Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een goede naam of reputatie leidt tot respect en vertrouwen

Een goede naam is beter dan grote rijkdom

Een goede naam is beter dan grote rijkdom

EEN goede naam of reputatie is zo waardevol dat die in sommige landen bij de wet beschermd is. Smaad en laster zijn vaak strafbaar. Dat doet denken aan een oude spreuk: ‘Een naam is te verkiezen boven overvloedige rijkdom; gunst is beter dan zelfs zilver en goud’ (Spreuken 22:1). Hoe kunnen we een goede naam en het respect van anderen krijgen? De Bijbel geeft daar praktische adviezen over.

Kijk eens naar wat de Bijbel zegt in Psalm 15. Als antwoord op de vraag ‘wie zal een gast zijn in uw [Gods] tent?’ schreef de psalmist: ‘Hij die (...) rechtvaardigheid oefent en de waarheid spreekt in zijn hart. Hij heeft (...) niet gelasterd. Zijn metgezel heeft hij niets kwaads aangedaan, en geen smaad heeft hij opgenomen tegen zijn intieme kennis. (...) Hij heeft gezworen met betrekking tot wat slecht is voor hemzelf, en toch verandert hij het niet. (...) Steekpenningen (...) heeft hij niet aangenomen’ (Psalm 15:1-5). Zou u geen respect hebben voor iemand die zich aan zulke prachtige principes houdt?

Nog een eigenschap die ons helpt het respect van anderen te winnen is nederigheid. In Spreuken 15:33 wordt gezegd dat nederigheid voorafgaat aan eer. Denk hier eens over na: Iemand die nederig is, ziet waar hij aan moet werken en doet zijn best om te veranderen. Hij is ook bereid sorry te zeggen als hij iemand heeft gekwetst (Jakobus 3:2). Maar iemand die trots is, is juist snel beledigd. ‘Trots komt vóór een ineenstorting, en een hoogmoedige geest vóór struikeling’, zegt Spreuken 16:18.

Maar wat als iemand u zwartmaakt? Is het goed om meteen te reageren, misschien in een vlaag van woede? Vraag u af: als ik me probeer te verdedigen, is het dan niet zo dat de leugen juist verder verspreid wordt? Hoewel juridische stappen soms op zijn plaats zijn, geeft de Bijbel het verstandige advies ‘niet haastig een rechtsgeding te voeren’ maar ‘uw eigen zaak met uw naaste te bepleiten’ (Spreuken 25:8, 9). * Deze overdachte aanpak kan u ook hoge juridische kosten besparen.

De Bijbel is veel meer dan een religieus boek. Het is een betrouwbare gids voor het leven. Iedereen die de wijsheid eruit toepast, ontwikkelt eigenschappen die diep respect verdienen en bijdragen tot een goede naam.

^ ¶5 Meer Bijbelse principes over het oplossen van conflicten staan in Mattheüs 5:23, 24; 18:15-17.