Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE WEG NAAR GELUK

Vergeven

Vergeven

‘BIJ ONS THUIS WERD ALTIJD VEEL GESCHREEUWD EN GESCHOLDEN’, zegt Patricia. ‘Ik heb niet geleerd om te vergeven. Zelfs als volwassene bleef ik vaak dagenlang piekeren over iets wat iemand gezegd of gedaan had en lag ik er ’s nachts wakker van.’ Boosheid en wrok maken je ongelukkig en zijn slecht voor de gezondheid. Onderzoeken laten zien dat mensen die niet kunnen vergeven vaak . . .

 • eenzaam worden doordat ze toelaten dat boosheid en wrok hun relaties met anderen verpesten

 • snel beledigd en gespannen zijn of zelfs zwaar depressief raken

 • zo gefocust zijn op wat er is gebeurd dat ze niet van het leven kunnen genieten

 • het gevoel hebben dat ze zich niet houden aan hun eigen normen en waarden

 • meer stress hebben en een grotere kans op bijvoorbeeld hoge bloeddruk, hartziekten, artritis en chronische hoofdpijn *

WAT HOUDT VERGEVEN IN? Vergeven betekent door de vingers zien wat iemand je heeft aangedaan en gevoelens van boosheid, verbitterdheid en wrok loslaten. Het betekent niet een fout goedpraten, bagatelliseren of gewoon negeren. In plaats daarvan is vergeven een weloverwogen, persoonlijke keus uit liefde. Uit die keus blijkt dat je vrede heel belangrijk vindt en een goede band met de ander wilt behouden.

Iemand die vergeeft heeft inzicht: hij beseft dat we allemaal fouten maken, of zondigen, in woord en in daad (Romeinen 3:23). De Bijbel zegt: ‘Blijf elkaar verdragen en elkaar van harte vergeven, ook als iemand een reden heeft om over een ander te klagen’ (Kolossenzen 3:13).

Het spreekt vanzelf dat vergevingsgezindheid een belangrijk aspect is van liefde, die ‘een volmaakte band van eenheid’ is (Kolossenzen 3:14). Volgens de website van de Mayo Clinic leidt vergeven tot . . .

 • gezondere relaties, waarbij de gekwetste persoon begrip en medegevoel kan opbrengen voor de schuldige partij

 • gemoedsrust en spiritueel welzijn

 • minder spanning, stress en vijandigheid

 • minder symptomen van depressiviteit

JEZELF VERGEVEN. Volgens het tijdschrift Disability and Rehabilitation is jezelf vergeven ‘één van de moeilijkste dingen’, maar het is ‘voor de gezondheid het belangrijkst’ — mentaal en lichamelijk. Wat kan u helpen uzelf te vergeven?

 • Verwacht geen perfectie van uzelf, maar wees realistisch: we maken allemaal fouten (Prediker 7:20).

 • Leer van fouten zodat u ze niet snel weer maakt.

 • Heb geduld met uzelf; sommige trekjes en gewoonten leer je niet zo snel af (Efeziërs 4:23, 24).

 • Zoek vrienden die opbouwend, positief en vriendelijk zijn maar die ook eerlijk tegen u zijn (Spreuken 13:20).

 • Als u iemand hebt gekwetst, neem dan uw verantwoordelijkheid en biedt snel uw excuses aan. Als u vrede sluit, zult u innerlijke rust krijgen (Mattheüs 5:23, 24).

BIJBELSE PRINCIPES WERKEN ECHT!

Toen Patricia de Bijbel ging bestuderen, leerde ze om te vergeven. Ze vertelt: ‘Ik voel me bevrijd van de boosheid die mijn leven vergiftigde. Ik leef niet langer in ellende, en ik bezorg ook anderen geen ellende. Uit Bijbelse principes blijkt dat God van ons houdt en het beste met ons voorheeft.’

Ron zegt: ‘Ik had geen controle over de gedachten of daden van anderen, maar wel over die van mezelf. Als ik innerlijke rust wilde, moest ik mijn boosheid loslaten. Ik begon vrede en boosheid te bezien als noord en zuid. Je kunt niet op hetzelfde moment op beide plekken zijn. Nu heb ik een goed geweten.’

^ ¶8 Bronnen: de website van Johns Hopkins Medicine en van de Mayo Clinic en het tijdschrift Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.