Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HULP VOOR HET GEZIN | HUWELIJK

Respect tonen

Respect tonen

DE UITDAGING

Hij zegt: ‘Toen we trouwden, dachten mijn vrouw en ik verschillend over wat het inhield om respect te tonen. Niet dat de ene kijk goed was en de andere fout — ze waren gewoon verschillend. Ik had vaak het gevoel dat mijn vrouw wel wat respectvoller tegen me mocht praten.’

Zij zegt: ‘In de cultuur waarin ik ben opgegroeid, praten we hard, met veel expressie en dwars door elkaar heen. Dat zagen we nooit als respectloos. Maar mijn man is in een compleet andere omgeving opgegroeid.’

Respect is geen overbodige luxe maar een noodzaak. Hoe kun je laten zien dat je je partner respecteert?

GOED OM TE WETEN

Mannen hebben voornamelijk behoefte aan respect. In de Bijbel staat dat mannen net zo veel van hun vrouw moeten houden als van zichzelf. Maar er wordt aan toegevoegd: ‘Vrouwen moeten respect hebben voor hun man’ (Efeziërs 5:33, Bijbel in Gewone Taal). Zowel vrouwen als mannen hebben liefde en respect nodig, maar mannen in het bijzonder hebben behoefte aan respect. Carlos * zegt: ‘Mannen willen graag de situatie onder controle hebben, problemen oplossen en voor hun gezin zorgen.’ Als een vrouw dat in haar man waardeert, is dat niet alleen fijn voor haar man, maar ook voor haarzelf. Corrine zegt: ‘Mijn man laat vaker zien hoeveel hij van me houdt als ik laat zien dat ik respect voor hem heb.’

Natuurlijk hebben vrouwen ook respect nodig. Dat is logisch, want een man kan niet van zijn vrouw houden als hij haar niet respecteert. Daniel zegt: ‘Ik moet de mening en ideeën van mijn vrouw respecteren, maar ook haar gevoelens. Dat ik niet begrijp waarom ze bepaalde gevoelens heeft, is geen reden om die gevoelens weg te wuiven.’

Iedereen heeft een andere kijk op respect. Het gaat er niet om of u denkt dat u respect toont, maar of uw partner zich gerespecteerd voelt. Deze les leerde de vrouw die in de inleiding onder het kopje ‘De uitdaging’ werd aangehaald. ‘Soms had ik niet het idee dat ik respectloos was. Maar als ik mijn man wel dat gevoel gaf, dan moest ik veranderen.’

 WAT U KUNT DOEN

  • Schrijf drie dingen op waar u uw man of vrouw om bewondert. Deze mooie eigenschappen kunnen de basis vormen voor het ontwikkelen van respect.

  • Let er een week lang op hoe u (niet uw partner) zich gedraagt op de volgende terreinen.

Woorden. Uit een onderzoek onder echtparen bleek dat ‘als personen die een gelukkig, stabiel huwelijk hadden het oneens waren, ze per negatieve opmerking vijf positieve opmerkingen maakten. Personen daarentegen die op een echtscheiding afstevenden, maakten minder dan één (0,8) positieve opmerking per negatieve opmerking.’ * (Bijbels principe: Spreuken 12:18.)

Vraag u af: ‘Ben ik respectvol als ik tegen mijn partner praat? Staat de kritiek die ik heb in verhouding tot de complimenten die ik geef? Hoe klink ik als ik klaag?’ Zou uw partner het met uw antwoorden eens zijn? (Bijbels principe: Kolossenzen 3:13.)

Probeer dit eens: Stel u ten doel uw man of vrouw minstens één compliment per dag te geven. Tip: Kijk nog eens naar de mooie eigenschappen die u hebt opgeschreven. Maak het tot een gewoonte uw partner te vertellen wat u in hem of haar bewondert. (Bijbels principe: 1 Korinthiërs 8:1.)

Daden. Alicia zegt: ‘Het huishouden kost mij veel tijd. Als mijn man laat zien dat hij waardeert wat ik doe door z’n spullen op te ruimen en de afwas te doen, dan geeft mij dat het gevoel dat ik het niet voor niets doe en dat ik een belangrijk onderdeel van ons huwelijk ben.’

Vraag u af: ‘Blijkt uit de manier waarop ik mijn partner behandel duidelijk dat ik hem of haar respecteer? Geef ik mijn partner genoeg tijd en aandacht?’ Zou uw partner het met uw antwoorden eens zijn?

Probeer dit eens: Schrijf drie dingen op waardoor u zich gerespecteerd voelt. Laat uw partner hetzelfde doen. Wissel de lijstjes uit zodat jullie er allebei aan kunnen werken. Bedenk dat het belangrijk is dat u respect toont. Als de een de leiding neemt in het tonen van respect, zal de ander waarschijnlijk volgen.

^ ¶8 Sommige namen in dit artikel zijn veranderd.

^ ¶14 Uit het boek Ten Lessons to Transform Your Marriage.