Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vooroordelen: Bent u besmet?

Vooroordelen: Bent u besmet?

Vooroordelen zijn als een virus — schadelijk voor het slachtoffer, en mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze besmet zijn.

Mensen hebben niet alleen vooroordelen op grond van iemands nationaliteit, ras, stam of taal maar ook op grond van iemands geloof, geslacht of maatschappelijke status. Sommigen plakken iemand meteen een etiket op vanwege zijn of haar leeftijd, opleiding, handicap of uiterlijk. Toch denken ze misschien nog steeds dat ze geen vooroordelen hebben.

Zou het kunnen dat u besmet bent? Het is meestal makkelijk bij anderen op te merken dat ze vooroordelen hebben. Maar vaak zijn we ons niet bewust van onze eigen vooroordelen. Het valt niet te ontkennen dat iedereen in zekere mate bevooroordeeld is. Hoogleraar sociologie David Williams zegt dat als mensen een bepaalde groep in een hokje hebben geplaatst en ze vervolgens iemand van die groep ontmoeten, ‘ze die persoon anders behandelen maar zich daar in alle oprechtheid niet bewust van zijn’.

Een voorbeeld. Jovica woont in een land in de Balkan waar ook een minderheidsgroep woont. ‘Ik dacht dat niemand van die groep een goed mens kon zijn’, geeft hij toe. ‘Naar mijn mening was dat gewoon een feit. Ik vond niet dat ik bevooroordeeld was.’

In veel landen zijn er wetten die racisme en discriminatie tegengaan. Toch bestaan er nog steeds heel veel vooroordelen. Hoe komt dat? Omdat die wetten alleen iemands daden aanpakken. Ze hebben geen invloed op wat iemand denkt of voelt. En vooroordelen ontstaan in iemands hoofd en hart. Is de strijd tegen vooroordelen dan een verloren strijd? Of kunnen we die strijd winnen?

De volgende artikelen bespreken vijf principes die veel mensen geholpen hebben hun eigen vooroordelen te overwinnen.