Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Bezorgdheid

Bezorgdheid

Bezorgdheid heeft twee kanten. Aan de ene kant is het een handicap, aan de andere kant een hulpmiddel. De Bijbel helpt ons beide kanten te herkennen.

Is het normaal om bezorgd te zijn?

DE REALITEIT

Bij bezorgdheid horen gevoelens van angst, spanning en ongerustheid. Omdat we in een onzekere wereld leven, kunnen we allemaal door onzekerheid overweldigd worden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Koning David schreef: ‘Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig?’ (Psalm 13:3 [2], Bijbel in Gewone Taal) Wat hielp David met zorgen om te gaan? Hij stortte zijn hart in gebed bij God uit, vol vertrouwen in Zijn loyale liefde (Psalm 13:5; 62:8). God moedigt ons aan ons hart bij hem uit te storten en al onze zorgen bij hem neer te leggen, ‘want hij zorgt voor ons’ (1 Petrus 5:7).

Als we iets doen voor degenen van wie we houden, zullen we ons minder zorgen om ze maken

Vaak kunnen we bezorgdheid wegnemen door er op een praktische manier mee om te gaan. De Bijbelschrijver Paulus bijvoorbeeld voelde ‘de zorg voor alle gemeenten’ en werkte hard om degenen om wie hij bezorgd was te troosten en aan te moedigen (2 Korinthiërs 11:28). In dat geval was bezorgdheid een hulpmiddel, want het bewoog hem ertoe anderen te helpen. Dat effect kan het ook op ons hebben. Uit een apathische of onverschillige houding daarentegen blijkt een gebrek aan liefdevolle bezorgdheid (Spreuken 17:17).

‘Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar’ (Filippenzen 2:4, BGT).

Hoe kun je met overmatige bezorgdheid omgaan?

DE REALITEIT

Je kunt je zorgen maken over vroegere fouten, de toekomst of geld. *

WAT DE BIJBEL ZEGT

Zorgen om vroegere fouten: Sommigen in de eerste eeuw hadden een losse moraal voordat ze christen werden en waren dronkaards, oplichters en dieven geweest (1 Korinthiërs 6:9-11). Maar in plaats van stil te staan bij het verleden, brachten ze veranderingen aan, in het volste vertrouwen dat God graag vergeeft. Psalm 130:4 zegt: ‘Bij u [God] is de ware vergiffenis.’

Onzekerheid over de toekomst: ‘Weest dus nooit bezorgd voor de volgende dag,’ zei Jezus, ‘want de volgende dag zal zijn eigen zorgen hebben’ (Mattheüs 6:25, 34). Wat bedoelde hij? Pak alleen de problemen aan die u nu hebt. Maak het niet nog erger door na te denken over toekomstige problemen. Daardoor kan het moeilijker worden de juiste keuzes te maken en neemt u misschien wel overhaaste beslissingen. Bedenk ook dat veel zorgen uiteindelijk ongegrond blijken.

Geldzorgen: Een wijze man zei eens in gebed: ‘Geef mij noch armoede noch rijkdom’ (Spreuken 30:8). In plaats daarvan deed hij moeite om tevreden te zijn, iets waar Jehovah blij mee is. In Hebreeën 13:5 staat: ‘Laat uw levenswijze vrij zijn van de liefde voor geld, en weest tevreden met de tegenwoordige dingen. Want [God] heeft gezegd: “Ik wil u geenszins in de steek laten noch u ooit verlaten.”’ Op geld kun je niet bouwen, maar op Jehovah wel. Hij zal degenen die op hem vertrouwen en een eenvoudig leven leiden, nooit teleurstellen.

‘Nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood’ (Psalm 37:25, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Zullen we ooit vrij zijn van zorgen?

WAT MENSEN ZEGGEN

In 2008 zei journalist Harriet Green in The Guardian: ‘We staan aan het begin van een tijdperk vol zorgen.’ Patrick O’Connor schreef in 2014 in The Wall Street Journal dat ‘Amerikanen zich nog nooit zo veel zorgen hebben gemaakt’.

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Angstige bezorgdheid in het hart van een man zal het neerbuigen, maar het goede woord verheugt het’ (Spreuken 12:25). Het ‘goede nieuws van het koninkrijk’ bevat een heel positieve boodschap (Mattheüs 24:14). Dat Koninkrijk, een regering van God, zal binnenkort doen wat wij nooit zouden kunnen — alle zorgen wegnemen door de oorzaken ervan te verwijderen, waaronder ziekte en dood! ‘[God] zal elke traan uit onze ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn’ (Openbaring 21:4).

‘Moge de God die hoop geeft, u vervullen met alle vreugde en vrede doordat gij gelooft’ (Romeinen 15:13).

^ ¶10 Voor personen die last hebben van een ernstige angststoornis is het misschien verstandig een arts te raadplegen. Ontwaakt! beveelt geen specifieke therapie of behandeling aan.