Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | IS DE BIJBEL ECHT EEN BOEK VAN GOD?

De Bijbel: Echt ‘door God geïnspireerd’?

De Bijbel: Echt ‘door God geïnspireerd’?

DENKT u dat de Bijbel van God komt? Of denkt u dat het een boek is waar alleen maar gedachten van mensen in staan?

Dat blijft zelfs onder belijdende christenen onderwerp van discussie. In 2014 bijvoorbeeld bleek uit een opiniepeiling in de Verenigde Staten dat de meerderheid van de christenen vond dat de ‘Bijbel op de een of andere manier iets met God te maken heeft’. Aan de andere kant zag 1 op de 5 ondervraagden de Bijbel als een boek met ‘oude fabels, legenden, geschiedenis en leringen van mensen’. Uit die tegenstrijdige meningen blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over wat de term ‘geïnspireerd’ in verband met de Bijbel echt betekent (2 Timotheüs 3:16).

WAT BETEKENT ‘DOOR GOD GEÏNSPIREERD’?

De Bijbel bestaat uit 66 kleine boeken, die door zo’n 40 schrijvers in een periode van ongeveer 1600 jaar geschreven zijn. Maar hoe kan de Bijbel ‘door God geïnspireerd’ zijn als die door mensen geschreven is? Eenvoudig gezegd betekent ‘door God geïnspireerd’ dat God de Bron is van de informatie in de Bijbel. In de Bijbel wordt gezegd dat de schrijvers namens God spraken ‘zoals zij door heilige geest werden meegevoerd’ (2 Petrus 1:21). Dat wil zeggen dat God heilige geest — zijn onzichtbare, aandrijvende kracht — gebruikte om zijn boodschap aan de schrijvers van de Bijbelboeken door te geven. Het is te vergelijken met een zakenman die zijn assistent een brief dicteert. De auteur van de brief is degene die de brief dicteert, niet degene die de brief schrijft.

Sommige Bijbelschrijvers kregen Gods boodschap te horen via een engel. Andere zagen visioenen van God. In sommige gevallen bracht God zijn boodschap over via een droom. Soms mochten de schrijvers hun eigen woorden gebruiken, in andere gevallen gaf God ze de precieze bewoordingen. Hoe dan ook, de schrijvers brachten steeds Gods gedachten over en niet die van henzelf.

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de Bijbelschrijvers echt door God werden geïnspireerd? Sta eens stil bij drie overtuigende bewijzen.