Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Verleiding

Verleiding

Stukgelopen huwelijken, een slechte gezondheid, een knagend geweten. Dat zijn maar een paar gevolgen van toegeven aan verleiding. Hoe kunnen we verleiding weerstaan?

Wat is verleiding?

Verleiding heeft te maken met iets waartoe iemand zich aangetrokken voelt, meestal iets slechts. U bent bijvoorbeeld aan het winkelen en ziet iets wat u graag wilt hebben. De gedachte flitst door uw hoofd dat u het makkelijk zou kunnen stelen zonder betrapt te worden. Maar uw geweten zegt nee! U zet de gedachte dus van u af en loopt door. Op dat moment is de verleiding voorbij en hebt u gewonnen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Als u een verkeerd verlangen voelt opkomen, betekent dat niet dat u slecht bent. De Bijbel zegt dat we allemaal met verleidingen te maken krijgen (1 Korinthiërs 10:13). Waar het om gaat is hoe we erop reageren. Sommigen blijven aan een verkeerd verlangen denken en geven er vroeg of laat aan toe. Anderen zetten het meteen van zich af.

‘Een ieder wordt beproefd doordat hij door zijn eigen begeerte meegetrokken en verlokt wordt’ (Jakobus 1:14).

Waarom is het goed bij verleiding snel te reageren?

De Bijbel laat zien welke stappen tot slechte daden leiden. In Jakobus 1:15 staat: ‘De [verkeerde] begeerte baart, als ze vruchtbaar is geworden [lett. ‘is bevrucht’], zonde.’ Simpel gezegd, als we over een verkeerd verlangen blijven nadenken, komen we op een punt dat het onvermijdelijk wordt dat we eraan toegeven, net zoals een zwangere vrouw op een bepaald moment wel móét bevallen. Maar we kunnen voorkomen dat we een slaaf worden van verkeerde verlangens. We kunnen ze de baas worden.

HOE DE BIJBEL KAN HELPEN

 

Net zoals we verkeerde verlangens in onze geest kunnen voeden, kunnen we ze ook onderdrukken. Hoe? Door ons op iets anders te focussen, bijvoorbeeld door iets te gaan doen, met een vriend te praten of over iets positiefs na te denken (Filippenzen 4:8). Het is ook goed om na te denken over de gevolgen van toegeven aan verleiding, zoals emotionele, lichamelijke of geestelijke schade (Deuteronomium 32:29). Ook het gebed kan een grote hulp zijn. Jezus Christus zei: ‘Bidt voortdurend, opdat gij niet in verzoeking komt’ (Mattheüs 26:41).

‘Wordt niet misleid: God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten’ (Galaten 6:7).

 Hoe kunt u zich wapenen tegen verleiding?

DE REALITEIT

 

Besef dat verleiding een lokmiddel is, waardoor iemand die onverstandig, naïef of onoplettend is in gevaar gebracht kan worden (Jakobus 1:14, vtn.). Dat geldt vooral voor verleidingen die te maken hebben met seksuele immoraliteit, waarvan de gevolgen rampzalig kunnen zijn (Spreuken 7:22, 23).

HOE DE BIJBEL KAN HELPEN

 

‘Indien nu uw rechteroog u doet struikelen,’ zei Jezus, ‘ruk het uit en werp het van u weg’ (Mattheüs 5:29). Natuurlijk bedoelde Jezus dat niet letterlijk! Hij bedoelde dat als we God blij willen maken en eeuwig leven willen krijgen, we onze lichaamsdelen als het ware moeten doden ten opzichte van verkeerd gedrag (Kolossenzen 3:5). Dat kan betekenen dat we ons resoluut van een verleiding moeten afkeren. ‘Wend mijn ogen af, opdat ze dat wat waardeloos is niet zien’, bad een trouwe aanbidder van God (Psalm 119:37).

Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om onszelf te beheersen, want ‘het vlees is zwak’ (Mattheüs 26:41). We zullen dus fouten maken. Maar als we oprecht spijt hebben en echt proberen er geen gewoonte van te maken verkeerde dingen te doen, is onze Schepper, Jehovah God, barmhartig en meelevend (Psalm 103:8). Wat een geruststelling!

‘Indien gij op dwalingen zoudt letten, o Jah, o Jehovah, wie zou stand kunnen houden?’ — Psalm 130:3.