Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE WEG NAAR GELUK

Liefde

Liefde

MENSEN HEBBEN LIEFDE NODIG. Liefde is onmisbaar in een huwelijk, gezin of vriendschap, en is dus essentieel voor je geluk en mentale gezondheid. Maar wat houdt liefde eigenlijk in?

Het gaat hier niet over romantische liefde, hoewel die zeker niet onbelangrijk is. We hebben het over een superieure vorm van liefde waarbij iemand bezorgd is om het welzijn van anderen en hun belangen boven zijn eigen belangen stelt. Die liefde is gebaseerd op Bijbelse principes, maar er is zeker ook warmte en gevoel bij betrokken.

Een mooie beschrijving van liefde is: ‘Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers. Liefde schept niet op, wordt niet opgeblazen, gedraagt zich niet onfatsoenlijk, is niet zelfzuchtig, raakt niet geërgerd. Liefde rekent het kwaad niet aan. Liefde is niet blij met onrecht maar is blij met de waarheid. Liefde verdraagt alles, (...) hoopt alles, verduurt alles. Liefde faalt nooit’ (1 Korinthiërs 13:4-8).

Die liefde ‘faalt nooit’ in de zin dat die nooit ophoudt te bestaan. Liefde kan steeds sterker worden. En omdat liefde geduldig, vriendelijk en vergevingsgezind is, is liefde ‘een volmaakte band van eenheid’ (Kolossenzen 3:14). Relaties die gebaseerd zijn op die liefde zijn gelukkig en geven een gevoel van geborgenheid, ondanks de gebreken van de personen. Neem bijvoorbeeld het huwelijk.

‘EEN VOLMAAKTE BAND VAN EENHEID’

Jezus Christus onderwees belangrijke principes over het huwelijk, zoals: ‘Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en de twee zullen één vlees worden (...). Wat God heeft verbonden, mag geen mens scheiden’ (Mattheüs 19:5, 6). In deze tekst staan minstens twee belangrijke principes.

‘DE TWEE ZULLEN ÉÉN VLEES WORDEN.’ Het huwelijk is de meest intieme relatie die mensen kunnen hebben. Liefde kan het huwelijk beschermen tegen overspel, waarbij de man of vrouw ‘één vlees’ wordt met een ander dan de partner (1 Korinthiërs 6:16; Hebreeën 13:4). Ontrouw schaadt het vertrouwen en kan het huwelijk stukmaken. Als het echtpaar kinderen heeft, kunnen die trauma’s oplopen en denken dat ze niet geliefd zijn of last krijgen van gevoelens van onzekerheid of boosheid.

‘WAT GOD HEEFT VERBONDEN.’ Verder is het huwelijk een heilige verbintenis. Echtparen die dat erkennen proberen hun huwelijk te versterken. Als er problemen ontstaan, zoeken ze geen redenen om een eind aan hun huwelijk te maken. Hun liefde is sterk en kan tegen een stootje. Die liefde ‘verdraagt alles’ en helpt een echtpaar hun problemen op te lossen en zo de vrede en harmonie in hun huwelijk te bewaren.

Ouders die zelfopofferende liefde voor elkaar hebben, geven hun kinderen iets waardevols mee. Een jonge vrouw, Jessica, zegt: ‘Mijn ouders houden echt van elkaar en hebben respect voor elkaar. Als ik zie hoe mijn moeder respect toont voor mijn vader, wil ik net zo zijn als zij.’

Liefde is Gods belangrijkste eigenschap. De Bijbel zegt zelfs: ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8). Jehovah wordt dan ook ‘de gelukkige God’ genoemd (1 Timotheüs 1:11). Ook wij zullen gelukkig zijn als we de eigenschappen van onze Schepper proberen na te volgen, vooral zijn liefde. In Efeziërs 5:1, 2 staat: ‘Volg God na, als geliefde kinderen, en bewandel de weg van de liefde.’