ONTWAAKT! Nr. 3 2019 | Wat kan de Bijbel voor je betekenen?

De Bijbel heeft mensen al generaties lang geholpen een beter leven te leiden. Je kunt in je dagelijks leven veel hebben aan het praktische advies erin.

Een oud boek voor het leven van nu

Kijk eens wat sommigen persoonlijk hebben gehad aan het lezen van de Bijbel en het toepassen van het advies erin.

Fysieke gezondheid

Bijbelse principes kunnen je helpen een gezonder leven te leiden.

Emotionele gezondheid

Het is goed om te leren hoe je je emoties onder controle kunt houden.

Gezinsleven en vriendschappen

In goede relaties ligt de focus meer op geven dan op ontvangen.

Geldzaken

Hoe kunnen Bijbelse principes een hulp zijn om financiële problemen terug te dringen?

Spiritualiteit

Hoe kunnen Gods normen en Bijbelse principes je helpen een rijker geestelijk leven te krijgen?

Het meest waardevolle boek in de geschiedenis

Uit statistieken blijkt dat de Bijbel veruit het meest vertaalde en verspreide boek ter wereld is.

In deze uitgave: Wat kan de Bijbel voor je betekenen?

In de Bijbel staan praktische adviezen voor het dagelijks leven.