Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP

Een ramp! Tips die levens kunnen redden

Een ramp! Tips die levens kunnen redden

‘Door een oorverdovende explosie werd ik bijna tegen de grond gesmeten. Uit de luchtroosters kwam rook en er brak brand uit in ons hoge kantoorgebouw.’ — Joshua.

Aardbeving . . . orkaan . . . terroristische aanslag . . . schietpartij op een school. Die termen zien we te vaak in krantenkoppen verschijnen. Maar erover lezen is heel wat anders dan ook echt een ramp meemaken. Wat kun je vóór, tijdens en na een ramp doen om de kans op overleven te vergroten?

VÓÓR: WEES VOORBEREID!

IEDEREEN kan getroffen worden door een ramp. Voorbereiding is de belangrijkste stap om een ramp te overleven. Maar wat is daar allemaal bij betrokken?

 • Bereid u mentaal voor. Erken het feit dat rampen gebeuren en dat u en uw dierbaren gevaar kunnen lopen. Het is te laat om u voor te bereiden als een ramp al heeft toegeslagen.

 • Informeer uzelf over rampen die bij u in de buurt kunnen gebeuren. Weet waar u kunt schuilen. Denk erover na of de constructie van uw huis en de locatie ervan zo veilig mogelijk zijn. Voorkom brandgevaarlijke situaties. Installeer rookmelders en vervang de batterijen minstens één keer per jaar of vaker.

 • Leg een noodvoorraad aan. U kunt zonder stroom of water komen te zitten en misschien kunt u geen gebruik meer maken van telefoon of openbaar vervoer. Als u een auto hebt, probeer dan de tank steeds minstens halfvol te houden, en heb altijd voedsel, water en een noodpakket in huis. (Zie het kader ‘ Bent u voorbereid?’)

  Voorbereiding is de belangrijkste stap om te overleven

 • Houd telefoonnummers bij de hand van vrienden in de buurt en verder weg.

 • Maak en oefen een vluchtplan. Waar u ook bent, weet waar de dichtstbijzijnde uitgangen zijn, en ken ook het noodplan van de school van uw kinderen. Bepaal verzamelpunten voor uw gezin (bijvoorbeeld een school of bibliotheek), één dichtbij en één buiten uw wijk. Autoriteiten raden aan om samen met uw gezin te oefenen hoe u naar zo’n verzamelpunt loopt.

 • Bedenk hoe u anderen kunt helpen, zoals ouderen en hulpbehoevenden.

TIJDENS: REAGEER SNEL

‘Toen er brand uitbrak, raakten de meesten niet in paniek — ze treuzelden’, vertelt Joshua, die in het begin werd aangehaald. ‘Sommigen zetten hun computer uit of vulden een flesje water. Eén man zei: “Misschien moeten we gewoon afwachten.”’ Ondanks het getreuzel van anderen riep Joshua: ‘We moeten nu maken dat we hier wegkomen!’ Toen drong de ernst van de situatie tot zijn collega’s door en volgden ze hem op de trap naar beneden. ‘Als iemand valt, help hem overeind en loop door’, bleef Joshua roepen. ‘We gaan het allemaal redden!’

 • Bij brand. Blijf dicht bij de grond en ga snel naar de dichtstbijzijnde uitgang. Rook vermindert het zicht, en de meeste sterfgevallen bij brand worden veroorzaakt door het inademen van rook. Laat persoonlijke spullen achter. Seconden kunnen het verschil betekenen tussen leven en dood.

 • Bij een aardbeving. Ga onder een stevig meubelstuk zitten of naast een binnenmuur. Houd rekening met naschokken. Ga zo snel mogelijk naar buiten en houd afstand van gebouwen. Het kan uren duren voordat reddingswerkers arriveren, dus probeer anderen te redden als dat kan.

 • Bij een tsunami. Als het water zich plotseling terugtrekt van de kust, ga dan snel naar hogergelegen gebied. Wees na de eerste golf voorbereid op meer en hogere golven.

 • Bij een tornado of orkaan. Ga meteen naar een schuilkelder.

 • Bij een overstroming. Blijf weg uit ondergelopen gebouwen. Vermijd het door water te lopen of te rijden. Vloedwater kan rioolwater bevatten en gevaren verbergen, zoals puin, open putten en kapotte elektriciteitskabels.

 • Wist u dit? Een halve meter water kan een auto al meesleuren. De meeste sterfgevallen bij een overstroming worden veroorzaakt doordat mensen door het stromende water proberen te rijden.

 • Als de autoriteiten bevel geven tot evacuatie, vertrek dan meteen! Laat vrienden weten waar u bent, anders gaan ze misschien hun leven riskeren om u te zoeken.

  Als de autoriteiten bevel geven tot evacuatie, vertrek dan meteen!

 • Wist u dit? Berichtjes versturen kan betrouwbaarder zijn dan bellen.

 • Als de autoriteiten zeggen dat iedereen thuis moet blijven of ter plekke moet schuilen, ga dan niet naar buiten. Als er zich een chemische, biologische of nucleaire ramp of aanval voordoet, blijf dan binnen, zet de ventilatie uit en sluit alle deuren en ramen goed af. Ga bij een nucleaire ramp naar het laagste en meest centrale deel van het gebouw om blootstelling aan straling te verminderen. Luister naar het plaatselijke nieuws op radio of tv. Blijf binnen totdat de autoriteiten laten weten dat de dreiging voorbij is.

NA: LET OP UW VEILIGHEID!

Adviezen om ziekte en gevaar te vermijden:

 • Logeer bij vrienden als dat kan, in plaats van in een kamp.

 • Houd uw woonruimte schoon.

 • Draag beschermende kleding als u puinruimt. Draag zo mogelijk handschoenen, stevige schoenen, een helm en een stofmasker. Pas op voor elektriciteitskabels en smeulende kooltjes of stukjes hout die ergens onder liggen.

 • Houd zoveel mogelijk vast aan uw dagelijkse routine. Uw kinderen moeten kunnen zien dat u kalm en optimistisch blijft. Geef ze les, speel met ze en besteed als gezin tijd aan geestelijke dingen. Blijf niet te lang stilstaan bij nieuwsberichten over de ramp en reageer uw angst of frustratie niet af op uw gezin. Accepteer hulp en help anderen.

  Houd na de ramp zo veel mogelijk vast aan uw routine

 • Erken dat u bij een ramp veel kunt kwijtraken. Hulpacties van de regering en andere instanties concentreren zich op het redden van mensenlevens, niet op het vervangen van alle spullen die verloren zijn gegaan. Om te overleven hebben we schoon water, voedsel, kleding en onderdak nodig (1 Timotheüs 6:7, 8).

 • Houd rekening met emotionele schade en zoek hulp. Emotionele schade komt vaak aan het licht als de eerste schok voorbij is. Symptomen zijn onder andere angst, depressiviteit en stemmingswisselingen en ook problemen met denken, werken en slapen. Praat met vrienden die om u geven.

Joshua overleefde de brand op zijn werk, maar veel van zijn kennissen niet. Hij kreeg hulp van ouderlingen en van deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. ‘Ze verzekerden me dat mijn verdriet bij een natuurlijk genezingsproces hoort en dat het zou overgaan’, zegt Joshua. ‘Na een halfjaar werden de nachtmerries minder. Andere symptomen duurden langer.’

Rampen gaan lijnrecht in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. Daarom geven sommige mensen ten onrechte God de schuld. Ook hebben veel mensen net als Joshua met schuldgevoelens te maken. ‘Ik vraag me nog steeds af of ik meer mensen had kunnen redden’, zegt hij. ‘Ik haal troost uit mijn geloof dat God binnenkort over de hele aarde rechtvaardigheid zal brengen en alle onrecht ongedaan zal maken. Ondertussen koester ik elke dag dat ik leef en doe ik wat ik redelijkerwijs kan om mijn leven niet in gevaar te brengen’ (Openbaring 21:4, 5). *

^ ¶33 Zie voor meer informatie over Gods beloften voor de toekomst en waarom hij lijden toelaat, het boek Wat leert de Bijbel echt? Als download beschikbaar op www.jw.org.