Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een blijvende oplossing

Een blijvende oplossing

Miljoenen mensen hebben de principes in de vorige artikelen toegepast en hebben veel van hun vooroordelen uit hun hart kunnen bannen. Helaas lukt het maar niet om alle vooroordelen die er bestaan uit te roeien. Is de situatie dan hopeloos?

Een ideale regering

Regeringen zijn er niet in geslaagd om bevooroordeelde meningen van mensen te veranderen. Maar betekent dit dat geen enkele regering vooroordelen kan uitbannen?

Een regering die een echte oplossing kan bieden, zou:

  1. 1. mensen moeten motiveren om veranderingen aan te brengen in de manier waarop ze anderen bezien.

  2. 2. de wonden moeten helen die het voor iemand moeilijk maken anderen gelijkwaardig te behandelen.

  3. 3. leiders moeten hebben die volkomen integer zijn en elke onderdaan gelijkwaardig behandelen.

  4. 4. alle verschillende groepen mensen moeten verenigen.

In de Bijbel staat dat God zo’n regering heeft opgericht. Die regering wordt ‘Gods Koninkrijk’ genoemd (Lukas 4:43).

Kijk eens waarin die regering zal voorzien.

1. Voortreffelijk onderwijs

De bewoners van het land [zullen] leren wat rechtvaardigheid is.’ — JESAJA 26:9.

‘Ware rechtvaardigheid zal vrede opleveren, ware rechtvaardigheid zal zorgen voor blijvende rust en veiligheid.’ — JESAJA 32:17.

Wat zal dat betekenen? Gods Koninkrijk zal mensen leren wat goed is. Als mensen leren onderscheiden wat goed is of slecht — rechtvaardig of onrechtvaardig — zal hun houding tegenover anderen veranderen. Iedereen zal erkennen dat het juist is om liefde te hebben voor alle soorten mensen.

2. Genezing

God ‘zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij.’ — OPENBARING 21:4.

Wat zal dat betekenen? Gods Koninkrijk zal alle pijn die door onrecht is veroorzaakt ongedaan maken. Iedereen die ooit slachtoffer is geweest van onrecht zal niet langer een reden hebben om haat te voelen.

 3. Goed leiderschap

‘Hij zal niet oordelen op basis van wat zijn ogen alleen maar zien of terechtwijzen op basis van wat zijn oren horen. Hij zal een eerlijk oordeel vellen over de armen, en in rechtvaardigheid zal hij uitspraken doen ten gunste van de zachtmoedigen van de aarde.’ — JESAJA 11:3, 4.

Wat zal dat betekenen? Jezus Christus, de Koning van Gods Koninkrijk in de hemel, zal over de aarde regeren, en zijn bestuur zal rechtvaardig en onpartijdig zijn. Jezus zal alle volken gelijk behandelen, en hij kan ervoor zorgen dat iedereen op aarde zich aan zijn rechtvaardige wetten houdt.

4. Eenheid

Gods Koninkrijk leert mensen ‘eensgezind te zijn, dezelfde liefde te hebben en saamhorig en één van geest te zijn’. — FILIPPENZEN 2:2.

Wat zal dat betekenen? De eenheid onder de onderdanen van Gods Koninkrijk zal niet slechts een dun laagje vernis zijn. Ze zullen ‘eensgezind’ zijn omdat ze oprecht van elkaar zullen houden.