Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De voorspellingen van de doemsdagklok zullen niet uitkomen, want God belooft een prachtige toekomst voor de mens en de aarde

COVERONDERWERP | WAAR GAAT HET HEEN MET DE WERELD?

Wat zegt de Bijbel?

Wat zegt de Bijbel?

DE TRIESTE toestand van de wereld werd al eeuwen geleden in de Bijbel voorspeld. Maar de Bijbel spreekt ook specifiek over een prachtige toekomst voor de mens. Het is goed om wat de Bijbel zegt serieus te nemen, want veel van wat erin voorspeld werd, is ook echt tot in het kleinste detail uitgekomen.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende Bijbelse profetieën:

  • ‘Het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn’ (Mattheüs 24:7).

  • ‘In de laatste dagen zullen er zware tijden aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God’ (2 Timotheüs 3:1-4).

Die profetieën beschrijven een wereldsituatie die volgens sommigen uit de hand loopt. Het is inderdaad zo dat mensen de wereld niet onder controle hebben. Volgens de Bijbel hebben mensen nu eenmaal niet de wijsheid of de macht om voor een blijvende oplossing te zorgen. Dat blijkt uit de volgende Bijbelteksten:

  • ‘Een weg die recht lijkt voor een mens kan toch eindigen in de dood’ (Spreuken 14:12).

  • ‘De ene mens heeft over de andere mens geheerst ten koste van de ander’ (Prediker 8:9).

  • ‘Het is niet aan de mens zijn weg te bepalen’ (Jeremia 10:23).

Als mensen gewoon hun gang blijven gaan, is de kans op een wereldwijde catastrofe heel groot. Maar dat gaat niet gebeuren! Hoe weten we dat? Dit is wat de Bijbel zegt:

  • God ‘heeft de aarde op haar fundamenten gevestigd. Voor altijd en eeuwig zal ze niet van haar plaats worden gehaald’ (Psalm 104:5).

  • ‘Een generatie gaat, een generatie komt, maar de aarde blijft altijd bestaan’ (Prediker 1:4).

  • ‘De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven’ (Psalm 37:29).

  • ‘Er zal volop graan zijn op aarde, zelfs op de toppen van de bergen’ (Psalm 72:16).

Die Bijbelse leringen geven duidelijke antwoorden. De mensheid zal niet uitsterven als gevolg van vervuiling, een tekort aan voedsel en water of een wereldwijde epidemie. De wereld zal niet vernietigd worden in een nucleaire holocaust. Waarom niet? God heeft de toekomst van onze planeet onder controle. Het is waar dat God toelaat dat mensen hun vrije wil gebruiken. En ze zullen de gevolgen van hun beslissingen dragen (Galaten 6:7). Maar de wereld is geen onbestuurbare trein die niet meer onder controle te houden is en afstormt op een rampzalig eind. God heeft grenzen gesteld aan hoeveel schade de mens zichzelf kan aandoen (Psalm 83:18; Hebreeën 4:13).

Maar God gaat meer doen. Hij zal ‘vrede in overvloed’ brengen (Psalm 37:11). Het positieve vooruitzicht waar dit artikel over spreekt, is nog maar een glimp van de prachtige toekomst die de Bijbel belooft. Dat zijn miljoenen Getuigen van Jehovah door hun studie van de Bijbel te weten gekomen.

Jehovah’s Getuigen zijn een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen van alle leeftijden en etnische achtergronden. Ze aanbidden de enige ware God. Volgens de Bijbel is zijn naam Jehovah. Ze zijn niet bang voor de toekomst, want de Bijbel zegt: ‘Dit zegt Jehovah, de Schepper van de hemel, de ware God, degene die de aarde heeft gevormd, haar Maker die haar stevig heeft gefundeerd, die haar niet voor niets heeft geschapen, maar haar gemaakt heeft om bewoond te worden: “Ik ben Jehovah, en er is niemand anders”’ (Jesaja 45:18).

In dit artikel zijn maar een paar Bijbelse leringen over de toekomst van de aarde en de mens uitgelegd. Zie voor meer informatie les 5 van de brochure God heeft goed nieuws voor ons!, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen en beschikbaar op www.jw.org.

U kunt ook het filmpje Waarom heeft God de aarde gemaakt? bekijken op www.jw.org. (Ga naar PUBLICATIES > VIDEO’S)