Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Dankbaarheid

Dankbaarheid

Laten zien dat je dankbaar bent, heeft zo veel lichamelijke, mentale en emotionele voordelen dat iedereen het tot een deel van zijn dagelijks leven zou moeten maken.

Waarom is dankbaarheid goed voor je?

WAT DE MEDISCHE WETENSCHAP ZEGT

‘Er bestaat een sterk verband tussen dankbaarheid en gelukkiger zijn. Dankbaar zijn helpt mensen om positievere emoties te voelen, te genieten van mooie ervaringen, hun gezondheid te verbeteren, met tegenslagen om te gaan en hechte relaties op te bouwen’ (Harvard Mental Health Letter).

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel moedigt ons aan dankbaarheid te ontwikkelen. Paulus zei: ‘Betoont u dankbaar’, en hij gaf zelf het goede voorbeeld. Hij ‘dankte God’ bijvoorbeeld ‘zonder ophouden’ voor de positieve reacties die hij kreeg op de boodschap die hij met anderen deelde (Kolossenzen 3:15; 1 Thessalonicenzen 2:13). Blijvend geluk bereik je niet door af en toe dankjewel te zeggen, maar door een dankbare instelling te hebben. Dat beschermt ons weer tegen het gevoel ergens recht op te hebben, waardoor we mensen afstoten en ongelukkig worden.

Onze Maker heeft een mooi voorbeeld gegeven in het tonen van dankbaarheid — zelfs tegenover mensen! In Hebreeën 6:10 staat: ‘God is niet onrechtvaardig, zodat hij uw werk en de liefde die gij voor zijn naam hebt getoond (...) zou vergeten.’ Onze Maker beschouwt een gebrek aan dankbaarheid als onrechtvaardig.

‘Verheugt u altijd. Brengt in verband met alles dank’ (1 Thessalonicenzen 5:16, 18).

 Hoe kan dankbaarheid je relaties met anderen verbeteren?

WAT DE ERVARING LEERT

Als we laten zien dat we oprecht dankbaar zijn — bijvoorbeeld voor een cadeautje, of als iemand iets aardigs zegt of ons helpt — dan voelt de gever zich gewaardeerd. Zelfs mensen die we niet kennen, reageren positief als we ze bedanken omdat ze iets aardigs doen, bijvoorbeeld als ze de deur openhouden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Jezus zei: ‘Beoefent het geven, en u zal gegeven worden. Een voortreffelijke, aangestampte, geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot storten’ (Lukas 6:38). Kijk eens naar het voorbeeld van Rose, een doof meisje op Vanuatu, een eiland in de Stille Zuidzee.

Rose bezocht de bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen maar had er weinig aan. Niemand in de gemeente kon gebarentaal, en Rose zelf ook niet. Een echtpaar dat ervaring had met het tolken in gebarentaal, bezocht de gemeente. Ze zagen het probleem en begonnen een gebarentaalklas. Rose was erg dankbaar. Ze zei: ‘Ik ben blij dat ik zo veel vrienden heb die van me houden.’ Voor het echtpaar dat haar had geholpen, was het een enorme beloning om te zien hoe dankbaar ze was en dat ze nu mee kon doen tijdens de bijeenkomsten. Rose was ook dankbaar voor de moeite die anderen hadden gedaan om gebarentaal te leren, zodat ze met haar konden communiceren (Handelingen 20:35).

‘Wie dankzegging als zijn slachtoffer brengt, díé verheerlijkt mij [God](Psalm 50:23).

Hoe ontwikkel je een dankbare instelling?

WAT DE BIJBEL ZEGT

Onze gevoelens zijn nauw verbonden met onze gedachten. De Bijbelschrijver David zei in gebed tegen God: ‘Ik heb gemediteerd over al uw activiteit; gaarne heb ik mij steeds intens beziggehouden met het werk van úw handen’ (Psalm 143:5). David was niet iemand die gauw afgeleid of oppervlakkig was. Hij had een dankbare instelling omdat hij regelmatig diep nadacht over alles wat God deed, en dat bleef hij zijn leven lang doen (Psalm 71:5, 17).

De Bijbel geeft geweldig advies: ‘Al wat waar is, (...) al wat lieflijk is, alles waarover gunstig wordt gesproken, welke deugd er ook is en al wat lof verdient, blijft deze dingen bedenken’ (Filippenzen 4:8). Uit de woorden ‘blijft deze dingen bedenken’ blijkt hoe belangrijk het is regelmatig diep na te denken, wat ons zal helpen een dankbare instelling te ontwikkelen.

De meditatie van mijn hart zal zijn over dingen van verstand’ (Psalm 49:3).