Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Oorlog

Oorlog

In de oudheid voerden de Israëlieten oorlogen in de naam van hun God, Jehovah. Betekent dit dat God in deze tijd oorlog goedkeurt?

Waarom voerden de Israëlieten in de oudheid oorlogen?

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

 

De Israëlieten aanbaden een bloeddorstige ‘god van de oorlog’.

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

De volken die door Israël overwonnen werden, waren door en door slecht vanwege geweld en verdorven praktijken, waaronder bestialiteit, incest en kinderoffers. Nadat God ze eeuwenlang de tijd had gegeven om te veranderen, zei hij: ‘De volken die ik voor jullie verdrijf, hebben zich door al die dingen onrein gemaakt’ (Leviticus 18:21-25; Jeremia 7:31).

‘Jehovah, je God, verdrijft deze volken voor je omdat zij zo slecht zijn’ (Deuteronomium 9:5).

Kiest God in deze tijd partij in oorlogen?

WAT U MISSCHIEN IS OPGEVALLEN

 

Bij veel conflicten beweren religieuze leiders van beide partijen dat God aan hun kant staat. ‘Religie heeft tot nu toe in elke oorlog een rol gespeeld’, zegt het boek The Causes of War.

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Christenen mogen niet tegen hun vijanden vechten. De apostel Paulus schreef aan medechristenen: ‘Leef zo mogelijk, voor zover het van jou afhangt, in vrede met alle mensen. Neem geen wraak’ (Romeinen 12:18, 19).

Jezus stuurde zijn volgelingen niet de oorlog in, maar zei juist tegen ze: ‘Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen. Op die manier laten jullie zien dat jullie kinderen zijn van je Vader in de hemel’ (Mattheüs 5:44, 45). Zelfs als het land waarin een christen woont betrokken raakt bij een oorlog, moeten christenen neutraal blijven, ‘geen deel van de wereld’ (Johannes 15:19). Als God wil dat zijn aanbidders in alle landen hun vijanden liefhebben en geen deel van de wereld zijn, hoe zou hij dan partij kunnen kiezen in de gewelddadige conflicten die nu plaatsvinden?

‘Mijn Koninkrijk is geen deel van deze wereld. Als mijn Koninkrijk een deel van deze wereld was, zouden mijn dienaren hebben gevochten, zodat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar mijn Koninkrijk is nu eenmaal niet van hier’ (Johannes 18:36).

 Komt er ooit een eind aan oorlog?

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

 

Oorlogen zijn onvermijdelijk. ‘Oorlog heeft een toekomst’, zegt het boek War and Power in the 21st Century. ‘We hoeven niet bang te zijn dat er in deze eeuw universele en blijvende vrede zal uitbreken.’

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Er komt een eind aan oorlog als er niemand is die oorlog wil voeren. Gods Koninkrijk — een echte regering die in de hemel regeert — zal daarom binnenkort onze planeet ontdoen van alle wapens en mensen leren naar vrede te streven. De Bijbel verzekert ons ervan dat God ‘de zaken zal rechtzetten in verband met verre, machtige naties. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen natie zal het zwaard trekken tegen een andere natie, en oorlog zullen ze niet meer leren’ (Micha 4:3).

De Bijbel leert dat er onder Gods Koninkrijk geen nationale regeringen meer zullen zijn die onderling strijden voor hun eigen belangen, geen onrechtvaardig beleid waardoor burgers in opstand komen en geen vooroordelen die etnische verdeeldheid veroorzaken. Als gevolg daarvan zal oorlog verdwijnen. ‘Ze zullen geen kwaad doen of schade aanrichten’, belooft God, ‘want de aarde zal beslist vervuld zijn van de kennis van Jehovah zoals water de zeebodem bedekt’ (Jesaja 11:9).

‘Hij maakt overal op aarde een eind aan oorlogen. Hij breekt de boog en versplintert de speer, de strijdwagens verbrandt hij met vuur’ (Psalm 46:9).