Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Net als een betrouwbaar kompas kunnen normen en waarden uw kind helpen de juiste richting te bepalen

 VOOR OUDERS

7: Normen en waarden

7: Normen en waarden

WAT HET INHOUDT

Normen en waarden zijn de principes waar iemand naar wil leven. Probeert u bijvoorbeeld altijd eerlijk te zijn? Dan vindt u het waarschijnlijk ook belangrijk dat uw kind eerlijk is. Iemand met normen en waarden is ook ijverig, rechtvaardig en meelevend — karaktertrekken die het best ontwikkeld worden als iemand nog jong is.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Leer een kind welke weg hij moet gaan. Zelfs als hij oud is geworden, zal hij er niet van afwijken’ (Spreuken 22:6; voetnoot).

WAAROM BELANGRIJK

De invloed van moderne technologie. ‘Op elk mobiel apparaat zijn dag en nacht slechte invloeden te vinden’, zegt Karyn. ‘Onze kinderen kunnen vlak naast ons zitten terwijl ze naar iets verkeerds zitten te kijken!’

BIJBELS PRINCIPE: ‘Volwassen mensen (...) hebben hun waarnemingsvermogen geoefend om te kunnen onderscheiden wat goed of slecht is’ (Hebreeën 5:14).

Goede manieren zijn essentieel. Daaronder vallen eenvoudige dingen zoals alsjeblieft en dankjewel zeggen en oog hebben voor anderen — iets dat tegenwoordig zeldzaam is, want mensen lijken meer geïnteresseerd in hun telefoon dan in andere mensen.

BIJBELS PRINCIPE: ‘Behandel andere mensen zoals je zelf graag behandeld wilt worden’ (Lukas 6:31).

WAT U KUNT DOEN

Maak duidelijk wat uw normen en waarden zijn. Onderzoekers zeggen bijvoorbeeld dat jongeren die duidelijk te horen hebben gekregen dat seks voor het huwelijk verkeerd is, eerder geneigd zijn dit te vermijden.

TIP: Gebruik iets uit het nieuws om een gesprek te beginnen over normen en waarden. Als er bijvoorbeeld een haatmisdrijf op het nieuws is, kunt u zeggen: ‘Het is verschrikkelijk wat sommige mensen anderen aandoen. Hoe denk je dat ze zo geworden zijn?’

‘Het is veel moeilijker voor kinderen om te kiezen tussen goed en fout als ze niet weten wat goed en wat fout is.’ — Brandon.

Breng ze goede manieren bij. Zelfs jonge kinderen kunnen leren om alstublieft en dank u wel te zeggen en oog te hebben voor anderen. ‘Hoe beter kinderen beseffen dat ze onderdeel zijn van iets groters dan henzelf — een gezin, een school, een gemeenschap — hoe sneller ze iets doen waar niet alleen zijzelf maar iedereen voordeel van heeft’, zegt het boek Parenting Without Borders.

TIP: Geef uw kinderen klusjes om ze te leren hoe belangrijk het is iets voor anderen te doen.

‘Als onze kinderen nu gewend raken aan het doen van klusjes, zullen ze niet voor verrassingen komen te staan als ze op zichzelf gaan wonen. Ze hebben dan al geleerd dat verantwoordelijkheden bij het leven horen.’ — Tara.