Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE WEG NAAR GELUK

Tevreden en vrijgevig zijn

Tevreden en vrijgevig zijn

ER WORDT VAAK GEZEGD DAT GELUK EN SUCCES WORDEN AFGEMETEN AAN BEZIT OF RIJKDOM. Miljoenen mensen die zo denken maken lange dagen om meer geld te verdienen. Maar maken geld en spullen blijvend gelukkig? Wat laten de bewijzen zien?

Volgens de Journal of Happiness Studies voegt meer inkomen maar weinig toe aan ons geluksgevoel als eenmaal in onze basisbehoeften is voorzien. Maar geld op zich is niet het probleem. Het is ‘het verlangen naar [geld] dat verband houdt met ongelukkig zijn’, zegt het tijdschrift Monitor on Psychology. Die gedachte doet denken aan het advies in de Bijbel dat bijna tweeduizend jaar geleden werd gegeven: ‘De liefde voor geld is een wortel van allerlei schadelijke dingen. Door zich aan die liefde over te geven, (...) hebben sommigen zichzelf overal met veel pijnen doorboord’ (1 Timotheüs 6:9, 10). Wat zijn die ‘pijnen’ zoal?

ZORGEN EN SLAAPTEKORT OMDAT RIJKDOM BESCHERMD MOET WORDEN. ‘De dienaar slaapt goed, of hij nu weinig eet of veel, maar de rijke kan door zijn overvloed niet slapen’ (Prediker 5:12).

TELEURSTELLING ALS GELUK UITBLIJFT. Die teleurstelling ontstaat onder andere doordat het verlangen naar geld nooit gestild kan worden. ‘Wie van zilver houdt raakt nooit verzadigd van zilver en wie van rijkdom houdt niet van inkomsten’ (Prediker 5:10). En het verlangen naar rijkdom kan iemand ertoe brengen belangrijke dingen die geluk bevorderen op te offeren, zoals tijd met familie en vrienden of tijd voor spiritualiteit.

BEZORGDHEID EN FRUSTRATIE ALS INVESTERINGEN HUN WAARDE VERLIEZEN. ‘Sloof je niet uit voor rijkdom. Stop en toon je verstand. Als je je ogen erover laat gaan, is het verdwenen. Het krijgt vleugels als een arend en vliegt weg’ (Spreuken 23:4, 5).

EIGENSCHAPPEN DIE GELUK BEVORDEREN

TEVREDENHEID. ‘We hebben niets in de wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Dus als we voedsel en kleding hebben, zullen we daar tevreden mee zijn’ (1 Timotheüs 6:7, 8). Mensen die tevreden zijn, zullen niet snel klagen of mopperen en niet gauw jaloers worden. En omdat ze niet verlangen naar dingen waar ze geen geld voor hebben, besparen ze zich onnodige stress en zorgen.

VRIJGEVIGHEID. ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Handelingen 20:35). Vrijgevige mensen zijn gelukkig omdat ze het leuk vinden anderen gelukkig te maken, zelfs als ze alleen maar een beetje tijd of energie kunnen geven. Vaak krijgen ze er heel veel voor terug, dingen die met geen geld te koop zijn: liefde, respect en echte vrienden die ook graag geven (Lukas 6:38).

MENSEN BOVEN SPULLEN STELLEN. ‘Beter een schotel groente waar liefde is dan een vetgemeste stier waar haat is’ (Spreuken 15:17). Het punt? Liefdevolle relaties zijn waardevoller dan geld of spullen. En liefde is, zoals we later zullen zien, onmisbaar voor geluk.

Sabina, een vrouw in Zuid-Amerika, ondervond de waarde van Bijbelse principes. Toen ze door haar man in de steek werd gelaten, was het financieel niet makkelijk om voor zichzelf en haar twee dochters te zorgen. Ze had twee banen en moest elke dag om vier uur ’s ochtends opstaan. Dat was slopend. Toch besloot ze de Bijbel te bestuderen. Het resultaat?

Er veranderde weinig aan haar financiële situatie, maar haar kijk op het leven veranderde compleet! Ze werd gelukkig toen ze in haar spirituele behoeften ging voorzien (Mattheüs 5:3). Ook kreeg ze echte vrienden, die haar geloof deelden. En het maakte haar gelukkig anderen te vertellen wat ze geleerd had.

‘Wijsheid blijkt uit de resultaten’, zegt de Bijbel (Mattheüs 11:19). Het is wijs om tevreden en vrijgevig te zijn en om mensen boven spullen te stellen, want dat leidt tot goede resultaten!