Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Blijf Jehovah met vreugde dienen

Blijf Jehovah met vreugde dienen

WAT was de mooiste dag van je leven? Was dat je trouwdag of de dag dat je eerste kind geboren werd? Of de dag waarop je je liet dopen? Waarschijnlijk was dat de belangrijkste en gelukkigste dag van je leven. En wat zullen je broeders en zusters blij zijn geweest dat je in het openbaar liet zien dat je met heel je hart, ziel, verstand en kracht van Jehovah houdt! — Mark. 12:30.

Waarschijnlijk heb je na je doop veel vreugde ervaren in je dienst voor Jehovah. Maar sommigen zijn een deel van de vreugde die ze ooit hadden, verloren. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Welke redenen hebben we om Jehovah met vreugde te blijven dienen?

WAAROM SOMMIGEN HUN VREUGDE ZIJN VERLOREN

De Koninkrijksboodschap geeft ons veel reden om gelukkig te zijn. Jehovah belooft dat hij de huidige slechte wereld binnenkort zal vervangen door zijn nieuwe wereld. En Zefanja 1:14 verzekert ons: ‘De grote dag van Jehovah is nabij. Hij is nabij en haast zich zeer.’ Maar als het langer duurt dan je had verwacht, kan dat je beroven van de vreugde die je had en ervoor zorgen dat je het langzamer aan gaat doen in je dienst voor God (Spr. 13:12).

Omgang met broeders en zusters moedigt ons aan om Jehovah met vreugde te blijven dienen. Misschien is het goede gedrag van Jehovah’s aanbidders zelfs wel de reden geweest dat je belangstelling kreeg voor de ware aanbidding en Jehovah met vreugde bent gaan dienen (1 Petr. 2:12). Maar wat als een medechristen wordt terechtgewezen omdat hij niet meer naar Gods maatstaven leeft? Iemand die belangstelling voor de waarheid heeft gekregen vanwege het goede gedrag van Jehovah’s aanbidders, kan dan ontmoedigd raken en zijn vreugde verliezen.

Ook de commerciële propaganda van Satans wereld kan ons van onze vreugde beroven. De Duivel gebruikt zijn wereld om ons te laten geloven dat we dingen moeten hebben die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Maar denk aan Jezus’ woorden: ‘Niemand kan twee meesters als slaaf dienen, want hij zal óf de een haten en de ander liefhebben, óf zich aan de een hechten en de ander verachten. Gij kunt niet God en de Rijkdom als slaaf dienen’ (Matth. 6:24). We kunnen niet Jehovah met vreugde  dienen en tegelijkertijd zo veel mogelijk uit deze wereld proberen te halen.

GELUKKIG IN ONZE DIENST VOOR JEHOVAH

Jehovah dienen is geen last voor degenen die van hem houden (1 Joh. 5:3). Bedenk dat Jezus zei: ‘Komt tot mij, allen die zwoegt en zwaar beladen zijt, en ik zal u verkwikken. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtaardig en ootmoedig van hart, en gij zult verkwikking vinden voor uw ziel. Want mijn juk is weldadig en mijn vracht is licht’ (Matth. 11:28-30). Leven als echte christenen maakt ons gelukkig en is verkwikkend. En we hebben heel goede redenen om gelukkig te zijn in onze dienst voor Jehovah, de God van onze redding (Hab. 3:18). Laten we eens drie van die redenen bekijken.

We dienen onze Levengever, de gelukkige God (Hand. 17:28; 1 Tim. 1:11). We hebben ons bestaan aan onze Schepper te danken. Daarom blijven we hem met vreugde dienen, of we nu kort of lang gedoopt zijn.

Héctor behoudt zijn vreugde door zich op de Koninkrijkshoop te concentreren en actief te blijven

Kijk eens naar het voorbeeld van Héctor, die Jehovah 40 jaar als reizend opziener heeft gediend. Ook ‘in de grijsheid’ geniet hij nog van zijn dienst voor Jehovah (Ps. 92:12-14). Door de ziekte van zijn vrouw kan Héctor nu minder doen in de dienst, maar zijn vreugde is er niet minder op geworden. Hij vertelt: ‘Hoewel het triest is om te zien hoe de gezondheid van mijn vrouw geleidelijk achteruitgaat en het niet makkelijk is om voor haar te zorgen, laat ik niet toe dat dit me van mijn vreugde in Jehovah’s dienst berooft. Te weten dat ik mijn leven aan Jehovah te danken heb en dat hij ons met een doel heeft gemaakt, is reden genoeg om intens van hem te houden en hem met hart en ziel te dienen. Ik probeer actief te blijven in de prediking en de Koninkrijkshoop helder voor ogen te houden, zodat ik mijn vreugde niet verlies.’

Jehovah heeft in het loskoopoffer voorzien, zodat we een gelukkig leven kunnen hebben. Ja, ‘God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben’ (Joh. 3:16). Op basis van ons geloof in die liefdevolle voorziening kunnen onze zonden worden vergeven en kunnen we eeuwig leven krijgen. Is dat niet een heel goede reden om dankbaar te zijn? En moet die dankbaarheid ons niet motiveren om Jehovah met vreugde te dienen?

Jesús vereenvoudigde zijn leven en heeft Jehovah jarenlang met vreugde gediend

Jesús, een broeder in Mexico, zei: ‘Ik was verslaafd aan m’n baan. Soms werkte ik wel vijf shifts achtereen, ook al was dat niet verplicht. Ik deed dat alleen maar om meer geld te verdienen. Toen  leerde ik over Jehovah en dat hij zijn geliefde Zoon voor de mensheid had gegeven. Ik wilde hem heel graag dienen. Daarom droeg ik mijn leven aan Jehovah op. En ik besloot mijn baan op te zeggen bij het bedrijf waar ik al 28 jaar werkte en in de volletijddienst te gaan.’ Dat was het begin van jaren van vreugdevolle dienst voor Jehovah.

We leiden een moreel rein leven, en dat maakt ons gelukkig. Weet je nog hoe je leven eruitzag voordat je Jehovah leerde kennen? Paulus herinnerde christenen in Rome eraan dat ze ooit ‘slaven van de zonde’ waren geweest, maar dat ze ‘slaven van de rechtvaardigheid’ waren geworden. Omdat ze een rein leven leidden, hadden ze eeuwig leven in het vooruitzicht (Rom. 6:17-22). Ook wij leiden een leven dat heilig is, vrij van de pijn die gewelddadig of moreel onrein gedrag met zich meebrengt. Is dat geen reden voor vreugde?

‘De gelukkigste jaren van mijn leven zijn de jaren in Jehovah’s dienst geweest.’ — Jaime

Kijk eens naar het voorbeeld van Jaime. Hij was atheïst en evolutionist en deed aan boksen. Jaime begon de vergaderingen te bezoeken en was onder de indruk van de liefde die hij daar zag. Om zijn vroegere levenswijze achter zich te kunnen laten, moest hij Jehovah om hulp vragen om in hem te kunnen geloven. ‘Stukje bij beetje raakte ik overtuigd van het bestaan van een liefdevolle Vader en barmhartige God’, vertelt Jaime. ‘Jehovah’s rechtvaardige maatstaven zijn een bescherming voor me geweest. Als ik niet veranderd was, was ik nu misschien al dood, net als enkele van mijn oude boksvrienden. De gelukkigste jaren van mijn leven zijn de jaren in Jehovah’s dienst geweest.’

GEEF HET NIET OP!

Hoe zouden we ons moeten voelen terwijl we wachten op het einde van deze slechte wereld? Houd in gedachte dat we ‘met het oog op de geest zaaien’ en ‘eeuwig leven zullen oogsten’. Laten we het daarom ‘niet opgeven te doen wat voortreffelijk is, want te zijner tijd zullen wij oogsten indien wij het niet moe worden’ (Gal. 6:8, 9). Met Jehovah’s hulp kunnen we volharden, hard aan de eigenschappen werken die we nodig hebben om ‘de grote verdrukking’ te overleven, en Jehovah met vreugde blijven dienen, zelfs onder beproevingen (Openb. 7:9, 13, 14; Jak. 1:2-4).

We kunnen het volste vertrouwen hebben dat onze volharding zal worden beloond, want Jehovah weet wat we allemaal voor hem doen en hoeveel we van hem en zijn naam houden. Als we hem met vreugde blijven dienen, lijken we op David, die in een psalm zong: ‘Ik heb mij Jehovah voortdurend voor ogen gesteld. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet aan het wankelen worden gebracht. Daarom verheugt mijn hart zich werkelijk en is mijn heerlijkheid geneigd blij te zijn. Ook zal mijn eigen vlees in zekerheid verblijven’ (Ps. 16:8, 9).