Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | IS DE BIJBEL ECHT EEN BOEK VAN GOD?

De Bijbel: Altijd nauwkeurig

De Bijbel: Altijd nauwkeurig

Wetenschappelijk nauwkeurig

DE BIJBEL is geen wetenschappelijk leerboek, maar als er over de natuur wordt gesproken, is de informatie altijd nauwkeurig. Bekijk de volgende voorbeelden op het gebied van meteorologie en genetica eens.

METEOROLOGIE: REGENVORMING

METEOROLOGIE

In de Bijbel staat: ‘Hij [God] trekt de waterdruppels omhoog; ze sijpelen door als regen voor zijn nevel, zodat de wolken druppelen’ (Job 36:27, 28).

In dit gedeelte beschrijft de Bijbel de drie hoofdfasen van de waterkringloop. God, de Bron van zonnewarmte, ‘trekt de waterdruppels omhoog’ door middel van (1) verdamping. Daarna leidt (2) condensatie van de gestegen waterdamp tot wolkvorming. De wolken produceren vervolgens regen of een andere vorm van (3) neerslag. Zelfs nu nog begrijpen meteorologen niet elk detail van het fenomeen regen. Interessant genoeg wordt in de Bijbel de vraag gesteld: ‘Wie kan de wolkenlagen begrijpen?’ (Job 36:29) De Maker daarentegen begrijpt de waterkringloop wel en zorgde ervoor dat een mens de feiten nauwkeurig in de Bijbel zou opnemen. En dat deed hij lang voordat mensen het basisproces wetenschappelijk konden verklaren.

GENETICA: EMBRYO-ONTWIKKELING

GENETICA

Koning David zei tegen God: ‘Uw ogen zagen zelfs het embryo van mij, en in uw boek waren alle delen ervan beschreven’ (Psalm 139:16). David beschreef in poëtische taal dat de ontwikkeling van een embryo plaatsvond volgens de aanwijzingen in een al bestaand ‘boek’ of plan. Dat schreef hij zo’n 3000 jaar geleden op!

Toch werden de basisprincipes van genetica pas halverwege de 19de eeuw door de Oostenrijkse plantkundige Gregor Mendel ontdekt. En pas in april 2003 waren onderzoekers klaar met het sequencen (in kaart brengen) van het menselijk genoom, dat alle genetische informatie bevat die nodig is om een levend menselijk lichaam te bouwen. Wetenschappers omschrijven de genetische code ook wel als een woordenboek vol met woorden die bestaan uit de letters van een alfabet. De woorden vormen de genetische instructies. Op basis van die instructies ontwikkelen de delen van het embryo, zoals de hersenen, het hart, de longen en de ledematen, zich in een precieze volgorde en precies op tijd. Wetenschappers noemen het genoom daarom ook wel het ‘boek van het leven’. Hoe kon David het zo nauwkeurig beschrijven? Hij zei nederig: ‘De geest van Jehovah * was het die door mij heeft gesproken, en zijn woord was op mijn tong’ (2 Samuël 23:2).

 Voorspelt de toekomst nauwkeurig

HET zou heel moeilijk zijn, zo niet onmogelijk, om te weten wanneer, hoe en in welke mate een koninkrijk of stad zou opkomen of vallen. Toch voorspelde de Bijbel heel gedetailleerd welke machtige regeringen en steden vernietigd zouden worden. Laten we eens twee voorbeelden bekijken.

DE VAL EN VERWOESTING VAN BABYLON

Het oude Babylon was het centrum van een machtig rijk dat eeuwenlang veel invloed had in het westen van Azië. Het was zelfs een tijdje de grootste stad ter wereld. Toch had de Bijbelschrijver Jesaja al zo’n 200 jaar eerder onder leiding van God voorspeld dat een veroveraar met de naam Cyrus de stad Babylon zou binnenvallen en dat de stad nooit meer bewoond zou worden (Jesaja 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2). Is dat ook echt gebeurd?

GESCHIEDENIS

In oktober 539 v.Chr. werd Babylon in één nacht door Cyrus de Grote veroverd. Na verloop van tijd raakten de kanalen, die ooit de vruchtbare omgeving van water hadden voorzien, verstopt omdat ze niet meer onderhouden werden. Tegen 200 n.Chr. was het gebied naar verluidt compleet verlaten. Tegenwoordig bestaat Babylon nog steeds alleen maar uit ruïnes. Precies zoals de Bijbel had voorspeld, is Babylon ‘geheel en al een verlaten woestenij geworden’ (Jeremia 50:13).

Hoe kan het dat de Bijbelschrijver dit zo nauwkeurig kon voorspellen? Uit de Bijbel blijkt dat het een ‘uitspraak tegen Babylon [was], die Jesaja, de zoon van Amoz, in een visioen had gezien’ (Jesaja 13:1).

NINEVÉ: ZO DOR ALS EEN WOESTIJN

Ninevé, de hoofdstad van het Assyrische Rijk, werd beschouwd als een architectonisch wonder. De stad had brede straten, openbare tuinen, tempels en gigantische paleizen. Toch voorspelde de profeet Zefanja dat deze indrukwekkende stad een ‘verlaten woestenij, een waterloze streek gelijk de wildernis’ zou worden (Zefanja 2:13-15).

In de zevende eeuw v.Chr. werd Ninevé door de gecombineerde legers van de Babyloniërs en de Meden volledig verwoest. Volgens één naslagwerk raakte de veroverde stad vervolgens ‘2500 jaar lang in de vergetelheid’. Een tijdlang twijfelden mensen er zelfs aan of Ninevé ooit had bestaan! Pas halverwege de 19de eeuw ontdekten archeologen de ruïnes van Ninevé. Inmiddels is de locatie verder in verval geraakt door onder meer vandalisme, waardoor het Global Heritage Fund de waarschuwing gaf: ‘De eeuwenoude overblijfselen van Ninevé zouden nu voorgoed verloren kunnen gaan.’

Hoe kwam Zefanja aan zijn informatie? Hij zei dat het ‘woord van Jehovah tot [hem] kwam’ (Zefanja 1:1).

 De Bijbel beantwoordt levensvragen

DE BIJBEL geeft duidelijke antwoorden op belangrijke levensvragen. Sta eens stil bij de volgende voorbeelden.

WAAROM IS ER ZO VEEL KWAAD EN LIJDEN IN DE WERELD?

De oorzaak van kwaad en lijden wordt uitgebreid in de Bijbel besproken.

  1. De ene mens heeft over de andere mens geheerst tot diens nadeel’ (Prediker 8:9).

    Onbekwame en corrupte regeringen hebben enorm veel lijden veroorzaakt.

  2. ‘Tijd en onvoorziene gebeurtenissen treffen hen allen’ (Prediker 9:11).

    Onvoorziene gebeurtenissen, zoals een ernstige ziekte, een ongeluk of een ramp, kunnen iedereen treffen, waar en wanneer maar ook.

  3. ‘Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood’ (Romeinen 5:12).

    Onvolmaaktheid en de dood bestonden niet toen de eerste man en vrouw gemaakt werden. Zonde ‘kwam de wereld binnen’ toen zij de Maker opzettelijk ongehoorzaam waren.

De Bijbel laat het niet bij de uitleg waarom mensen lijden. Er wordt ook in beloofd dat God een eind zal maken aan slechtheid en ‘elke traan uit hun ogen zal wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn’ (Openbaring 21:3, 4).

WAT GEBEURT ER ALS WE DOODGAAN?

In de Bijbel wordt uitgelegd dat de dood een staat van volledige onbewustheid en inactiviteit is. In Prediker 9:5 staat: ‘De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust.’ Als we doodgaan, ‘vergaan onze gedachten’ (Psalm 146:4). Dat betekent dus dat alle hersenactiviteit, waaronder de werking van de zintuigen, ophoudt als we sterven. We kunnen niets meer voelen, denken of doen.

Maar de Bijbel legt niet alleen maar uit wat de toestand van de doden is. Er wordt ook gesproken over het geweldige vooruitzicht dat mensen uit de dood gewekt zullen worden door middel van de opstanding (Hosea 13:14; Johannes 11:11-14).

WAAROM BESTAAN WE?

Volgens de Bijbel heeft Jehovah, God, de eerste man en vrouw gemaakt (Genesis 1:27). Adam, de eerste man, wordt daarom beschreven als een ‘zoon van God’ (Lukas 3:38). De mens werd met een doel gemaakt:  om een band op te bouwen met zijn Vader in de hemel en om een gelukkig en zinvol leven op aarde te leiden, en dat voor altijd. Daarom heeft elk mens een natuurlijk verlangen om God te leren kennen. In de Bijbel staat dan ook: ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben’ (Mattheüs 5:3, Bijbel in Gewone Taal).

Verder wordt in de Bijbel gezegd: ‘Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het onderhouden!’ (Lukas 11:28) De Bijbel helpt ons niet alleen om God te leren kennen maar ook om een gelukkiger leven en een hoop voor de toekomst te hebben.

De Goddelijke Auteur en u

NA HET bewijs onderzocht te hebben, zijn miljoenen mensen wereldwijd tot de conclusie gekomen dat de Bijbel meer is dan alleen maar een oud boek. Ze zijn ervan overtuigd dat de Bijbel door God is geïnspireerd en dat het zijn manier is om met mensen te communiceren — ook met u! God nodigt u via de Bijbel uit hem te leren kennen en zijn vriend te worden. De Bijbel belooft: ‘Nadert tot God en hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:8).

In de Bijbel graven biedt een bijzondere mogelijkheid. Net zoals u bij het lezen van een boek een beeld krijgt van de gedachtewereld van de schrijver, krijgt u door het lezen van de Bijbel een beeld van de gedachten en gevoelens van de Auteur van de Bijbel, God. Denk u eens in wat dat voor u kan betekenen. U kunt uw Maker als persoon leren kennen! Daarnaast onthult de Bijbel:

Wilt u meer weten? Jehovah’s Getuigen kunnen u helpen gratis Bijbellessen te volgen. Daardoor zult u een steeds hechtere band krijgen met de Auteur van de Bijbel, Jehovah.

In dit artikel zijn enkele bewijzen besproken waaruit blijkt dat de Bijbel echt een boek van God is. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen en te vinden op www.jw.org

U kunt op www.jw.org ook het filmpje Wie is de auteur van de Bijbel? kijken

Ga naar PUBLICATIES > VIDEO’S

^ ¶10 In de Bijbel wordt God bij zijn naam, Jehovah, genoemd (Psalm 83:18).