Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wijsheid die hoop geeft

Wijsheid die hoop geeft

God heeft boeiende veranderingen beloofd voor de nabije toekomst. Hij gaat een eind maken aan alle ellende en mensen een gelukkig leven op aarde geven (Psalm 37:11). Waarom kunnen we die belofte geloven? Omdat ‘God niet liegt, zoals mensen doen’ (Numeri 23:19). Hier volgen een paar goede dingen die de Schepper gaat doen.

God zal slechte mensen verwijderen

De slechten schieten op als onkruid en alle boosdoeners gedijen — alleen om voor altijd vernietigd te worden.’ — PSALM 92:7.

Zoals in het vorige artikel stond, neemt het kwaad alleen maar toe. Dat hoeft ons niet te verbazen. In de Bijbel is namelijk in 2 Timotheüs 3:1-5 voorspeld dat mensen in ‘de laatste dagen’ heel slecht zouden zijn. Laatste dagen waarvan? Van de huidige wereld van goddeloze mensen. Binnenkort zal God iedereen verwijderen die weigert zijn slechte gedrag te veranderen. Dan zullen er alleen goede mensen over zijn, mensen die God gehoorzamen. ‘De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven’ (Psalm 37:29).

God zal Satan vernietigen

De God die vrede geeft zal Satan (...) verbrijzelen.’ — ROMEINEN 16:20.

Als alle slechte mensen en ook Satan en de demonen zijn verdwenen, zal er eindelijk overal op aarde vrede zijn. De Schepper belooft dat je dan ‘voor niemand bang’ zult zijn (Micha 4:4).

 God maakt een eind aan ziekte en de dood

De tent van God is bij de mensen (...). Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn.’ — OPENBARING 21:3, 4.

Er komt een eind aan ziekte en aan lijden omdat God alles ongedaan zal maken dat is veroorzaakt door Satan, Adam, Eva en onze eigen onvolmaaktheid. Zelfs ‘de dood zal er niet meer zijn’. Mensen die de Schepper liefhebben en gehoorzamen, zullen eeuwig leven. Maar waar?

De Schepper zal de aarde in een paradijs veranderen

De wildernis en het dorre land zullen juichen en de woestijnvlakte zal blij zijn en bloeien als de saffraan.’ — JESAJA 35:1.

Als er geen slechte mensen meer zijn, zal de aarde een paradijs worden met overal prachtige parken en tuinen en voldoende voedsel (Psalm 72:16). De oceanen, meren en rivieren zullen schoon zijn en wemelen van het leven. Het woord vervuiling verdwijnt misschien wel uit onze herinnering. Mensen zullen hun eigen huis bouwen en bewonen. Nooit zullen er meer dakloze, hongerige of arme mensen zijn (Jesaja 65:21, 22).

God geeft de doden weer leven

‘Er zal een opstanding zijn.’ — HANDELINGEN 24:15.

Zou u graag overleden familieleden en vrienden terugzien? De almachtige God zal ze opwekken — weer tot leven wekken — in het paradijs op aarde. U zult ze herkennen en zij zullen u herkennen. Wat zal iedereen gelukkig zijn! Waarom kunnen we zeker weten dat dit gaat gebeuren? Omdat er in de Bijbel voorbeelden staan van volwassenen en kinderen die tot leven zijn gewekt en met hun familie zijn herenigd. Vaak waren er veel getuigen bij als Jezus iemand uit de dood opwekte (Lukas 8:49-56; Johannes 11:11-14, 38-44).