Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Toon empathie

Toon empathie

Het probleem

Als we te veel gefocust zijn op de verschillen tussen ons en een bepaalde groep mensen, zouden we kunnen gaan denken dat ze vreemd of raar zijn. We zouden daardoor op ze kunnen gaan neerkijken. Als we eenmaal zo’n negatief beeld van ze hebben, is het moeilijk om met ze mee te leven. Zo’n gebrek aan empathie kan een symptoom zijn van een onderliggend probleem. Het kan erop duiden dat we bevooroordeeld zijn.

Bijbels principe

‘Wees blij met mensen die blij zijn. Huil met mensen die huilen.’ — ROMEINEN 12:15.

Betekenis: Dit principe kan samengevat worden in twee woorden: toon empathie. Empathie is het vermogen om jezelf in een ander te verplaatsen en te voelen wat hij voelt.

Waarom het goed is empathie te tonen

Als we met iemand meeleven, worden we ons ervan bewust hoeveel we met die persoon gemeen hebben. Misschien komen we erachter dat hij of zij hetzelfde voelt en op dezelfde manier reageert als wij. Empathie helpt ons te beseffen dat wij allemaal, ongeacht onze achtergrond, deel uitmaken van dezelfde menselijke familie. Hoe meer we ons focussen op de overeenkomsten, hoe minder snel we anderen negatief zullen beoordelen.

Empathie helpt ons ook om anderen te respecteren. Anne-Marie, uit Senegal, keek vroeger neer op mensen van een zogenaamd lagere kaste. Ze vertelt hoe empathie haar heeft geholpen: ‘Toen ik zag hoe moeilijk personen van lagere kasten het hadden, vroeg ik me af hoe ik me zou voelen als ik in hun schoenen stond. Daardoor ging ik erover nadenken hoeveel mijn zogenaamd hogere status eigenlijk voorstelde — een status die ik niet had gekozen of had verdiend.’ Als we proberen te begrijpen hoe moeilijk anderen het hebben, zullen we eerder geneigd zijn met ze mee te leven in plaats van ze te bekritiseren.

Wat u kunt doen

Probeer verder te kijken dan de verschillen en zoek overeenkomsten tussen u en mensen van een groep waar u misschien negatief over denkt. Probeer u bijvoorbeeld voor te stellen hoe ze zich voelen als ze:

Empathie helpt ons te beseffen dat we allemaal deel uitmaken van dezelfde menselijke familie

  • met hun familie van een maaltijd genieten

  • thuiskomen na een lange werkdag

  • tijd met vrienden doorbrengen

  • naar hun favoriete muziek luisteren

Probeer u nu te verplaatsen in hun situatie. Vraag u af:

  • Hoe zou ik reageren als iemand me het gevoel gaf dat ik niets waard was?

  • Hoe zou ik me voelen als anderen een oordeel over me hadden voordat ze me überhaupt kenden?

  • Als ik deel zou uitmaken van hun groep, hoe zou ik dan door anderen behandeld willen worden?