: mensen die bijvoorbeeld kreupel, blind of doof waren (Matth. 11:4, 5). Jezus onderwees graag personen die geestelijk hongerig waren — mensen die volgens de Joodse religieuze leiders ‘vervloekt’ waren (Joh. 7:49). Jezus hield van deze nederige mensen en deed veel moeite om ze te helpen (Matth. 20:28).

Kun jij een oudere broeder of zuster helpen bij de prediking? (Zie alinea 14)

14. Wat kun jij doen om te laten zien dat je van je broeders en zusters houdt?

14 Je kunt in de periode rond het Avondmaal Jezus’ voorbeeld volgen door erover na te denken wat je voor de broeders en zusters in je gemeente kunt doen. Misschien zijn er ouderen die hulp nodig hebben. Zou je deze lieve broeders en zusters kunnen bezoeken? Zou je ze een maaltijd kunnen brengen of een klusje voor ze kunnen doen? Misschien kun je ze aanbieden om met je mee te rijden naar de Koninkrijkszaal of ze uitnodigen om met je mee te gaan in de velddienst. (Lees Lukas 14:12-14.) Gods liefde moet ons motiveren om onze broeders en zusters te helpen en te laten zien dat we van ze houden.

VERGEEF JE BROEDERS EN ZUSTERS

15. Wat moeten we erkennen?

15 Ten derde motiveert Gods liefde ons om onze broeders en zusters te vergeven. We hebben van Adam zonde geërfd waardoor we allemaal de dood verdienen. Niemand van ons kan zeggen dat hij de losprijs niet nodig heeft. Zelfs de meest trouwe aanbidder van Jehovah is totaal afhankelijk van Zijn onverdiende  goedheid. We moeten allemaal erkennen dat Jehovah ons al heel vaak heeft vergeven. Waarom is dat zo belangrijk? Dat kunnen we leren van een van Jezus’ gelijkenissen.

16, 17. (a) Welke les leren we van Jezus’ gelijkenis van de barmhartige koning? (b) Waartoe zet Jezus’ gelijkenis jou aan?

16 Jezus vertelde over een koning die een slaaf een enorme schuld van 10.000 talenten, of 60.000.000 denarii, kwijtschold. Maar die slaaf was zelf niet bereid om een medeslaaf een veel kleinere schuld, van 100 denarii, kwijt te schelden. Toen de koning erachter kwam dat de slaaf zijn medeslaaf zo harteloos had behandeld, werd hij woedend. De koning zei: ‘Slechte slaaf, ik heb u al die schuld kwijtgescholden toen gij mij er dringend om verzocht. Hadt gij dan op uw beurt niet barmhartig met uw medeslaaf moeten zijn, zoals ook ik barmhartig met u ben geweest?’ (Matth. 18:23-35; vtn.) De barmhartigheid van de koning had de slaaf ertoe moeten aanzetten om zelf ook barmhartig te zijn. Waar moeten de liefde en barmhartigheid van Jehovah ons toe aanzetten?

17 De periode rond het Avondmaal is een goede gelegenheid om ons af te vragen of er broeders en zusters zijn die we iets kwalijk nemen. Als dat zo is, dan is dit een mooie tijd om Jehovah na te volgen. Hij vergeeft anderen graag (Neh. 9:17; Ps. 86:5). Als we echt waarderen hoe vaak Jehovah ons vergeeft, dan zullen we anderen van harte vergeven. Als we niet van anderen houden en hen niet vergeven, kunnen we niet van Jehovah verwachten dat hij van ons houdt en ons vergeeft (Matth. 6:14, 15). Een ander vergeven verandert niets aan het verleden, maar alles aan de toekomst!

18. Hoe werd een zuster door Gods liefde gemotiveerd om een andere zuster te verdragen?

18 Velen van ons vinden het best een uitdaging om ‘elkaar te blijven verdragen’. (Lees Kolossenzen 3:13, 14; Efeziërs 4:32.) Neem het voorbeeld van Lily [1], een ongehuwde zuster, die lange tijd Carol, een weduwe, heeft geholpen. Ze zorgde voor vervoer, deed boodschappen voor haar en hielp haar met veel andere dingen. Maar ondanks alles wat Lily deed, had Carol constant kritiek en was ze moeilijk in de omgang. Toch bleef Lily zich op Carols goede eigenschappen concentreren. Ze bleef haar jarenlang helpen, tot Carol ernstig ziek werd en stierf. ‘Toch’, zegt Lily, ‘zie ik ernaar uit om Carol terug te zien in de nieuwe wereld. Ik ben benieuwd hoe ze is als ze volmaakt is.’ Gods liefde kan ons motiveren om geduldig te zijn met onze broeders en zusters en uit te zien naar de tijd dat we allemaal volmaakt zijn.

19. Wat doet Gods ‘onbeschrijflijke vrije gave’ met jou?

19 Wat kunnen we Jehovah dankbaar zijn voor zijn ‘onbeschrijflijke vrije gave’. Dat geschenk willen we natuurlijk nooit als iets vanzelfsprekends zien. Mediteer in de periode rond het Avondmaal dan ook met waardering over alles wat Jehovah en Jezus voor ons hebben gedaan. Hun liefde motiveert ons om Jezus’ voorbeeld nauwkeurig te volgen, onze broeders en zusters te helpen, ze te laten zien dat we van ze houden en ze van harte te vergeven.

^ [1] (alinea 18) Sommige namen in dit artikel zijn veranderd.