Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Geloof

Geloof

Sommige mensen beweren religieus te zijn maar vinden het moeilijk te begrijpen wat ‘geloof’ is. Wat is geloof, en waarom is het belangrijk?

Wat is geloof?

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

Veel mensen denken dat iemand die geloof heeft, ergens van overtuigd is zonder er echt bewijs voor te hebben. Stel dat een religieus persoon zegt: ‘Ik geloof in God.’ Als die persoon wordt gevraagd waarom hij gelooft, zegt hij misschien: ‘Zo ben ik opgevoed’, of ‘Dat heb ik altijd zo geleerd.’ In zulke gevallen lijkt het verschil tussen geloof hebben en goedgelovig zijn misschien maar klein.

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Geloof is de verzekerde verwachting van dingen waarop wordt gehoopt, de duidelijke demonstratie van werkelijkheden die echter niet worden gezien’ (Hebreeën 11:1). Iemand kan pas zeker weten dat iets waar hij op hoopt, uitkomt, als hij daar overtuigende redenen voor heeft. Het woord dat in de oorspronkelijke taal voor de term ‘verzekerde verwachting’ wordt gebruikt, betekent meer dan een innerlijke beleving of een droombeeld. Het gaat dus om een overtuiging die is gebaseerd op bewijs.

‘Ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat hij God is’ (Romeinen 1:20, Bijbel in Gewone Taal).

Waarom is het belangrijk geloof te ontwikkelen?

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Het is zonder geloof onmogelijk hem welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken’ (Hebreeën 11:6).

Zoals eerder gezegd, geloven veel mensen alleen maar in God omdat ze dat zo geleerd hebben. Ze zeggen misschien: ‘Zo ben ik opgevoed.’ Maar God wil dat zijn aanbidders echt geloven dat hij bestaat en van ze houdt. Dat is één reden waarom de Bijbel ons aanmoedigt hem oprecht te zoeken, zodat we hem echt kunnen leren kennen.

‘Nadert tot God en hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:8).

 Hoe kunt u geloof ontwikkelen?

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Geloof volgt op hetgeen wordt gehoord’ (Romeinen 10:17). De eerste stap bij het ontwikkelen van geloof in God is dus ‘horen’ wat de Bijbel echt over hem leert (2 Timotheüs 3:16). Als u de Bijbel bestudeert, zult u overtuigende antwoorden vinden op belangrijke vragen als: Wie is God? Welk bewijs is er dat hij bestaat? Geeft God echt om me? Wat is Gods bedoeling voor de toekomst?

Overal om ons heen zien we bewijs van Gods bestaan

Jehovah’s Getuigen willen graag de Bijbel met u bestuderen. Zoals op onze website, jw.org, staat, ‘leren Jehovah’s Getuigen andere mensen graag wat er in de Bijbel staat, maar dwingen we nooit iemand om lid van onze religie te worden. We laten met respect zien wat de Bijbel zegt en erkennen dat iedereen het recht heeft te kiezen wat hij of zij gelooft.’

Uiteindelijk moet uw geloof gebaseerd zijn op bewijs dat u ziet als u onderzoekt of het waar is wat de Bijbel zegt. Op die manier volgt u het voorbeeld van eerste-eeuwse studenten die ‘het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aannamen en dagelijks zorgvuldig de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren’ (Handelingen 17:11).

‘Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus’ (Johannes 17:3).