Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | WAAR GAAT HET HEEN MET DE WERELD?

Op zoek naar antwoorden

Op zoek naar antwoorden

ALS u zich zorgen maakt of zelfs bang bent door al het slechte nieuws, bent u niet de enige. In 2014 zei Barack Obama, toen de president van de Verenigde Staten, dat veel mensen door alle negatieve nieuwsberichten concluderen ‘dat de wereld helemaal aan het doordraaien is en dat niemand er iets aan kan doen’.

Maar kort na die uitspraak sprak hij enthousiast over huidige strategieën om veel van de wereldproblemen op te lossen. Hij noemde bepaalde overheidsinitiatieven ‘goed nieuws’ en zei dat hij ‘voornamelijk hoopvol’ en ‘bijzonder optimistisch’ was. Volgens hem zouden de goedbedoelde inspanningen van mensen de wereld dus onder controle kunnen houden en een wereldwijde catastrofe kunnen voorkomen.

Veel mensen zijn net zo optimistisch. Sommigen vertrouwen bijvoorbeeld op de wetenschap en verwachten snelle vooruitgang in technologieën die beloven de wereld te verbeteren. Eén deskundige op het gebied van digitale technologie en innovatie voorspelde vol vertrouwen dat ‘onze technologie tegen 2030 duizend keer zo krachtig zal zijn als nu en tegen 2045 een miljoen keer zo krachtig’. Hij zei verder: ‘We doen het best goed. Hoewel onze problemen nog nooit zo groot zijn geweest, is ons vermogen om uitdagingen aan te pakken nog groter.’

Hoe slecht gaat het nu echt met de wereld? Staan we inderdaad op de rand van een wereldwijde catastrofe? Ook al komen sommige wetenschappers en politici met hoopvolle berichten, veel mensen zijn nog steeds onzeker over de toekomst. Waarom?

MASSAVERNIETIGINGSWAPENS. Ondanks alle moeite is het de Verenigde Naties en andere organisaties niet gelukt nucleaire ontwapening te bereiken. Sommige regeringsleiders hebben juist lak aan verdragen voor wapenbeheersing. Landen die al in het bezit waren van kernwapens zijn fanatiek hun oude bommen aan het verbeteren en nieuwe, dodelijkere bommen aan het maken. Landen die eerst geen massavernietigingswapens hadden, zijn nu in staat om grote delen van de mensheid te vernietigen.

Doordat landen meer dan ooit voorbereid zijn op een nucleaire oorlog, is de wereld een heel gevaarlijke plaats geworden, zelfs in tijden van ‘vrede’. ‘Dodelijke autonome wapensystemen bijvoorbeeld die zonder menselijke inbreng of controle beslissingen nemen over leven en dood, zouden bijzonder zorgwekkend zijn’, waarschuwt het Bulletin of the Atomic Scientists.

ONZE GEZONDHEID IN GEVAAR. De wetenschap is beperkt in wat ze voor onze gezondheid kan doen. Hoge bloeddruk, overgewicht, luchtvervuiling en drugsgebruik — allemaal risicofactoren voor ziekten — komen steeds vaker voor. Meer en meer mensen sterven aan niet-overdraagbare aandoeningen, zoals kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Een groeiend aantal mensen is arbeidsongeschikt als gevolg van andere ziekten, waaronder psychische aandoeningen. En in recente jaren hebben we te maken gehad met onvoorspelbare uitbraken van gevaarlijke epidemieën als ebola en zika. Conclusie: mensen hebben ziekte niet onder controle, en het einde ervan lijkt nog lang niet in zicht!

DE MENS VALT DE NATUUR AAN. Fabrieken blijven de atmosfeer van de aarde vervuilen. Elk jaar sterven miljoenen mensen als gevolg van het inademen van vervuilde lucht.

Rioolwater, medisch afval, afvalproducten uit de landbouw, plastic en andere milieuverontreinigende stoffen worden door afzonderlijke personen, gemeenschappen en overheidsinstanties in de oceanen gedumpt. ‘Die verontreinigende stoffen vergiftigen zeedieren en -planten, maar ook de mensen die besmette dieren en planten eten’, zegt de Encyclopedia of Marine Science.

Ook dreigt zoet water op te raken. De Britse Robin McKie, wetenschappelijk auteur, waarschuwt terecht: ‘De wereld gaat een watercrisis tegemoet die alle delen van de aarde zal treffen.’ Politici geven toe dat waterschaarste grotendeels door mensen wordt veroorzaakt en dat het een ernstig gevaar vormt.

DE NATUUR VALT DE MENS AAN. Zware stormen, orkanen, tornado’s, tyfoons en aardbevingen veroorzaken onder andere verwoestende overstromingen en vernietigende aardverschuivingen. Steeds meer mensen komen door natuurgeweld om het leven of ondervinden er nadelige gevolgen van. Volgens een door de NASA gepubliceerd onderzoek is er een grotere kans op ‘nog zwaardere stormen, dodelijke hittegolven en afwisselende perioden van extremere droogte en overstromingen’. Zal de natuur de mensheid vernietigen?

Waarschijnlijk kunt u nog meer ernstige bedreigingen voor ons bestaan bedenken. Maar u krijgt geen overtuigende antwoorden op vragen over de wereldsituatie en de toekomst door een analyse te maken van alle slechte dingen die nu gebeuren. En volgens sommigen ook niet door te luisteren naar wat politici en wetenschappers zeggen. Toch hebben veel mensen, zoals in het vorige artikel werd gezegd, wel overtuigende antwoorden gevonden. Waar zijn die antwoorden te vinden?