Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Gezinsleven en vriendschappen

Gezinsleven en vriendschappen

Veel mensen vinden het een uitdaging om hun band met familie en vrienden sterk te houden. Kijk eens naar een aantal Bijbelse principes die hierbij kunnen helpen.

WEES ONZELFZUCHTIG

BIJBELS PRINCIPE: ‘Heb niet alleen oog voor je eigen belangen maar ook voor de belangen van anderen.’ — Filippenzen 2:4.

WAT HET BETEKENT: In goede relaties ligt de focus meer op geven dan op ontvangen. Als je op jezelf gericht bent, kan dat je band met anderen schaden. Iemand die zelfzuchtig is, is bijvoorbeeld sneller geneigd ontrouw te zijn aan zijn of haar huwelijkspartner. Ook wil niemand vrienden worden met iemand die altijd opschept over wat hij weet of bezit. Het boek The Road to Character zegt dan ook dat ‘egocentrisch zijn veel onwenselijke gevolgen heeft’.

WAT JE KUNT DOEN:

  • Help anderen. Goede vrienden vertrouwen elkaar en staan altijd voor elkaar klaar. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die anderen helpen minder last hebben van depressies en een positiever zelfbeeld hebben.

  • Toon empathie. Empathie is wel omschreven als de pijn van een ander in je eigen hart voelen. Iemand die empathie toont, zal niet zo snel vervallen tot bijtend sarcasme — scherpe en vaak ironische opmerkingen die bedoeld zijn om iemand te kwetsen.

    Als je empathie toont, zul je meer van anderen kunnen verdragen. Empathie kan je dan ook helpen om geen vooroordelen te hebben en vriendschappen aan te gaan met mensen die een andere cultuur of achtergrond hebben.

  •   Geef van je tijd. Hoe meer tijd u met anderen doorbrengt, hoe beter u ze leert kennen. Om goede vriendschappen op te bouwen, zijn zinvolle gesprekken nodig. Wees dus een goede luisteraar. Toon interesse in dingen die voor uw vrienden belangrijk zijn. Volgens een recent onderzoek ‘kunnen diepe gesprekken mensen gelukkiger maken’.

KIES GOEDE VRIENDEN

BIJBELS PRINCIPE: ‘Slechte omgang bederft goede gewoonten.’ — 1 Korinthiërs 15:33.

WAT HET BETEKENT: De mensen met wie je omgaat hebben veel invloed op je — positief of negatief. Sociologen zijn het erover eens dat die invloed een grote impact op je leven kan hebben. Ze zeggen bijvoorbeeld dat als je jezelf omringt met mensen die roken of die gaan scheiden, de kans groter is dat je zelf begint met roken of over een echtscheiding gaat nadenken.

WAT JE KUNT DOEN: Ga vriendschappen aan met mensen die hoge normen en waarden hebben en die eigenschappen hebben die u bewondert. Ga bijvoorbeeld om met mensen die tactvol, respectvol, vrijgevig en gastvrij zijn.

ANDERE BIJBELSE PRINCIPES

Bekijk video’s met Bijbels advies voor echtparen, jongeren en kinderen

ZEG NIETS DAT EEN ANDER KAN KWETSEN.

‘Ondoordachte woorden zijn als dolksteken.’ — SPREUKEN 12:18.

WEES VRIJGEVIG.

‘Een vrijgevig mens zal gedijen.’ — SPREUKEN 11:25.

BEHANDEL ANDEREN GOED.

‘Behandel andere mensen zoals je zelf graag behandeld wilt worden.’ — MATTHEÜS 7:12.