Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 1

Heb zelfbeheersing

Heb zelfbeheersing

WAT IS ZELFBEHEERSING?

Zelfbeheersing omvat het vermogen om

  • op een beloofde beloning te wachten

  • impulsen te bedwingen

  • vervelende taken af te maken

  • de belangen van anderen boven die van jezelf te stellen

WAAROM BELANGRIJK?

Kinderen met veel zelfbeheersing kunnen verleidingen weerstaan, zelfs als ze daardoor een kortetermijnbeloning mislopen. Kinderen met minder zelfbeheersing kunnen sneller geneigd zijn om

  • agressief te reageren

  • depressief te worden

  • drugs te gebruiken of te veel te drinken

  • ongezonde dingen te eten

Uit een onderzoek bleek dat kinderen met meer zelfbeheersing later als volwassene minder financiële en gezondheidsproblemen hadden. Ook kwamen ze later minder snel in aanraking met politie en justitie. Naar aanleiding van dat onderzoek zei Angela Duckworth, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Pennsylvania: ‘Er bestaat niet zoiets als “te veel” zelfbeheersing.’

JE KIND ZELFBEHEERSING BIJBRENGEN

Leer nee te zeggen en wees consequent.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Laat je ja ja zijn, en je nee nee.’ — Mattheüs 5:37.

Sommige jonge kinderen testen hun ouders uit met de ene driftbui na de andere — misschien zelfs in het openbaar. Als de ouders daaraan toegeven, leert het kind dat een driftbui een goede manier is om zijn zin te krijgen.

Maar als ouders nee zeggen en consequent zijn, leert het kind een belangrijke levensles: je kunt niet altijd krijgen wat je wilt. ‘Vreemd genoeg zijn de mensen die deze les ter harte hebben genomen doorgaans het gelukkigst’, schrijft de psycholoog David Walsh. ‘We bewijzen onze kinderen dus helemaal geen dienst wanneer we hen laten geloven dat alles wat ze willen hun op een zilveren presenteerblaadje wordt aangeboden.’ *

 Nee zeggen tegen uw kind zal hem helpen om later in zijn leven nee te zeggen tegen zichzelf, bijvoorbeeld als hij in de verleiding komt om iets te doen wat niet goed is voor hem of voor een ander, zoals drugs gebruiken of seks voor het huwelijk hebben.

Help uw kind na te denken over de gevolgen van zijn gedrag.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Wat je zaait, zul je ook oogsten.’ — Galaten 6:7.

Uw kind moet begrijpen dat zijn gedrag consequenties heeft en dat een gebrek aan zelfbeheersing ongewenste gevolgen zal hebben. Als uw zoon bijvoorbeeld bij het minste of geringste boos wordt, gaan anderen hem misschien mijden. Maar als hij leert zichzelf in bedwang te houden als hij geprovoceerd wordt of als hij leert geduldig te luisteren in plaats van iemand te onderbreken, zullen anderen graag met hem omgaan. Help uw kind te begrijpen dat zelfbeheersing goede resultaten heeft.

Leer uw kind prioriteiten te stellen.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Stel vast wat echt belangrijk is.’ — Filippenzen 1:10.

Zelfbeheersing is niet alleen een kwestie van slechte dingen niet doen, maar ook van noodzakelijke dingen wel doen — ook dingen die niet echt leuk zijn. Het is belangrijk dat uw kind leert bepalen welke dingen het belangrijkst zijn en wat dus het eerst moet gebeuren. Hij moet bijvoorbeeld leren om eerst zijn huiswerk te maken voordat hij zich gaat ontspannen.

Wees een goed rolmodel.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ — Johannes 13:15.

Uw kind ziet hoe u reageert op een vervelende of frustrerende situatie. Laat door uw voorbeeld zien dat zelfbeheersing goede resultaten oplevert. Als uw kind bijvoorbeeld uw geduld op de proef stelt, wordt u dan boos of blijft u kalm?

^ ¶20 Uit het boek Nee! Waarom ouders het niet zeggen en kinderen het wel moeten horen.