Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

INTERVIEW | YAN-DER HSUUW

Een embryoloog vertelt over zijn geloof

Een embryoloog vertelt over zijn geloof

Professor Yan-Der Hsuuw is hoofd embryo-onderzoek aan de Nationale Pingtung-universiteit voor Wetenschap en Technologie in Taiwan. Vroeger geloofde hij in evolutie, maar toen hij onderzoekswetenschapper werd, veranderde hij van mening. Hij vertelde aan Ontwaakt! hoe dit kwam.

Zou u wat kunnen vertellen over uw achtergrond?

Ik ben geboren in 1966 en groeide op in Taiwan. Het geloof van mijn ouders was gebaseerd op het taoïsme en boeddhisme. We vereerden onze voorouders en baden tot beelden, maar we dachten nooit aan een god die alles geschapen zou hebben.

Waarom ging u biologie studeren?

Als kind hield ik ervan om voor dieren te zorgen, en ik wilde graag leren hoe ik het lijden van mensen en dieren kon verlichten. Ik heb een tijdje diergeneeskunde gestudeerd. Later ben ik embryologie gaan studeren, in de hoop dat ik daardoor ook achter de oorsprong van het leven zou komen.

Waarom geloofde u toen in evolutie?

Ik leerde op de universiteit over de evolutietheorie en de hoogleraren beweerden dat die theorie door bewijsmateriaal wordt ondersteund. Ik geloofde ze.

Waarom begon u de Bijbel te lezen?

Daar had ik twee redenen voor. Ten eerste dacht ik dat als mensen zo veel goden aanbaden, één god de grootste moest zijn. Maar welke? Ten tweede wist ik dat mensen veel respect hadden voor de Bijbel. Dus begon ik Bijbellessen te volgen.

Toen ik in 1992 in België ging studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven, bezocht ik een katholieke kerk en vroeg ik de pastoor of hij me wilde helpen de Bijbel te begrijpen. Maar dat wilde hij niet.

Hoe hebt u dan antwoord op uw vragen gekregen?

Twee jaar daarna was ik nog steeds in België voor wetenschappelijk onderzoek. Ik ontmoette Ruth, een Poolse vrouw die een van Jehovah’s Getuigen was. Ze had Chinees geleerd om studenten te helpen meer over God te weten te komen. Dat was precies de hulp waar ik om gebeden had, dus ik was heel blij haar te ontmoeten.

Ruth liet me zien dat de Bijbel, ook al is het geen wetenschappelijk boek, wel in overeenstemming is met de wetenschap. De Bijbelschrijver David zei bijvoorbeeld in een gebed in Psalm 139:16: ‘Uw ogen zagen zelfs het embryo van mij, en in uw boek waren alle delen ervan beschreven, met betrekking tot de dagen dat ze werden gevormd en nog niet één onder ze er was.’ David gebruikte poëtische taal, maar hij had het wel bij het rechte eind! Zelfs voordat lichaamsdelen zich beginnen te ontwikkelen, zijn de instructies daarvoor al aanwezig. De nauwkeurigheid van de Bijbel hielp me in te zien dat het echt Gods Woord is en dat er maar één ware God is, Jehovah. 1

Wat overtuigde u ervan dat God leven heeft geschapen?

Eén doel van wetenschappelijk onderzoek is de waarheid te ontdekken in plaats van vooropgezette ideeën te onderbouwen. Door mijn onderzoek naar de ontwikkeling van het embryo kwam ik tot de conclusie dat leven geschapen is. Een ingenieur ontwerpt een lopende band bijvoorbeeld op zo’n manier dat de juiste onderdelen in de juiste volgorde en op de juiste manier worden samengevoegd. De ontwikkeling van het embryo is hiermee te vergelijken, maar dan veel complexer.

Het proces begint toch met één bevruchte cel?

Klopt. Die microscopisch kleine cel splitst zich vervolgens, waardoor het proces van celdeling begint. Een tijdlang verdubbelt het aantal cellen elke 12 tot 24 uur. Al vroeg in dit proces vormen zich zogenaamde stamcellen. 2 Stamcellen kunnen bijna alle van de ongeveer 200 cellen vormen die nodig zijn voor een volgroeide baby, zoals bloed-, bot- en zenuwcellen.

Door mijn onderzoek naar de ontwikkeling van het embryo kwam ik tot de conclusie dat leven geschapen is

De juiste cellen moeten worden geproduceerd in de juiste volgorde en op de juiste plaatsen. Eerst vormen ze weefsel, en dat ontwikkelt zich uiteindelijk tot organen en ledematen. Geen enkele ingenieur zou instructies kunnen schrijven voor zo’n proces. Toch zijn de instructies voor de ontwikkeling van een embryo heel nauwkeurig in DNA opgeschreven. Als ik nadenk over dit uiterst bijzondere proces, ben ik ervan overtuigd dat leven door God ontworpen is.

Waarom bent u een van Jehovah’s Getuigen geworden?

Kort gezegd: liefde. Jezus zei in Johannes 13:35: ‘Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt.’ Die liefde is onpartijdig en wordt niet beïnvloed door iemands nationaliteit, cultuur of huidskleur. Toen ik met de Getuigen begon om te gaan, ervaarde ik die liefde.

^ 2. Professor Yan-Der Hsuuw werkt vanwege zijn christelijke geweten niet met stamcellen van menselijke embryo’s.