Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe komt het dat mensen lijden, oud worden en sterven?

Hoe komt het dat mensen lijden, oud worden en sterven?

De Schepper beziet ons als zijn kinderen. Dus wil hij niet dat we lijden. Toch is er veel ellende om ons heen. Hoe komt dat?

Onze stamouders hebben het lijden veroorzaakt

‘Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid.’ — ROMEINEN 5:12.

God schiep het eerste mensenpaar, Adam en Eva, met een volmaakt lichaam en verstand. Hij gaf ze ook een prachtig paradijs op aarde om in te wonen: de tuin van Eden. Hij zei dat ze van alle bomen in de tuin mochten eten op één na. Maar Adam en Eva kozen ervoor van de vrucht van die boom te eten, en dat was een zonde (Genesis 2:15-17; 3:1-19). Na hun ongehoorzaamheid werden ze door God uit de tuin gezet en werd het leven heel zwaar voor ze. Ze kregen kinderen, maar ook voor hen was het leven zwaar. Mensen werden oud en stierven (Genesis 3:23; 5:5). Wij worden ziek en oud en sterven uiteindelijk omdat we van dat eerste mensenpaar afstammen.

Slechte geesten verergeren het lijden

De hele wereld ligt in de macht van de goddeloze.’ — 1 JOHANNES 5:19.

Die ‘goddeloze’ wordt Satan genoemd. Hij is een onzichtbare geest die tegen God in opstand kwam (Johannes 8:44; Openbaring 12:9). Later sloten andere geesten zich bij hem aan. Zij worden demonen genoemd. Die boze geesten gebruiken hun macht om mensen te misleiden en ze van de Schepper af te  keren. Ze zetten veel mensen ertoe aan slechte dingen te doen (Psalm 106:35-38; 1 Timotheüs 4:1). Satan en de demonen hebben er plezier in pijn en ellende te veroorzaken.

Soms komt het door onze eigen fouten

‘Wat je zaait, zul je ook oogsten.’ — GALATEN 6:7.

We hebben op allerlei manieren te lijden door de erfzonde en door Satans invloed op de wereld. Maar soms maken mensen zelf het leven moeilijker. Als ze slechte dingen doen of verkeerde keuzes maken, oogsten ze daar later in hun leven vaak de nare gevolgen van. Maar mensen die goede dingen doen, oogsten goede resultaten. Als een man en vader bijvoorbeeld eerlijk is, hard werkt en van zijn gezin houdt, zal hij veel goede dingen oogsten en zijn gezin gelukkig maken. Maar iemand die gokt, te veel drinkt of lui is, zal waarschijnlijk met zijn gezin tot armoede vervallen. Het is dus wijs om naar de Schepper te luisteren. Hij wil dat we veel goede dingen oogsten, waaronder ‘grote vrede’ (Psalm 119:165).

Het zijn ‘de laatste dagen’

‘In de laatste dagen (...) zullen de mensen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen (...) ongehoorzaam aan ouders zijn (...). Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.’ — 2 TIMOTHEÜS 3:1-5.

In deze tijd gedragen veel mensen zich precies zoals voorspeld. Hun gedrag bewijst eens te meer dat we in ‘de laatste dagen’ van de huidige wereld leven. In de Bijbel werden nog meer kenmerken van deze tijd voorspeld: oorlogen, voedseltekorten, grote aardbevingen en ziekten (Mattheüs 24:3, 7, 8; Lukas 21:10, 11). Die dingen veroorzaken heel wat leed en veel sterfgevallen.