Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Spiritualiteit

Spiritualiteit

Zoals in het eerste artikel werd opgemerkt, zien veel mensen de Bijbel als een heilig boek. Ze merken dat als ze de Bijbel lezen en de adviezen erin toepassen, ze een rijker geestelijk leven krijgen en ook een doel in het leven.

Spiritualiteit duidt op een bepaalde levenshouding. De Bijbel spreekt ook wel over ‘geestelijk ingesteld’ zijn (Judas 18, 19). In tegenstelling tot mensen die vleselijk ingesteld zijn — mensen die vooral gefocust zijn op zichzelf — zijn mensen die geestelijk ingesteld zijn meer gefocust op God en zijn normen en waarden (Efeziërs 5:1).

HOOP

BIJBELS PRINCIPE: ‘Als je de moed laat zakken in moeilijke tijden, zul je weinig kracht hebben.’ — Spreuken 24:10, voetnoot.

WAT HET BETEKENT: Moedeloosheid kan je beroven van de kracht die je nodig hebt om goed met problemen om te gaan. Maar hoop kan je de moed geven om door te gaan. Het kan vertroostend zijn te weten dat de problemen waarmee we te maken hebben waarschijnlijk tijdelijk zijn. En soms kan er zelfs iets goeds uit voortkomen.

WAT JE KUNT DOEN: Probeer een positieve kijk op de toekomst te hebben. Als u bepaalde doelen hebt, zet dan stappen om die te bereiken in plaats van te wachten op de perfecte omstandigheden of bezorgd te zijn over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Natuurlijk kunnen er altijd dingen gebeuren die u niet had zien aankomen (Prediker 9:11). Maar in de praktijk valt het meestal wel mee. De Bijbel zegt dan ook: ‘Zaai je zaad in de morgen en laat tot de avond je hand niet rusten, want je weet niet wat succes zal hebben, het een of het ander, of allebei’ (Prediker 11:6).

ANTWOORDEN OP LEVENSVRAGEN

BIJBELS PRINCIPE: ‘Geef mij inzicht (...). Uw woord is volkomen betrouwbaar.’ — Psalm 119:144, 160, De Nieuwe Bijbelvertaling.

 WAT HET BETEKENT: De Bijbel geeft antwoord op belangrijke levensvragen, zoals

  • Waar komen we vandaan?

  • Waarom zijn we hier?

  • Wat gebeurt er na de dood?

  • Is dit leven alles wat er is?

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben een beter leven gekregen doordat ze in de Bijbel het antwoord hebben gevonden op deze en andere vragen.

WAT JE KUNT DOEN: Onderzoek wat de Bijbel leert. Vraag aan een van Jehovah’s Getuigen om u te helpen de Bijbel beter te begrijpen. Ga naar onze website, jw.org, of bezoek een van onze bijeenkomsten, die gratis zijn en voor iedereen toegankelijk.

ANDERE BIJBELSE PRINCIPES

Bekijk de video De Bijbel onderzoeken — Waarom?, beschikbaar in ruim 880 talen op www.jw.org

WEES JE BEWUST VAN JE SPIRITUELE BEHOEFTEN.

‘Gelukkig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften.’ — MATTHEÜS 5:3.

LEER MEER OVER DE GOD VAN DE BIJBEL.

‘God wilde dat ze hem zouden zoeken (...) en hem ook echt zouden vinden. Hij is eigenlijk niet ver van elk van ons.’ — HANDELINGEN 17:27.

LEES DE BIJBEL EN DENK NA OVER WAT JE LEEST.

‘Gelukkig de mens die (...) vreugde vindt in de wet van Jehovah * en mediteert over zijn wet, dag en nacht. (...) Hij zal slagen in alles wat hij doet.’ — PSALM 1:1-3, voetnoot.

^ ¶23 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.