Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 5

Leer van volwassenen

Leer van volwassenen

WAT HOUDT HET IN?

Kinderen hebben volwassenen in hun leven nodig die leiding en advies kunnen geven. Als ouder bent u in de beste positie om die rol te vervullen; het is zelfs uw plicht. Ook kunnen andere volwassenen een mentor voor uw kind zijn.

WAAROM BELANGRIJK?

In veel landen gaan jongeren weinig met volwassenen om. Denk hier eens over na:

  • Kinderen brengen veel tijd door op school, waar het aantal leerlingen veel groter is dan het aantal leraren of andere volwassenen.

  • Na schooltijd komen sommige jongeren thuis in een leeg huis omdat de ouders op hun werk zijn.

  • Volgens een onderzoek in de VS besteden kinderen tussen de 8 en 12 jaar gemiddeld zes uur per dag aan dingen als tv kijken, muziek luisteren en gamen. *

Het boek Hold On to Your Kids zegt: ‘Jongeren gaan voor tips, een goed voorbeeld en leiding naar (...) hun klasgenoten in plaats van naar hun moeder, vader, leraar of een andere verantwoordelijke volwassene.’

JE KIND LEIDING GEVEN

Breng tijd door met uw kind.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Leid een kind op in de juiste weg. Zelfs als hij oud is geworden, zal hij er niet van afwijken.’ — Spreuken 22:6, voetnoot.

Kinderen kijken voor leiding van nature op naar hun ouders. Deskundigen zeggen dat zelfs als kinderen in de tienerleeftijd komen, ze meer waarde hechten aan het advies van hun ouders dan aan dat van hun klasgenoten. ‘Het zijn en blijven de ouders die de grootste invloed hebben op de houding en het gedrag van hun kind tijdens zijn puberteit en als hij een jongvolwassene is’, schrijft de psycholoog Laurence Steinberg in het boek You and Your Adolescent. Hij voegt eraan toe: ‘Jongeren willen weten wat je denkt en willen luisteren naar wat je te zeggen hebt, ook al geven ze dat niet altijd toe of zijn ze het niet altijd met je eens.’

Maak gebruik van de natuurlijke neiging van uw kind om naar u op te kijken. Breng tijd met hem door en deel uw standpunten, ervaringen en normen en waarden met hem.

 Zoek een mentor voor uw kind.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Wie met wijzen omgaat wordt wijs.’ — Spreuken 13:20.

Kent u een volwassene die een goed rolmodel voor uw kind kan zijn? Zou u ervoor kunnen zorgen dat die persoon tijd doorbrengt met uw kind? Het is niet de bedoeling dat u uw verantwoordelijkheid als ouder van u afschuift. Maar de bemoediging van een evenwichtige volwassene van wie u weet dat hij geen slechte invloed op uw kind zal hebben, kan een aanvulling zijn op de opvoeding die u uw kind geeft. In de Bijbel staat dat Timotheüs, ook als volwassene, veel had aan de omgang met de apostel Paulus, en Paulus had veel aan zijn vriendschap met Timotheüs (Filippenzen 2:20, 22).

Tegenwoordig wonen veel families niet meer in hetzelfde huis of in dezelfde buurt, en soms wonen grootouders, ooms, tantes en andere familieleden in andere delen van de wereld. Als dat ook voor uw familie geldt, probeer dan gelegenheden te creëren waarbij uw kinderen kunnen leren van volwassenen met eigenschappen die u ook graag in uw kinderen zou zien.

^ ¶9 Het onderzoek zegt dat jongeren in de tienerleeftijd gemiddeld negen uur per dag besteden aan dingen als tv, hun telefoon of hun tablet. De tijd die online besteed wordt op school of aan huiswerk is in die statistieken niet inbegrepen.