Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

EEN REGERING DIE DE OPLOSSING BIEDT

‘Aan vrede zal geen einde komen’

‘Aan vrede zal geen einde komen’

De Verenigde Naties promoten het concept van ‘wereldburgerschap’. Hun doelen zijn onder andere het bevorderen van internationale samenwerking, het respecteren van mensenrechten en het beschermen van onze planeet. De reden? ‘Klimaatverandering, georganiseerde misdaad, groeiende ongelijkheid, onopgeloste conflicten, een recordaantal vluchtelingen, terrorisme, infectieziekten en soortgelijke bedreigingen houden geen rekening met grenzen’, zei Maher Nasser in de UN Chronicle.

Anderen gaan zelfs nog verder en zijn voorstander van een wereldregering. Dat gold bijvoorbeeld voor de Italiaanse filosoof, dichter en staatsman Dante (1265-1321) en de natuurkundige Albert Einstein (1879-1955). Dante geloofde dat er in een politiek verdeelde wereld geen blijvende vrede kon zijn. Hij haalde de woorden van Jezus Christus aan en zei dat ‘elk koninkrijk waar verdeeldheid is, ten val komt’ (Lukas 11:17).

Kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin twee atoombommen werden gebruikt, schreef Albert Einstein in een open brief aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: ‘De VN moet zo snel mogelijk de noodzakelijke omstandigheden voor internationale veiligheid creëren door het fundament te leggen voor een echte wereldregering.’

Maar zouden de politici van zo’n machtige regering immuun zijn voor corruptie, onkunde of machtsmisbruik? Of zouden ze net zo geneigd zijn tot het slechte als andere politici zijn geweest? Die vragen doen denken aan de woorden van de Britse historicus Lord Acton: ‘Macht heeft de neiging corrupt te maken en absolute macht maakt absoluut corrupt.’

Verder moet er, om echt vrede onder alle mensen te krijgen, eenheid zijn. Maar hoe kan dat bereikt worden? Is zoiets wel realistisch? Het antwoord uit de Bijbel is ja. Eenheid kan en zal bereikt worden. Maar niet door een wereldregering die bestaat uit politici die corrupt kunnen worden. Eenheid zal komen door een regering van God. Alleen God heeft het recht om te regeren, en dat zal hij doen door middel van wat de Bijbel ‘Gods Koninkrijk’ noemt (Lukas 4:43).

‘LAAT UW KONINKRIJK KOMEN’

Jezus had Gods Koninkrijk in gedachten toen hij in het Onzevader zei: ‘Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde’ (Mattheüs 6:9, 10). Gods Koninkrijk zal ervoor zorgen dat op aarde Gods wil gedaan zal worden, niet de wil van machtsbeluste of egoïstische mensen.

Gods Koninkrijk wordt ook ‘het Koninkrijk van de hemel’ genoemd (Mattheüs 5:3). Waarom? Hoewel het over de aarde zal regeren, zal het niet vanaf de aarde regeren. Het zal regeren vanuit de hemel. Wat zal dat betekenen? Deze wereldregering is niet afhankelijk van financiële steun. Wat een opluchting zal dat zijn voor de onderdanen ervan!

Zoals de term koninkrijk impliceert, heeft Gods Koninkrijk een koning: Jezus Christus, die zijn gezag van God heeft gekregen. De Bijbel zegt over Jezus:

  • ‘Het bestuur zal op zijn schouders rusten. (...) Zijn heerschappij zal zich blijven uitbreiden en aan vrede zal geen einde komen.’ — Jesaja 9:6, 7, vtn.

  • ‘Hij kreeg heerschappij, eer en een koninkrijk, en alle volken, naties en taalgroepen moesten hem dienen. Zijn heerschappij (...) zal niet voorbijgaan.’ — Daniël 7:14.

  • ‘Het koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer [God] en van zijn Christus geworden.’ — Openbaring 11:15.

Gods Koninkrijk zal Gods wil op aarde realiseren. Zo zal in vervulling gaan waar Jezus in het Onzevader om had gebeden. Onder die regering zullen mensen leren hoe ze voor de planeet moeten zorgen, zodat de aarde weer volledig hersteld zal worden en vol leven zal zijn.

Bovendien zal Gods Koninkrijk zijn onderdanen onderwijzen. Iedereen zal dezelfde normen en waarden onderwezen krijgen. Er zal geen onenigheid of verdeeldheid zijn. ‘Ze zullen geen kwaad doen of schade aanrichten (...), want de aarde zal beslist vervuld zijn van de kennis van Jehovah zoals water de zeebodem bedekt’, zegt Jesaja 11:9.

Onder de mensen op aarde zal dan vrede en eenheid zijn, iets dat de Verenigde Naties niet hebben kunnen bereiken. ‘Ze zullen intens genieten van vrede in overvloed’, zegt Psalm 37:11. Na verloop van tijd zullen woorden als criminaliteit, vervuiling, armoede en oorlog verdwijnen uit onze woordenschat. Maar wanneer zal dat gebeuren? Wanneer zal Gods Koninkrijk over de aarde regeren en hoe? En wat kan Gods Koninkrijk voor u betekenen?