Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Het kruis

Het kruis

Veel mensen zien het kruis als het symbool van het christendom. Toch zijn ze niet allemaal van mening dat het kruis als sieraad gedragen of in een huis of kerk gehangen moet worden.

Stierf Jezus aan een kruis?

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

 

De Romeinen doodden Jezus door hem op te hangen aan een kruis, gemaakt van twee stukken hout.

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

De Romeinen doodden Jezus door hem ‘te hangen aan een hout’ (Handelingen 5:30, Naardense Bijbel). De twee woorden die door Bijbelschrijvers werden gebruikt om het middel waarmee Jezus werd gedood te beschrijven, duidden allebei op één stuk hout, niet twee. Het Griekse woord stauros betekent volgens Crucifixion in Antiquity ‘een paal in de ruimste zin van het woord. Het is niet het equivalent van een kruis.’ Het woord xulon, dat in Handelingen 5:30 wordt gebruikt, is ‘gewoon een rechtopstaande paal of staak waaraan de Romeinen iemand nagelden’ * die ter dood veroordeeld was.

De Bijbel brengt de manier waarop Jezus werd gedood ook in verband met een oude Israëlitische wet. De wet luidde: ‘Ingeval op een man een zonde komt te rusten waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, (...) een gehangene is iets wat door God vervloekt is’ (Deuteronomium 21:22, 23). De apostel Paulus verwees naar die wet toen hij schreef dat Jezus ‘voor ons in de plaats een vloek werd, want er staat geschreven: “Vervloekt is een ieder die aan een paal [xulon] is gehangen”’ (Galaten 3:13). Paulus zei daarmee dus dat Jezus was gestorven aan een paal, één stuk hout.

Ze doodden hem ‘door hem te hangen aan een hout’ (Handelingen 10:39, NB).

Gebruikten Jezus’ volgelingen het kruis om God te aanbidden of als symbool van het christendom?

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Nergens suggereert de Bijbel dat de eerste christenen het kruis als religieus symbool gebruikten. Het waren juist de Romeinen in die tijd die het kruis gebruikten als symbool voor hun goden. Zo’n 300 jaar na Jezus’ dood ging de Romeinse keizer Constantijn het kruis gebruiken als het symbool van zijn legers, en later werd het met de ‘christelijke’ kerk geassocieerd.

Heidenen gebruikten het kruis dus om hun goden te aanbidden. Zouden Jezus’ volgelingen het dan gebruikt hebben bij hun aanbidding van de ware God? Absoluut niet, want zij wisten dat God aanbidding waarbij de ‘gedaante van enig symbool’ werd gebruikt, afkeurde. En christenen hadden de raad gekregen: ‘Ontvliedt de afgoderij’ (Deuteronomium 4:15-19; 1 Korinthiërs 10:14). ‘God is een Geest’, en mensen kunnen hem niet zien. Daarom gebruikten de vroege christenen geen zichtbare voorwerpen en symbolen om zich met God verbonden te voelen. Zij aanbaden hem ‘met geest’, geleid door zijn onzichtbare heilige geest, en met ‘waarheid’, in overeenstemming met Gods wil die in de Bijbel staat opgetekend (Johannes 4:24).

‘Ware aanbidders zullen de Vader met geest en waarheid aanbidden’ (Johannes 4:23).

Hoe moeten christenen tonen dat ze respect voor Jezus hebben?

WAT MENSEN ZEGGEN

 

‘Het was vrij vanzelfsprekend en logisch dat het middel tot redding een voorwerp van respect en verering zou worden. (...) Wie de beeltenis aanbidt, aanbidt de persoon die erdoor wordt vertegenwoordigd’ (New Catholic Encyclopedia).

WAT DE BIJBEL ZEGT

 

Christenen zijn Jezus veel verschuldigd, omdat ze door zijn dood vergeving van zonde kunnen krijgen, tot God kunnen naderen en eeuwig leven kunnen ontvangen (Johannes 3:16; Hebreeën 10:19-22). Ze worden niet gevraagd hun respect voor dat geschenk te tonen door een symbool van Jezus te gebruiken of alleen maar te zeggen dat ze in hem geloven. Want ‘geloof is, indien het geen werken heeft, op zichzelf dood’ (Jakobus 2:17). Christenen moeten laten zien dat ze in Jezus geloven. Hoe?

In de Bijbel staat: ‘De liefde die de Christus heeft, dringt [motiveert] ons, want wij hebben zó geoordeeld, dat één mens voor allen is gestorven (...) opdat zij die leven, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en werd opgewekt’ (2 Korinthiërs 5:14, 15). Christenen worden door Jezus’ bijzondere daad van liefde aangemoedigd om hun leven te veranderen en zijn voorbeeld na te volgen. Dat is een veel betekenisvollere manier om Jezus te eren dan het gebruiken van een religieus symbool.

‘Dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en geloof in hem oefent, eeuwig leven moge hebben’ (Johannes 6:40).

^ ¶8 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11de editie, door Ethelbert Bullinger, blz. 818, 819.