Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De sensationele noordse stern

De sensationele noordse stern

LANG werd aangenomen dat de noordse stern ruim 35.000 kilometer aflegt op zijn tocht van de Noordpool naar de Zuidpool en terug. Maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat de vogels eigenlijk veel verder vliegen.

De stern volgt een indirecte trekroute, zoals op de afbeelding te zien is

Een aantal vogels werd voorzien van een geolocator, een minuscuul apparaatje met ongeveer het gewicht van een paperclip. Dankzij die bijzondere apparaatjes werd duidelijk dat de sterns op hun heen- en terugreis gemiddeld 90.000 kilometer vlogen — de langste migratie ooit. Eén vogel vloog bijna 96.000 kilometer! Vanwaar zo’n groot verschil met eerdere schattingen?

De sterns volgden geen rechtstreekse route, ongeacht waar ze hun migratie begonnen. Zoals op het plaatje te zien is, heeft een gangbare route via de Atlantische Oceaan een S-vorm. Waarom? De vogels maken gewoon gebruik van heersende winden.

Tijdens hun leven van ongeveer 30 jaar kunnen de sterns wel meer dan 2,5 miljoen kilometer vliegen, wat overeenkomt met drie of vier retourtjes naar de maan! ‘Dat is een verbijsterende prestatie voor een vogel van maar zo’n 100 gram’, zegt een onderzoeker. En omdat noordse sterns op beide polen de zomer meemaken, zien ze ‘elk jaar meer daglicht dan enig ander wezen’, zegt het boek Life on Earth: A Natural History.