Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Je uiterlijk

Je uiterlijk

Een goede kijk op je uiterlijk kan het verschil betekenen tussen gelukkig of ongelukkig zijn.

Waarom hechten we waarde aan ons uiterlijk?

Hoe het werkt is een mysterie, maar de hersenen weten wanneer iets mooi is. In de Bijbel wordt niet uitgelegd hoe dat kan, maar er blijkt wel uit waarom we gevoelig zijn voor mooie dingen: we hebben Gods eigenschappen meegekregen (Genesis 1:27; Prediker 3:11). Hij heeft ook het ontzettend ingewikkelde menselijk lichaam gemaakt, dat op een bijzondere manier in elkaar zit en functioneert. Een componist van vroeger zei daarover: ‘Ik zal u prijzen omdat ik op een vrees inboezemende wijze wonderbaar ben gemaakt’ (Psalm 139:14).

Helaas hechten veel mensen tegenwoordig te veel waarde aan hun uiterlijk — iets wat door de mode-industrie en de media wordt gepromoot. Volgens het boek Body Image blijkt uit een aantal onderzoeken in westerse landen dat ‘iemands zelfbeeld voornamelijk wordt bepaald door hoe hij over zijn uiterlijk denkt’. Maar iemand die zo denkt, vergeet iets veel belangrijkers: hoe je vanbinnen bent (1 Samuël 16:7).

In veel culturen wordt te veel nadruk gelegd op het uiterlijk en sexappeal

Doordat er zo veel nadruk wordt gelegd op het uiterlijk, wordt er ook steeds meer gefocust op sexappeal, vooral bij vrouwen. Uit een rapport uit 2007 van de Amerikaanse Vereniging voor Psychologie (APA) blijkt dat ‘in vrijwel alle media vrouwen worden geseksualiseerd’. In de Bijbel staat duidelijk waarom we het moeten vermijden beïnvloed te worden door zulke trends (Kolossenzen 3:5, 6).

‘Jullie schoonheid wordt niet bepaald door je uiterlijk. (...) Het gaat om je hart en hoe je van binnen bent. Dat vindt God belangrijk. Wees dus vriendelijk en bescheiden, dan heb je een schoonheid die nooit zal verdwijnen’ (1 Petrus 3:3, 4, Bijbel in Gewone Taal).

Waarom is het goed een evenwichtige kijk te hebben?

Sommigen zeggen over het uiterlijk: ‘Laat zien wat je hebt!’ Volgens een rapport van de APA leren meisjes in culturen waar zo’n denkwijze heel gewoon is, zichzelf al heel vroeg te bezien ‘als lustobjecten (...) die beoordeeld worden op hun uiterlijk’. Dat is een gevaarlijke kijk. Het is volgens de APA zelfs een groot sociaal en gezondheidsprobleem  dat ‘allerlei negatieve emotionele gevolgen’ kan hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden tot stress en ‘zelfs tot zelfhaat (...), eetstoornissen, een slecht zelfbeeld en depressies of depressieve buien’.

‘Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij’ (Prediker 11:10, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Wat is een gezonde kijk?

In de Bijbel wordt ‘gezond verstand’ geassocieerd met bescheidenheid (1 Timotheüs 2:9). Sta hier eens bij stil: iemand die bescheiden is, is niet oppervlakkig of geobsedeerd door zijn uiterlijk maar heeft een gezonde, evenwichtige kijk op zichzelf. Een bescheiden mens houdt ook rekening met de gevoelens van anderen, waardoor hij gerespecteerd wordt en, belangrijker nog, Gods goedkeuring krijgt (Micha 6:8). Bovendien zal zo iemand eerder echte vrienden maken en potentiële huwelijkspartners aantrekken voor wie een lange en gelukkige relatie belangrijker is dan fysieke aantrekkingskracht.

In de Bijbel staan goede redenen om ons te focussen op de persoon die we vanbinnen zijn, ‘de verborgen persoon van het hart’ (1 Petrus 3:3, 4). Een mooie persoonlijkheid is tijdloos. Je persoonlijkheid kan zelfs steeds mooier worden! In Spreuken 16:31 staat: ‘Grijsheid is een luisterrijke kroon wanneer ze op de weg der rechtvaardigheid wordt gevonden.’ Daarom zullen personen die naar het advies van de Bijbel luisteren, of ze nu jong zijn of oud, niet alleen de sleutel tot ware schoonheid vinden maar ook die tot zelfrespect en tevredenheid.

‘Charme kan bedrieglijk zijn en schoonheid ijdel; maar de vrouw die Jehovah vreest, die verwerft zich lof’ (Spreuken 31:30).